loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Activitatea de management, atât de vastă și imprevizibilă, cum am văzut, poate fi totuși sintetizată în șase procese, respectiv:

Conducătorii formulează decizii, adică desfășoară un proces prin care o acțiune este aleasă în mod conștient din mai multe alternative posibile, cu scopul de a atinge un rezultat dorit.

Conducătorii planifică și fundamentează strategii; pentru aceasta, ei anticipează viitorul, stabilesc diverse alternative ale acțiunii și aleg calea cea mai bună de urmat, trasând directive în acest sens; altfel spus, se centrează pe obiective, definindu-și scopurile și obiectivele și direcționându-și toate eforturile către realizarea acestora.

Conducătorii organizează și stabilesc pozițiile; aceasta înseamnă, printre altele, că întâi vor stabili structura și locurile de muncă necesare și apoi vor plasa oamenii în aceste locuri (posturi).

Conducătorii comunică cu colaboratorii, colegii, superiorii, dar și cu furnizorii, clienții, presa etc.

Conducătorii direcționează și inspectează, adică influențează acțiunea colaboratorilor spre țeluri și obiective comune.

Conducătorii controlează activitățile; aceasta înseamnă că folosesc procesele care măsoară activitatea și o direcționează către un țel predeterminat.

Aceste șase procese sunt strâns interrelaționate și se produc adesea în secvențe de sine stătătoare sau simultan. Această structurare pe procese ne ajută să analizăm activitatea de conducere și să identificăm exact ce este conducerea și ceea ce fac conducătorii.

Conducerea se confruntă zi de zi cu diverse probleme pe care trebuie să le identifice îndeajuns de repede, să le stabilească gradul de urgență și în funcție de acesta să caute soluții și să stabilească cum, când și cine le va rezolva.

În fine, multiplele probleme cu care se confruntă un manager sunt, de regulă, grupate în: umane, tehnice, bugetar-financiare, conceptuale și de integrare.

  1. a) Problemele umane sunt legate de persoana sa (să trăiască în armonie cu propriul său eu) sau de cei cu care intră în contact (să fie un exemplu de comportament, să găsească răspunsuri la întrebări, să comunice, să știe să-și asculte subordonații, să apară ca un om de acțiune și cu putere de decizie). Pe scurt, problemele umane ale colaboratorilor trebuie să-l preocupe, indiferent dacă sunt implicate probleme individuale sau de grup. Managerul trebuie să-și asume răspunderea în fața superiorilor săi pentru greșelile oricărui membru al grupului condus de el. Trebuie să manifeste loialitate față de superiorul său și, cu o discreție deosebită, trebuie să se încadreze în linia conducerii superioare și a ideilor acesteia și în același timp să informeze despre ceea ce gândește și ceea ce face propriul său grup de muncă. El este omul de la mijloc.

Când are de-a face cu oamenii din afara organizației, conducătorul este privit ca un reprezentant al organizației sale. El o reprezintă uneori în relațiile publice ale organizației (chiar dacă există un departament de relații cu publicul). Pe scurt, problemele umane cu cei din afara firmei implică relații ale propriei sale organizații cu comunitatea și societatea în general.

  1. b) Probleme tehnice. Conducătorul nu trebuie să cunoască cu necesitate toate problemele tehnice, așa cum am văzut, dar trebuie să știe unde să găsească răspunsul pentru ele. El poate obține sfaturi adecvate de la specialiști, dar trebuie să cunoască destulă tehnică pentru a fi capabil să decidă care este cea mai bună soluție tehnică.

Printre problemele tehnice ce s-ar putea ivi se numără:

S cele ce țin de aspectele fizice ale locului de muncă, designul construcției și al echipamentului, amplasarea, condițiile de muncă, manipularea produselor etc.;

S designul produselor și eficiența serviciilor oferite, cum ar fi ca­racteristicile tehnice ale produselor și serviciilor, competitivitatea lor, alegerea materiilor prime, garanțiile oferite clienților, efectele sociale ale poluării, probleme de protecția muncii și efectele asupra mediului înconjurător;

S alegerea tehnologiei, incluzând tipurile de mașini, controlul automat și transportul;

S rata uzurii morale a echipamentului și proceselor tehnologice folosite;

S menținerea resurselor fizice ale organizației;

S riscurile privind efectele naturale (vânt, foc, inundații);

S legislația în vigoare în legătură cu concurența, relațiile de muncă, probleme rasiale ș.a.m.d.

De exemplu, ați fost de curând angajat într-un post de conducere la nivel mediu, într-o societate de service auto. Veți dori să îmbunătățiți condițiile de muncă, fluxul mașinilor la locul de muncă, amplasarea uneltelor și mijloacele de a utiliza la maxim mecanicii calificați.

Vă veți confrunta cu probleme de mecanică și electrică auto, va trebui să obțineți echipament de testare pentru a veni în ajutorul muncitorilor. Vă veți gândi la un echipament automat, care să vă ajute la alinierea roților, ridicarea și spălarea mașinilor, dar vă veți confrunta și cu probleme de automatizare, uzura echipamentului și menținerea lui. Măsurile de siguranță și asigurare se impun, focul este unul dintre riscuri, dar și diverse accidente la locul de muncă.

Veți dori să cădeți de acord asupra regulamentului pentru salariile minime, lungimea zilei de muncă, stabilirea unui preț mai mic comparativ cu alte ateliere, norme de sănătate și siguranță și nenumărate alte probleme legale. Cu atât mai mult, dacă atelierul dumneavoastră va deveni cunoscut ca unul care se impune prin calitatea serviciilor în fața clienților, trebuie să știți să evitați critica concurenților, pentru concurență neloială, dar să și folosiți imaginea stilului de muncă onest pentru a vă mări clientela.

Problemele tehnice tind să concentreze îndeosebi atenția nivelurilor ierarhice inferioare, în primele stadii ale dezvoltării conducerii, conducătorii se centrau pe problemele tehnice, în ultima perioadă, acestea nu se mai bucură de aceeași atenție în literatura de specialitate; în timpul unei cariere, managerii trebuie, însă, să-și dezvolte baza de cunoștințe tehnice.

  1. c) Probleme bugetar-financiare. Conducătorul este de obicei răspunzător pentru asigurarea și folosirea fondurilor. El trebuie să fie în stare să prezinte în așa fel situația superiorilor săi încât aceștia să înțeleagă nevoile financiare ale grupului de muncă.

Dacă, de exemplu, va dori o promovare pentru un subordonat destoinic, este nevoie de modificarea bugetului și deci de aprobarea superiorilor săi.

Dacă face cheltuieli suplimentare, trebuie să explice motivele acțiunilor sale.

Problemele bugetare și financiare au fost deseori asumate numai de conducătorii superiori; totuși, curentul actual este de a extinde aceste probleme pentru toți conducătorii, inclusiv la primul nivel ierarhic.

Un conducător nu trebuie să fie un contabil sau un economist, dar trebuie să știe cum să rezolve cu succes problemele sale financiare. Pe scurt, felul în care se folosește de resursele economice poate avea un impact destul de mare asupra capacității sale de a rezolva problemele umane, organizatorice și tehnice.

  1. d) Probleme conceptuale și de integrare. Problemele conducerii implică, în ultimă instanță, integrarea specifică a părților identificabile într-un întreg, funcționarea organizației înseși fiind un rezultat al intercondiționărilor.

Abordarea conducerii ca un sistem cu elemente componente inter­dependente a extins cunoștințele fundamentale pentru interrelaționarea conceptuală a părților într-un întreg.

În concluzie, indiferent ce cale va urma, pentru a fi eficient, un manager trebuie să cunoască sarcinile ce-i revin (natura și sfera de cuprindere a responsabilităților sale profesionale). După aceea, el trebuie să se formeze, să-și perfecționeze deprinderile pentru a putea îndeplini aceste sarcini, dar și să cunoască mai bine mediul în care va acționa.

Pentru a desfășura o activitate eficientă, managerul trebuie să cunoască toate aceste aspecte ale muncii sale, să aibă calitățile și cunoștințele de bază cerute de postul său. Pentru a fi eficient, el are la îndemână o serie de instrumente și metode de conducere care vor fi descrise într-un capitol separat.

Astăzi însă, organizațiile cer tot mai mult, chiar de la întregul personal și cu atât mai mult de la conducere, o identificare cu țelurile și personalitatea întreprinderii. Sarcinile managerului vor deveni zilnic tot mai complexe, necesitând o specializare tot mai adâncă. Acest lucru se va putea realiza în România prin programe de specializare managerială.

Loading...