Tipărire
Categorie: Management
Accesări: 58
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Organizațiile au tendința de a avea propria lor cultură: o anumită combinație de valori, atitudini, norme, obiceiuri, tradiții, comportamente și ritualuri care, în totalitatea lor, sunt unice pentru organizația respectivă.

Unele organizații sunt foarte conștiente de cultura lor considerând-o ca pe un puternic instrument strategic, folosit pentru a orienta toate unitățile și toți oamenii către țeluri comune, pentru a mobiliza inițiativa salariaților, a asigura loialitatea și a ușura comunicarea. Scopul este acela de a crea o cultură proprie și de a asigura înțelegerea ei de către toți angajații și aderarea totală la această cultură.

Culturile organizaționale sau micro-culturile reflectă, în primul rând, culturile naționale, dar cuprind și alte culturi sau alte valori și norme. Cercetările au oferit o imagine a culturilor organizaționale ale unor firme de succes din SUA, Japonia și alte țări. Ele au arătat că multe organizații care au obținut rezultate remarcabile pe o perioadă lungă de timp prezintă o puternică cultură organizațională.

Multe companii multinaționale posedă anumite caracteristici culturale la nivel mondial, iar cultura companiei mamă are o influență considerabilă asupra normelor culturale și comportamentului filialelor din alte țări. Personalitatea puternică a fondatorilor unei firme și a anumitor conducători de vârf influențează și ea cultura organizației chiar în firmele foarte mari și complexe. Aceasta conduce la un amestec interesant de culturi în cazul filialelor din străinătate unde influența culturii naționale locale se combină cu aceea a culturii companiei mamă.

Dimensiunile ascunse ale culturii organizației tind să iasă la suprafață în timpul fuzionărilor sau preluărilor de firme care, în multe cazuri, nu dau rezultatele scontate, în principal, deoarece conducerea nu este capabilă să armonizeze diferitele culturi. Tocmai de aceea, în ultimul timp, există obiceiul disponibilizării întregului personal din întreprinderea cu care se fuzionează.

Valorile culturale specifice unei organizații se pot referi, de exemplu, la[1]:

nevoilor lor, tratamentul echitabil sau favoritismul, privilegiile, respectul pentru drepturile individuale, posibilitățile de instruire și perfecționare, garantarea locului de muncă, remunerarea echitabilă, cum sunt motivați oamenii);

În plus, multe culturi organizaționale își dezvoltă un vocabular specializat și o gamă largă de simboluri și ritualuri pe care membrii, personalul, trebuie să le utilizeze și să le respecte dacă nu vor să fie considerați ca străini de către colegii lor.

 

[1] Management consulting, International Labour Office, Geneva, 1986