1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Reunind indivizi foarte diferiţi care acceptă rigorile unei sarcini comune, orice organizaţie se constituie ca o unitate în diversitate. Aceasta îi conferă o mare dinamică structurală internă şi o expune riscului destrămării, deoarece evoluţia intereselor membrilor poate depăşi la un moment dat sfera opţiunilor valorice caracteristice intereselor de grup ale organizaţiei. Desincronizarea dintre valorile individuale şi cele comunitare se produce pe fondul dinamicii întregului sistem de valori al societăţii. Deci activitatea umană uneori se confruntă cu dificultăţi şi dezechilibre într-un cuvânt, cu probleme. Deseori rezolvarea unor probleme pot crea probleme noi de natură similară sau diferită producând manifestarea unor perturbări şi contradicţii noi. Experienţa organizatorică a impus două modalităţi de soluţionare a problemelor socio-umane.

  1. Metoda transformării întregului sistem, prin reaşezarea acestuia pe o platformă valorică nouă.
  2. Metoda normativă care implică rezolvarea problemelor prin conservarea structurilor existente, adică prin respectarea normelor a căror funcţionare a fost perturbată periodic.

            Întrucât pe plan social punctul de plecare îl reprezintă întotdeauna omul, abordarea teoretică a formelor sale de exprimare civico-profesională au evidenţiat rolul conceptului de „acţiune” definit ca „realizare a unui scop de către un agent într-o situaţie”. Termenul de „acţiune socială” a fost folosit prima dată de Vilfred Pareto, care-i recunoştea ca elemente componente: agentul, scopul şi mijlocul. Adecvarea            dintre scop şi mijloc îi asigură raţionalitatea făcând din ea o acţiune logică. Talcot Parsons consideră că acţiunea socială este compusă din patru elemente:

  1. un subiect;
  2. o situaţie;
  3. simbolurile;
  4. reguli, norme, valori care concretizează activitatea subiectului.

Pe aceste componente se construieşte conceptul de sistem social al acţiunii, care împreună cu personalitatea şi cultura alcătuieşte structura acţiunii sociale. Întrucât acţiunea individuală are sens mare în raport cu societatea care-l integrează, societatea integratoare exercită constant o presiune creatoare asupra acestuia pentru a-l obliga să se conformeze unor „imperative funcţionale” ale sistemului.

Cel mai important imperativ funcţional este menţinerea ordinii prin conformarea la standardele sistemului dat. R. Merton este sociologul care a încetat să mai considere disfuncţia drept moment de patologie relaţională şi o defineşte ca parte componenta a momentului schimbării şi punct de plecare a reformelor de tip instituţional.

Din precizările expuse mai sus se relevă în mod pregnant diferenţa dintre acţiune (care priveşte individul singular raportat la un spaţiu social) şi activitate (care vizează existenţa comunitară a unei formaţiuni organizate). Sociologul Cătălin Zamfir înţelegea prin activitate „o mulţime de acţiuni (componente) organizate şi orientate în vederea satisfacerii unei necesităţi (cerinţe funcţionale) …”. Orice activitate este un sistem de procese comportamentale realizate de o colectivitate activă. În acest context, şi organizarea sau structura unei activităţi constă în stabilirea unor modalităţi în care, în mod diferenţiat, se realizează comportamentul participanţilor, în aşa fel încât prin conjugare să se realizeze funcţia finală a sistemului.

În afară de funcţia finală (scopul de bază al organizării), organizarea mai antrenează şi cerinţe funcţionale laterale, care pot fi concepute când procesele complementare induse de ele au valori pozitive şi divergente când valorile sunt negative paralele când are valoare funcţională neutră pentru celelalte cerute. Activitatea umană reuneşte spaţiile funcţionale ale mai multor tipuri de acţiuni articulate în spaţiul social global de un sistem coerent de norme.

Înţelegem prin norme, reguli de comportament, codificate, simbolic, care conferă legitimitate mişcării individului în spaţiul social în scopul realizării practice a valorilor reprezentative pentru sistemul social considerat.

Loading...