1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Această variabilă reprezintă o integrare a principiilor TQM 3 până la TQM 10.

În urma cercetării de către specialişti ai IMM din România s-a constatat că firmele oferă valoare clienţilor prin:

  • Reducerea variabilităţii proceselor cu implicarea principiilor TQM 3, TQM 6, TQM 7, TQM 8;
  • Proiectare şi design (TQM 4);
  • Schimbare culturii şi orientarea spre om cu implicarea principiilor TQM 5, TQM 9 şi

TQM 10.

Analiza realizată de firmă prezintă o imagine generală, de sinteză a stadiilor de dezvoltare specifice fiecărui principiu TQM utilizat.

Evaluarea eforturilor firmei de a satisface nevoile şi aşteptările clienţilor este făcută cu ajutorul a 4 variabile:

  • identificarea nevoilor clienţilor;
  • implicarea clienţilor în îmbunătăţirea calităţii produselor;
  • • relaţia firmelor cu clienţii.

Managementul calităţii pentru furnizori TQM 3

Acest stadiu generic de dezvoltare poziţionează firma în funcţie de gradul de implicare a furnizorilor. Variabila care realizează această cuantificare consideră atât frecventă raportată de implicare a furnizorilor cât şi părerea exprimată de conducerile firmelor din eşantion asupra utilităţii acestui proces.

Interviurile cu managerii IMM din România care au participat în sondaje au relevat calitatea slabă a materialelor din România şi inaccesibilitatea la materialele din import datorită puterii scăzute de cumpărare a populaţiei.

Necesitatea obiectivă a implementării TQM În condiţiile economiei de piaţă, introducerea TQM reprezintă o problemă de care depinde supravieţuirea întreprinderii. Principalele argumente care susţin această afirmaţie sunt:

  • creşterea gradului de competitivitate în lumea afacerilor, la nivel naţional şi internaţional, în care calitatea este factorul esenţial;
  • tendinţa crescândă a consumatorilor de a-şi schimba preferinţa pentru o firmă (marcă) sau alta, în funcţie de calitatea produselor/ serviciilor, oferite la preţuri acceptabile, deci alegerea mărfurilor după raportul calitate/preţ.
Loading...