1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

În lucrarea lor "In search of excellence" Peters și Waterman, analizând întreprinderile care utilizează intens metode foarte diverse de comunicare informală, le-au categorisit ca fiind "excelente" și "inovative" [1]. Totodată ei au remarcat că natura și modul de implementare a sistemelor de comunicare în aceste întreprinderi "excelente" diferă într-o manieră marcantă de comunicarea utilizată de alte firme asemănătoare dar "neexcelente". Performanțele remarcabile ale acestor firme, după opinia celor doi cercetători, se datorează tehnicilor aplicate pentru stimularea și încurajarea comunicării informale prin:

  1. Informatizarea aproape în întregime a sistemelor de comunicare: firmele caută să elimine de la bun început "stresul informatizării", familiarizând pe angajați cu atmosfera de comunicări informale pe care doresc să o cultive și să o mențină. Exemplele în acest sens diferă de la o firmă la alta, putând fi amintite:
  • tot personalul (inclusiv președintele) este stimulat să se adreseze unul altuia evitând numele de familie și folosind numai numele de botez și pe cât posibil într-o formă diminutivă mai familiară 11;
  • firmele organizează frecvente întâlniri informale 10 [2] [3] pentru discutarea diferitelor probleme privind activitățile firmei, pentru a sărbători diverse evenimente etc. Atmosfera acestor întâlniri este destinsă, vestimentația personalului nu este protocolară și se evită cu grijă orice aspect care ar putea crea impresia că angajații participă la întâlniri cu caracter de lucru.
  1. Intensificarea comunicării este extraordinară: la întrunirile organi-zate de firme participarea este voluntară - fără nici o obligativitate sau nuanță de constrângere - conducerile urmărind ca problemele supuse dezbaterii să fie astfel formulate și prezentate de o așa manieră să nu provoace neliniște (sau teamă) în rândul angajaților, reușindu-se să se atingă o asemenea intensitate a comunicării încât fiecare participant să fie antrenat involuntar în dezbateri. Pentru a sesiza mai bine atmosfera de destindere se menționează că în cadrul acestor întruniri nici unul dintre manageri nu se va simți lezat dacă va fi întrerupt în dezbateri, deoarece scopul vizat este schimbul deschis de opinii, în care fiecare participant caută să contribuie la soluționarea problemelor, identificându-se cu preocupările firmei sale. În acest fel dezbaterile cu caracter deschis și informal permit - prin efectele lor apreciate ca extraordinare - culegerea informațiilor necesare pentru clarificarea punctelor de vedere ale personalului[4].
  2. Comunicărilor informale li se crează suportul fizic necesar: de exemplu tabla și creta pentru demonstrații sau încăperile speciale cu ușile larg deschise (care să nu dea impresia că sunt birouri unde se tinde spre formalizare), ca și de altfel și dezbaterile organizate direct în secțiile de producție unde apar problemele, evitându-se atmosfera "formalizată" a sălilor de ședințe sau de conferințe sau a birourilor managerilor.

Se ridică însă și aici întrebarea firească: cum pot menține asemenea firme cu sisteme inovative de comunicare informală controlul și coordonarea, mai ales dacă volumul comunicărilor informale crește iar aria comunicărilor formal constrânse se restrânge? Răspunsul a fost formulat tot de clasicii managementului: sistemul informal de comunicare devine el însuși un sistem de control remarcabil de compact și eficace.

Cu alte cuvinte, prin comunicările informale majoritatea angajaților devin atât de antrenați în urmărirea bunului mers al activității întreprinderilor lor încât reușesc să cunoască și performanțele altor colective. Prin aceasta, însuși angajații se transformă involuntar în critici și controlori care nu vor admite ca unele nereguli eventuale să fie împinse prea departe.

În consecință, asemenea manifestări de identificare cu interesele firmei echivalează cu un sistem de control informal, dar foarte obiectiv și pretențios.

 

[1]   Peters and Waterman: "In search of excellence" (pag. 119-218).

[2]   În compania Walt Disney Productions informatizarea a fost extinsă în limite și mai largi - la propunerea însuși a patronului (W. D.) - angajații foloseau frecvent și porecle amicale, care însă nu erau de natură să lezeze "ego"-ul personalului, ci se adaptează atmosferei caracteristice desenelor animate deseori caricaturizate.

[3]    În unele firme asemenea întruniri se desfășoară ocazional și în atmosfera de "iarbă verde" sau în cursul pauzelor de masă direct în sălile de mese (deci informal odată cu servirea meselor).

[4]   Aceste schimburi libere de opinii - deși conțin multe elemente comune - nu trebuie confundate cu metoda clasică a brain-stormingului.

Loading...