loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Dreptul la muncă este indisolubil legat de dreptul la protecţia şi igiena muncii, la securitate şi

sănătate în muncă. În conformitate cu art.CM RM şi art.20 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă fiecare lucrător are anumite drepturi stipulate în aceste articole. Conform art.226 CM RM şi art.19 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă sunt prevăzute şi obligaţiile lucrătorilor. Dacă salariatul , la apariţia unui pericol pentru viaţa şi sănătatea sa, refuză să presteze munca stipulată prin contract, angajatorul este obligat să-i acorde salariatului o altă muncă pînă la înlăturarea pericolului, cu menţinerea salariului de la locul de muncă precedent. În cazul în care acordarea unei alte munci este imposibilă timpul staţionării salariatului pînă la înlăturarea pericolului pentru viaţa şi sănătatea sa, se plăteşte de către angajator conform art.163 alin.1 din Codul muncii. Finanţarea măsurilor de protecţie şi igienă a munciila nivel naţional, ramural şi teritorial se efectuiază în conformitate cu legislaţia şi prevederile convenţiilor colective de nivelul respectiv (art.237 CM RM).

Loading...