Tipărire
Categorie: Management
Accesări: 78
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Pentru atingerea obiectivelor sale, organizația desfășoară o serie de activități deosebit de complexe și variate. Identificarea și analiza lor sunt uneori foarte dificil de apreciat. Astfel, a apărut conceptul de funcție, propus pentru prima oară de H. Fayol (1916), care desemnează o grupare a activităților firmei pe baza unor criterii determinate.

Fayol a susținut existența a șase funcțiuni esențiale ale întreprinderii: tehnică (a produce), comercială (a cumpăra și a vinde), contabilă (a contabiliza), financiară (a finanța), de securitate (a bunurilor și persoanelor), administrativă (aceasta constituind, de fapt, funcția de conducere a organizației, prin care se realizează atributele managementului, respectiv: a prevedea, a organiza, a comanda, a coordona și a controla[1]). Acest concept a fost în continuare dezvoltat în teoria economică, suferind frecvente modificări în ceea ce privește definirea și conținutul.

O definiție acceptată în prezent este aceea conform căreia funcția întreprinderii reprezintă ansamblul activităților în cadrul cărora se folosesc tehnici specializate în vederea realizării obiectivelor derivate, rezultate din obiectivele generale ale organizației. Altfel spus, funcția întreprinderii reprezintă un grup de activități omogene specializate ale acesteia[2] .

Criteriile care stau la baza grupării activităților pe funcții sunt:

Toate activitățile care dau conținut funcțiilor întreprinderii se împletesc strâns, se intercondiționează în diverse moduri, fiind dificilă delimitarea conținutului fiecăreia. Totuși, efortul de a identifica apartenența fiecărei activități la una sau alta dintre funcțiile organizației este important pentru înțelegerea mecanismului de funcționare a acesteia. Astfel, în prezent, majoritatea specialiștilor grupează activitățile întreprinderii în următoarele funcții[3]:

În corelație cu domeniul de activitate al întreprinderii, anumite funcții ale acesteia pot deveni predominante; astfel, în cazul firmelor de servicii, de exemplu, funcția comercială, alături de cea de cercetare-dezvoltare, vor avea acest statut, în schimb alte funcții pot avea aceeași importanță relativă, indiferent de domeniul de activitate al firmei, dar vor reuni un volum diferit de activități și resurse, în funcție de mărimea întreprinderii - cum sunt funcția de personal, marketing și cea financiar-contabilă.

Delimitarea funcțiilor organizației și clarificarea conținutului fiecăreia sunt foarte importante pentru studierea și proiectarea structurii organizatorice, respectiv pentru realizarea unuia dintre atributele conducerii - acela de organizare. De asemenea, așa cum se va vedea în capitolele următoare, toate atributele conducerii sunt realizate în strânsă corelație cu funcțiile întreprinderii.

 

[1]  C. Russu, op. cit, pag, 49

[2]  Idem, pag. 50

[3]  Idem, pag. 51

[4]  Virgil Balaure (coordonator), Marketing, București, Editura Uranus, 2002, pag.24