1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Cultura organizaţională este un complex specific de valori, credinţe conducătoare, reprezentări, înţelesuri, căi de gândire împărtăşite de membrii unei organizaţii. Cultura organizaţiei determină modurile în care aceştia se vor comporta în interiorul şi în afara organizaţiei respective.

Cultura organizaţiei este o noţiune complexă, asupra căreia acţionează influenţe provenite din mediul social, dar şi caracteristicile personale. O serie de factori şi relaţii determină cultura unei organizaţii:

 • misiunea organizaţiei;
 • mecanismele decizionale practicate în organizaţie;
 • modul de abordare a problemelor în organizaţie;
 • standardele după care funcţionează organizaţia;
 • sistemul de motivare/recompensare şi/sau mustrare practicat în organizaţie;
 • tradiţiile, obiceiurile şi valorile promovate şi transmise în organizaţie;
 • gradul de adaptabilitate al organizaţiei la schimbările din mediul social extern în care activează;
 • gradul şi modul de încorporare a diversităţii în structura organizaţiei;
 • partenerii tradiţionali ai organizaţiei;
 • gradul de unitate în gândire al echipei de lucru;
 • compatibilitatea între sistemele individuale de valori;
 • motivaţia membrilor organizaţiei de a face parte o perioadă îndelungată din

organizaţie;

 • personalitatea liderului;
 • personalităţile individuale ale celor care activează în organizaţie;
 • compatibilitatea între personalităţile individuale ale membrilor organizaţiei;
 • atmosfera la locul de muncă etc.

Orice organizaţie are o personalitate unică, întocmai ca şi fiecare om. La fel cum

există trăsături care evidenţiază unicitatea unei persoane, există câteva trăsături care individualizează organizaţia:

 • simbolurile alese să reprezinte organizaţia (de exemplu: misiunea declarată, sigla, culorile alese etc.)
 • comportamente ale membrilor;
 • modalităţi de abordare a problemelor şi/sau oamenilor care intră în contact cu organizaţia;
 • valorile promovate în mod implicit sau explicit,
 • obiceiurile şi procedurile de operare ale organizaţiei.

Cultura organizaţiei este încorporată în cele mai neaşteptate lucruri, de la numele organizaţiei şi modul în care aceasta îşi promovează imaginea până la locaţia şi aranjarea mobilierului din sediul organizaţiei.

În cadrul unei organizaţii pot exista două niveluri ale culturii organizaţionale:

 1. Nivelul vizibil, concretizat prin:
 • Produsele fizice ale organizaţiei (clădiri, sedii, automobile, mobilierul birourilor,

uniformă / alte accesorii ale personalului etc.) , acestea reprezentând de regulă elementele forte ale organizaţiei;

- Produsele verbale ale organizaţiei (limbajul folosit - uneori constituit ca argou - mituri, metafore etc ). Aceste elemente fac parte din "folclorul" propriu fiecărei organizaţii şi prin intermediul lor se asigură vehicularea unor mesaje referitoare la valorile companiei;

- Produsele comportamentale ale organizaţiei, care cuprind ritualuri şi ceremonii a căror desfăşurare permite companiei să-şi afirme identitatea, oferind tuturor membrilor săi sentimentul apartenenţei la grup;

 1. Nivelul invizibil concretizat în valorile, capacităţile organizaţiei (organizare, coordonare, previzionare, antrenare, control-evaluare), cunoştinţele, motivaţia membrilor, satisfacţia salariaţilor organizaţiei.
Loading...