1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

În rândul multiplelor metode11 consacrate, atât de practică cât și de teoria conducerii, se înscriu câteva care par a fi specifice coordonării. Dintre acestea enumerăm:

 • metoda coordonării planurilor - posibil de utilizat la nivelul tuturor verigilor   organizatorice,       urmărind:      asigurarea armonioasă, corelarea și echilibrul din punct de vedere material, financiar, monetar, valutar și al forței de muncă, a obiectivelor și sarcinilor cuprinse în diversele planuri de la nivelul organizației, ariei coordonate sau ale unei țări (se realizează prin intermediul unui sistem unitar de indicatori, norme și normative unanim acceptate);
 • metoda de reglare - folosită în vederea înlăturării perturbațiilor, modificând mediul ambiant în cadrul căruia funcționează sistemul, pentru reducerea influențelor nedorite;
 • metoda compensării - aplicată în sistemele de conducere deschise pentru eliminarea sau diminuarea influențelor mediului ambiant;
 • metoda egalizării abaterilor - aplicată în sistemele închise pentru regularizarea abaterilor valorilor reale, ale variabilei de conducere, de la valoarea propriu-zisă.

Metodele prezentate, deși nu sunt proprii numai coordonării, sunt utile pentru realizarea, menținerea cât și pentru refacerea acestui atribut.

În realizarea activităților de management sunt utilizate cu succes metode operative de conducere, din rândul cărora în mod frecvent se detașează:

 • coordonarea prin/pe bază de plan, utilizând tehnicile: programarea optimală, PERT, drumului critic, arborelui de pertinență;
 • conducerea prin /pe bază de bugete, [1]
 • conducerea prin sistem,
 • conducerea prin excepție,
 • conducerea prin obiective.

Metodele sunt însoțite de tehnici13 adecvate, care deși nu sunt proprii/ specifice acestui atribut conduc la îndeplinirea scopurilor propuse. În afara unor tehnici fundamentale - simularea, modelarea, programarea - sunt utilizate și tehnici precum cele bazate pe cercetarea operațională, realizate prin:

X reprezentare grafică, tehnică matricială, morfologică,

diagrame (de atribuții, relații, rutină, etc.),

X graficul GANTT,

grafuri (PERT, drumul critic),

X arbori (de pertinență, relevanță, cronologici, contingență),

X tehnici pentru stimularea imaginației și creativității, etc.

Dintre tehnicile enumerate au fost utilizate cu bune rezultate și pe scară largă:

 • - tehnica PERT (planificarea în rețea) ajută la realizarea unui

proiect de ansamblu, alcătuit dintr-o succesiune de lucrări și sarcini - fiecare cu un timp determinat - în așa fel încât desfășurarea sa să aibă ritm pentru a se finaliza în cel mai scurt timp posibil; ea poate lua în considerare incertitudinile privind timpul de execuție al activităților, neocupându-se însă de modificarea timpilor de execuție prin alocarea de resurse suplimentare;

 • - drumul critic utilizată pentru realizarea, menținerea și refacerea

coordonării, însă numai în cazuri determinate (în formă particulară întâlnim ordinograma[2] [3]);

 • - tehnica potențialelor utilizată de asemenea pentru cazuri

concrete în care se urmărește consolidarea coordonării;

 • - tehnica de corelare realizată prin intermediul balanței de

corelare, coeficientului de corelație, coeficientului de asociație, tabelelor și graficelor de corelație, ș.a. Din rândul acestora coeficientul de corelație2 (calculat după formula dedusă de Karl Pierson) este utilizat cu o mare frecvență dat fiind că permite comparația între fenomene și procese.

Coordonarea sistemelor cu elemente structurale este realizată cu ajutorul unor metode, tehnici, mijloace și instrumente precum: organigrama, regulamentul, instrucțiunea, norma, programul, proiectul, ș.a.

 

Procedeu sau ansamblu de procedee folosite în realizarea unui scop (lat. methodus, fr. methode, germ. Methode) - DEX’96, pag. 626

[2]   totalitatea uneltelor și a practicilor întrebuințate în practicarea unei meserii, a unei științe etc. - DEX’96, pag. 1079

[3]   reprezintă grafic activitățile în succesiunea procesului tehnologic, cu restricțiile organi­zatorice și tehnice, cu termene și în ordinea nodurilor inițiale, la scară

Loading...