1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Calitatea produselor lansate pe piaţă trebuie în permanenţă menţinută şi îmbunătăţită, fiind necesar un proces permanent de evaluare a căilor şi metodelor de continuă modernizare a acesteia şi adaptare la nevoile beneficiarilor.

Însuşirile unui produs sunt numeroase. Proprietăţile produsului / serviciului care îi conferă calitate acestuia poartă numele de caracteristici de calitate şi pot fi:

  • caracteristici funcţionale, legate nemijlocit de utilizarea produsului, cum ar fi: rezistenţă la rupere, caracteristici fizico-chimice, valoarea nutritivă a unui produs alimentar, indici energetici (putere-viteză), precizia prelucrărilor realizate de maşini-unelte etc.
  • O formă specială a caracteristicilor funcţionale sunt caracteristicile tehnice care sunt specifice pentru diferite părţi componente ale produselor (de exemplu: caracteristicile legate de funcţionarea pistonului dintr-un cilindru: frecări, uzură, efect de lubrificaţie etc.).
  • Cea de-a doua grupă de caracteristici din categoria celor funcţionale, caracteristicile economice, sunt în strînsă legătură cu cele tehnice şi se referă la: randamentul maşinilor şi utilajelor, valoarea nutritivă a bunurilor alimentare etc.
    • caracteristici psihosenzoriale şi sociale, care se referă la latura estetică a produselor (aspect plăcut, eleganţa culorilor şi a desenelor etc.), la aspecte organoleptice (gust, miros). Sub influenţa trasformărilor determinate de progresul ştiinţific şi tehnic contemporan, ponderea acestor caracteristici în aprecierea calitaţii creşte considerabil, la unele produse fiind esenţială. Totodată, sfera noţiunii de calitate se extinde, în zilele noastre, la aspecte cu caracter social. Ne referim la influenţa pe care utilizarea produselor o are asupra mediului ambiant (poluarea atmosferei, apelor, impactul asupra biosferei).
    • caracteristici de disponibilitate, care se referă la proprietăţile produsului de a fi apt pentru utilizare în orice moment al solicitării. Se exprimă prin: caracteristici de fiabilitate care comensurează probabilistic menţinerea în timp a performanţelor calitative ale produsului şi caracteristici de mentenabilitate privind aspectele legate de repunerea în funcţiune a unui produs în urma defectării.
Loading...