Pin It

Orice sistem de management al unei organizaţii include mai multe sisteme de management cum sunt: un sistem de management economico-financiar, un sistem de management al personalului, un sistem de management al calităţii, un sistem de management al mediului, un sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, un sistem de management al siguranţei alimentelor etc.

Fiecare dintre aceste sisteme de management îşi stabilesc strategii şi programe de obiective în deplină concordanţă cu politica generală a organizaţiei şi cu obiectivele de ansamblu ale acesteia.

Organizaţia Internaţională de Standardizare, defineşte sistemul de management al calităţii ca reprezentând "un ansamblu de elemnte corelate sau în interacţiune prin care se orientează şi se controlează o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea".

Sistemele de management al calităţii sunt direcţionate către îndeplinirea obiectivelor prin intermediul a patru procese:

  • specializarea responsabilităţilor referitoare la calitate prin intermediul funcţiilor (ex: auditor calitate, responsabil cu asigurarea calităţii - RAC etc.) şi structurilor organizatorice (ex: departament calitate, departament audit intern etc.);
  • crearea unui sistem informaţional care să furnizeze angajaţilor indicii clare referitor la ceea ce trebuie să facă pentru îndeplinirea obiectivelor;
  • realizarea rezultatelor necesare prin intermediul proiectelor şi a planurilor de acţiune;
  • controlul prin intermediul benchmarking-ului, auditurilor şi a feedback-ului.

In cadrul acestor sisteme, managementul de vârf asigură definirea, diseminarea şi implementarea obiectivelor cu privire la calitate. Acestea se defalcă în subobiective pentru fiecare funcţie, departament sau activitate.

Chiar dacă s-a renunţat la sintagma de "sistem al calităţii" în favoarea celei de "Sistem de management al calităţii", noi considerăm că ele sunt practic integrate deoarece managementul calităţii nu poate fi practicat fără existenţa unui ansamblu de structuri organizatorice, proceduri, procese şi resurse necesare, toate acestea însemnând practic "sistemul" de susţinere pentru implementarea managementului calităţii.

Scopul implementării unui sistem de management al calităţii este acela de a conferi siguranţa că ori de câte ori are loc un acelaşi proces, vor fi utilizate şi aplicate consecvent aceleaşi informaţii, metode, deprinderi etc. Deci, implicit se va obţine şi o constanţă în ceea ce priveşte realizarea calităţii atât în domeniul realizării produselor cât şi în planul relaţiilor dintre partenerii de afaceri, al satisfacţiei clienţilor şi a tuturor părţilor interesate. Prin părţi interesate înţelegem toate acele părţi care prezintă un interes comun în ceea ce priveşte realizarea profitabilităţii sau pur şi simplu bunul mers al lucrurilor într-o anumită organizaţie (ex: patronat, salariaţi, clienţi, furnizori, societate civilă).

Realitatea economică a anilor 2000, demonstrează faptul că eficienţa unei organizaţii este puternic determinată de modul de abordare şi de obiectivele urmărite prin implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii. Sistemele de management al calităţii sunt considerate adevărate "vehicule" pentru schimbare, trebuind a fi integrate în toate domeniile de activitate ale unei organizaţii.

Cunoscut fiind faptul că orice sistem funcţionează după anumite reguli, cerinţe este normal să raţionăm că şi Sistemele de management al calităţii au anumite norme standarde, referenţiale la care se raportează.

Cel mai important, acceptat şi recunoscut referenţial în ceea ce priveşte SMC îl reprezintă seria de standarde ISO 9000.