loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Exercitarea unei profesii nu este numai un mijloc de “câștigare a existenței”. Pentru mulți, dar aceasta depinde considerabil și de profesia în cauză, aceasta este și un important factor de socializare. Pe parcursul exersării unei profesii acumulăm niște cunoștințe, căpătăm un statut social, înnodăm relații, devenim membrii ai unui grup, ai unei comunități, învățăm și adoptăm moduri de gândire, de comportament, de stiluri de viață proprii comunității profesionale căreia îi aparținem. Organizațiile sindicale sau profesionale precum și organismele de formare proprii unei meserii furnizează adesea un suport acestei culturi fondate pe exercitarea profesiei.

De exemplu

Tradiția industrială a locuitorilor din Valea Jiului este specifică lucrătorilor în minerit. Ea se bazează pe proximitatea geografică ce a favorizat acest tip de industrie. Dificultatea, acum, în această regiune constă în adaptarea la “mutațiile industriale”, care afectează profund meseriile tradiționale și culturile aferente lor. Adaptarea în acest caz nu este numai o problemă a angajaților, de formare și reconversie, ci presupune dispariția unor legături sociale vechi, dizolvarea unor comunități profesionale și o schimbare a stilului de viață.

Un alt exemplu :

Îl poate constitui sectorul serviciilor care este un mozaic de culturi profesionale specifice format din diferitele profesii ce corespund diferitelor specializări: transporturi, hotelărie, agenții de turism, învățământ, sănătate etc. Chiar și în cadrul aceleiași activități, pot exista mai multe culturi: în turism, de exemplu, există probleme de coordonare între front-office și back-office legate de formalizarea metodelor, de regulile și standardele utilizate în diferitele compartimente. În învățământ, există deja unele conflicte înregistrate între personalul TESA și personalul corpului didactic, care pot constitui alte exemple de culturi profesionale. La trecerea într-un nou mileniu, se pare că există tendința ca vechile culturi profesionale să dispară și să facă loc altora noi, existând riscul ca aceste vechi culturi să se constituie în frâne ale dezvoltării unor noi metode de organizare a muncii.

Loading...