1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Instrumentele manageriale sunt regăsite în categoria mijloacelor utilizate de către conducători pentru a-și exercita funcțiile manageriale. Un instrument managerial are în compunerea sa mijloace metodologice și tehnologice de natură informațională care sunt folosite în conceperea, derularea și optimizarea procesului managerial ori a unei părți structurale a acestuia.[1]

Activitățile din zona serviciilor oferă posibilitatea diversificării conținutului instrumentarului managerial în cadrul căruia regăsim componente care amplifică caracterul multidisciplinar, economic, dinamic și participativ al acțiunilor întreprinse. Sporirea sau diminuarea eficacității utilizării instrumentelor conducerii este mult mai ușoară de urmărit și comensurat la nivelul unor astfel de organizații, datorită dimensiunilor acestora cât și a unui grad de specializare caracteristic activităților desfășurate.

Cel mai adesea regăsim în cadrul instrumentarului managerial următoarele ustensile’”: aprobarea, avizul, recomandarea, îndrumarea, directiva, indicația, rezoluția, decizia, ordinul, hotărârea, evaluarea, aprecierea,sancțiunea.

Pot fi de asemenea incluse aici: planul, programul, bilanțul, bugetul de venituri și cheltuieli, darea de seamă, raportul, cointeresarea ș.a.

“Construcția realizată’”, în cadrul fiecărei materializări a activităților economice, își are durabilitatea în cunoașterea și utilizarea mecanismului motivațional de către manageri. Prin intermediul acestui mecanism poate fi realizată cu maximă eficiență îndeplinirea scopurilor și creșterea performanțelor organizației.

În mod logic putem considera că diversificarea instrumentarului managerial, utilizat în cadrul funcției de coordonare/comandă, poate fi realizată și prin intermediul factorilor motivaționali dintre care îi amintim pe cei mai cunoscuți:

 • câștigul acordat,
 • condițiile de muncă create,
 • siguranța serviciului,
 • conținutul muncii,
 • posibilitățile de promovare existente (managementul carierii),
 • comunicațiile.

Este bine de precizat că acești factori variază în funcție de:

 • nivel profesional,
 • vârstă,
 • însușiri de personalitate,
 • sex etc.

În special pentru țările care nu beneficiază de un sistem de protecție socială care să satisfacă trebuințele primare, apreciem că deocamdată aceasta este și situația României, câștigul are de asemenea o importanță deosebită. El reprezintă un aspect deosebit deoarece în afara satisfacerii trebuințelor primare, materiale, îmbracă și forme ca cele ale:

 • aprecierii și recunoașterii sociale,
 • securități /siguranței,
 • putere, etc.

Aceste ultime aspecte trebuie conștientizate, căci orice manager trebuie să cunoască faptul că: randamentul este direct proporțional cu rezultatul muncii, care determină la rândul său existența oricărui individ.

 

[1]   Petrescu I., Domokos E. - Management general, Editura Hyperion XXI, București, 1993, pag. 192-193.

Loading...