Tipărire
Categorie: Management
Accesări: 22
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Pentru estimarea probabilităţii apariţiei riscului operaţional se utilizează sistemul de evaluare a indicatorilor calitativi (concluziile auditorilor, a auditorilor interni, a comisiei de cenzori a băncii) şi cantitativi (informaţia privind volumul, rulajul şi pierderile, nivelul de risc al activităţii, exprimat prin stabilitatea veniturilor). Managementul riscului operaţional se bazează pe o structură organizaţională şi proceduri interne corecte.

O altă metodă de dirijare a riscului operaţional constă în încheierea unor acorduri cu companii de asigurare şi cu brocheri asigurători.

În practică este oportună combinarea metodelor menţionate de gestiune a riscurilor operaţionale.

Tabel1: Metodele de control a riscului operaţional

Instrumentul de control

Avantajele utilizării

Controlul intern şi auditul intern

Evaluarea independentă

Sistemul de limite la riscul operaţional

Limitarea pierderilor posibile

Sistemul de rapoarte pentru stabilirea problemelor potenţiale

Crearea stimulentelor pentru gestiunea riscului operaţional

Asigurarea şi reasigurarea

Trecerea riscurilor asupra asigurătorilor

Formarea rezervelor (analogice rezervelor tradiţionale la credite)

Posibilitatea compensării pierderilor potenţiale

  

Întrucât manifestările posibile ale riscurilor operaţionale sunt foarte diverse, posibilitatea reală de a stabili un control asupra lor constă în divizarea fiecărui proces al băncii în operaţiuni - părţi componente, elaborarea unei hărţi tehnologice a circulaţiei documentelor, identificarea şi estimarea surselor de risc şi a manifestărilor posibile a riscului pentru fiecare operaţiune. Controlul intern trebuie să fie instrumentul principal de dirijare a riscului operaţional. Menirea sa este de a servi în calitate de instrument de acţiuni preventive, şi nu de a constata faptele evenimentelor deja petrecute.

Riscul operaţional rezultă din organizarea internă sau ca urmare a unui eveniment extern care nu a fost prevăzut sau căruia nu i s-a acordat atenţie. Există companii mai predispuse decât altele la manifestarile riscului operaţional. Externalizarea activitaţilor sau strângerea lor sub aceeaşi umbrelă cum este cazul marilor grupuri financiare de exemplu sunt invitaţii adresate riscului operaţional. Specialiştii de la Risk Business vă vor ghida în incursiunea în domeniul riscului operaţional, vor analiza metode de identificare a riscurilor operaţionale potenţiale, de măsurare, monitorizare si reducere a lor şi vor prezenta importanţa colectării de date în anticiparea manifestărilor riscului operaţional.