1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Marea varietate a firmelor, a concepţiilor factorilor decizionali implicaţi, a specialiştilor în management se reflectă în profilarea unei diversităţi de planuri de afaceri. Pentru a facilita cunoaşterea şi aplicarea elementelor valoroase pe care le conţin, de un mare ajutor este sistematizarea lor în mai multe categorii.

În continuare voi prezenta, sintetic, tipologia planurilor de afaceri.

Din punctul de vedere al dimensiunii şi gradului de detaliere, se disting următoarele tipuri:

 • Planul de afaceri sumar (prescurtat), o schiţă de 5-7 pagini;
 • Planul de afaceri integral (dezvoltat, complet), de 10-20 de pagini;
 • Planul de afaceri detaliat şi operaţional, de peste 20 de pagini.

În general, un plan de afaceri sumar se potriveşte cel mai bine firmelor care nu au o vechime mare, aflate într-o etapă incipientă de dezvoltare. În această situaţie nu este necesar să se insiste asupra istoricului firmei şi nici asupra operaţiunilor comerciale, dacă acestea nu sunt operaţiuni de mare anvergură.

Un plan de afaceri mai răspandit şi devenit tradiţional este planul integral, elaborat în 10-20 de pagini, care prezintă mai detaliat operaţiunile şi proiectele de viitor ale firmei în cauză. Acest tip de plan devine mai dezirabil în condiţiile în care necesarul de fonduri pentru care se pledează este mai mare.

În cazul firmelor bine consolidate, un plan de afaceri poate fi un ghid important pentru managementul acestora, asigurând întelegerea de către toţi managerii a direcţiilor de acţiune ale firmei, precum şi rolul lor în atingerea scopurilor propuse. În acest caz, este oportună întocmirea unui plan de afaceri operaţional, detaliat, elaborat în peste 20 de pagini. Cu cât gradul de detaliere este mai mare, cu atât este mai sigur că managerii înteleg rolul lor şi modul de aducere la îndeplinire a tuturor acţiunilor, până la realizarea ţelurilor finale.

Din punct de vedere al scopului pentru care se întocmeşte, planul de afaceri poate fi:

 • Un instrument managerial de analiză, implementare, supraveghere şi control a afacerii;
 • Un mijloc de comunicare cu mediul economic, în vederea atragerii de fonduri pentru finanţare.

Ca instrument managerial, planul de afaceri poate fi întocmit în mai multe scopuri:

 • Pentru determinarea profitabilităţii afacerii, fiind necesară conceperea şi realizarea unor analize riguroase şi, mai ales, realiste;
 • Pentru stabilirea elementelor majore de natură economică, financiară, de management, de marketing, de producţie prin care se articulează, de fapt, afacerea. Din păcate, se manifestă tendinţa de concentrare asupra elementelor de natură financiară, considerându-se că, după obţinerea resurselor necesare, se vor pune la punct şi celalalte aspecte, punându-se astfel în pericol viabilitatea afacerii.

Ca instrument de comunicare cu mediul economic, planul de afaceri poate fi întocmit pentru:

 • Finanţarea afacerii, prin intermediul său dimensionându-se resursele financiare necesare şi, în acelaşi timp, oferind, prin elementele pe care le conţine, argumentele necesare convingerii furnizorilor de fonduri (acţionarii sau asociaţii, băncile, investitorii particulari de capital, fondurile de risc) să se implice în operaţionalizarea sa. În acest scop, este necesar ca analizele pe care le conţine planul de afaceri să ajute firma, situând-o într-o poziţie favorabilă în strădania sa de a obţine finanţarea, în condiţiile intensificării concurenţei în lupta pentru împrumuturi şi credite;
 • Perfectarea unor alianţe strategice cu alte firme, care se pot referi la combinarea pe termen lung a activităţilor de cercetare, marketing, producţie etc. în vederea obţinerii unei performanţe economice superioare.
 • Facilitarea unei fuziuni, ca mijloc de expansiune pentru firma respectivă. În acest caz, se recomandă ca prin intermediul planului de afaceri să se evidenţieze complementaritatea intereselor firmelor respective;
 • Consolidarea relaţiilor cu clienţii şi distribuitorii. O astfel de situaţie apare, de regulă, atunci când o firmă mică doreşte câştigarea calităţii de client a unei firme mari sau dobândirea unui angajament din partea unui distribuitor important.
 • Atragerea de manageri şi/sau specialişti de mare valoare în realizarea unei noi afaceri. În acest caz, planul de afaceri trebuie să evidenţieze profitabilitatea şi viabilitatea afacerii respective, precum şi participarea managerilor şi specialiştilor-cheie la împărţirea profitului rezultat.
Loading...