1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Certificarea produselor/serviciilor este o procedură de atestare a conformităţii acestora cu o reglementare specifică şi/sau cu un anumit standard, atestare făcută de către un organism de certificare acreditat în acest scop. Acest tip de certificare poate fi obligatorie sau voluntară.

Certificarea obligatorie se referă la "domeniul reglementat" în care se încadrează toate produsele/serviciile/procesele ce pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea persoanelor, animalelor precum şi calitatea mediului ambiant; acestea constituie probleme reglementate prin acte legislative, standarde obligatorii etc., fiind necesară certificarea obligatorie la un organism de certificare acreditat în domeniul din care face parte produsul.

Certificarea voluntară sau facultativă se referă la "domeniul nereglementat" din care fac parte toate celelalte produse/servicii/procese pentru care nu sunt prevăzute reglementări obligatorii; agenţii economici solicită acest tip de certificare pentru păstrarea pieţelor de desfacere sau/şi în scopul cuceririi de noi pieţe prin câştigarea încrederii consumatorilor, dar fără a fi obligaţi să facă această certificare.

Certificarea produselor/serviciilor oferă multe avantaje notabile, dintre care menţionăm: • promovarea mai uşoară şi într-un timp mai scurt a produselor pe piaţă, mai ales dacă organismul care acordă certificarea se bucură de o largă recunoaştere.

  • eliminarea încercărilor, verificărilor, probelor pe care clienţii le cer pentru confirmarea calităţii produselor/serviciilor ce urmează a fi contractate, în cazul lipsei certificatului de conformitate;
  • reducerea cheltuielilor suplimentare şi a timpului de ofertare - contractare a produselor/serviciilor;
  • pătrunderea mai uşoară pe pieţele ţărilor europene în cazul recunoaşterii organismului care a făcut certificarea;
  • scurtarea ciclului de pătrundere pe pieţele interne a produselor noi sau modernizate;
  • posibilitatea utilizării mărcii de conformitate.

Dovada conformităţii produselor poate fi făcută prin obţinerea unui certificat de conformitate, a unei mărci de conformitate sau a unei licenţe pentru certificare.

Certificatul de conformitate reprezintă un document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indică existenţa încrederii adecvate că un produs/serviciu/proces corespunzător identificat, este în conformitate cu un anumit standard sau cu un alt document normativ.

Marca de conformitate (pentru certificare) este o marcă protejată, aplicată sau emisă pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indică existenţa încrederii adecvate că un produs/serviciu/proces corespunzător identificat, este în conformitate cu un anumit standard sau cu un alt document normativ.

În ţara noastră funcţionează sistemul certificării conformităţii produselor şi serviciilor cu standardele naţionale de referinţă, fiind reglementată aplicarea "mărcilor de conformitate cu standardele române", mărci gestionate de către Asociaţia de Standardizare din România (ASRO).

În acest sens, au fost înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), marca "SR" şi marca "SR-S". Marca SR are rolul certificării conformităţii produselor şi serviciilor cu standardele române de referinţă, iar marca SR-S este utilizată pentru certificarea conformităţii cu standardele române de securitate. Dreptul de utilizare a mărcilor "SR" "şi SR-S" se acordă de către ASRO, pe baza avizului Comitetului de marcă, corespunzător domeniului din care face parte produsul sau serviciul în cauză.

Licenţa (pentru certificare) este un document prin care organismul de certificare acordă unei persoane sau unui organism dreptul de a utiliza certificate sau mărci de conformitate pentru produsele sau serviciile sale, în conformitate cu regulile certificării.

Certificarea produselor/serviciilor presupune parcurgerea următoarelor etape:

  • solicitarea certificării, pe baza unei cereri însoţite de dosarul tehnic şi de angajamentul întreprinderii privind respectarea cerinţelor din reglementarea tehnică de referinţă;
  • instrumentarea dosarului de către organismul de certificare;
  • efectuarea unui audit la întreprindere de către organismul de certificare;
  • acordarea certificatului de conformitate şi a dreptului de utilizare a mărcii de conformitate;
  • menţinerea dreptului de a deţine certificatul sau marca de conformitate, pe baza autocontrolului de întreprindere şi a verificărilor periodice efectuate de organismul de certificare.
Loading...