1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Întreprinderile se formează îşi încep activităţile pentru a realiza nişte obiective ale fondatorilor, Orice întreprindere îşi formează un scop, o argumentare a activităţii. Se poate de afirmat că atingerea acestor scopuri este principalul mobil al activităţii oricărei organizaţii.

Scopurile gestiunii financiare a întreprinderii derivă din scopurile generale ale întreprinderii (supravieţuirea, profitul şi creşterea economică) şi se axează pe următoarele domenii: asigurarea echilibrului financiar, rentabilitatea, creşterea economică şi flexibilitatea.

Echilibrul financiar poate fi privit sub două aspecte: primul reflectă cerinţele juridice şi doleanţele creditorilor, şi presupune că întreprinderea trebuie să fie capabilă să acopere cu activele sale datoriile, în termenele stabilite. Cel de-al doilea aspect prevede ca întreprinderea trebuie să menţină  un echilibru funcţional între sursele de finanţare şi utilizarea lor, luând în considerare stabilitatea primelor şi destinaţia utilizării lor.

Sarcinile întreprinderii de a lucra rentabil sunt puse deseori pe primul plan, însă o activitate rentabilă poate fi realizată doar prin luarea în consideraţie a tuturor factorilor ce influenţează procesul de producţie. Analiza rentabilităţii permite de a măsura care au fost rezultatele obţinute comparativ cu eforturile depuse, pentru a putea înţelege mai bine aportul fiecărui activ, fiecărui leu investit la obţinerea de profituri.

Indicatorii creşterii economice arată eficienţa utilizării activelor şi se caracterizează prin indicatorii de creştere a volumului vânzărilor, şi volumului activelor. Este important ca întreprinderea să cunoască care a fost efortul pentru a obţine creşterea cifrei de afaceri. Se apreciază pozitiv creşterea cifrei de afaceri în mărime mai mare decât creşterea activelor.

Flexibilitatea poate fi de două feluri:

  1. Flexibilitatea defensivă, care permite întreprinderii să fie receptivă şi să se conformeze tuturor modificărilor mediului economic.
  2. Flexibilitatea ofensivă, care permite întreprinderii singură să facă modificările în mediul economic, căutând cele mai bune şanse de investiţii, cele mai profitabile afaceri.

Vorbind despre scopurile întreprinderii trebuie să menţionăm că  pe durata funcţionării  întreprinderile îşi pot modifica scopurile odată cu parametrii principali. Odată cu atingerea scopului întreprinderea î-şi poate trasa alte scopuri, astfel asigurându-se o continuitate.

  • Odată stabilite scopurile activităţii este important de a stabili un plan pentru realizarea lor. Deosebim de fapt trei nivele diferite de planificare: planificarea strategică, planificarea operativă (pe termen mediu), planificarea bugetară ( pe termen scurt) .

După elaborarea planurilor activităţii începe procesul de implementare a lor, care se realizează prin intermediul deciziilor financiare (de investire şi de finanţare)

Urmează o altă functie importanţă mare a managementului financiar - controlului. De rezultatele şi operativitatea controlului depinde în mare măsură soarta fiecărei afaceri. Rolul controlului financiar este:

  • Măsurarea şi monitorizarea devierilor dintre situaţie reală şi indicatorii prevăzuţi;
  • Diagnosticul în funcţie de devieri a posibilităţilor de evoluţie a situaţiei financiare. Este dificil de realizat, deoarece o deviere poate avea mai multe urmări şi cauze;
  • Determinarea acţiunilor corective, ce ar putea îmbunătăţi performanţele întreprinderii;
  • În cazul când măsurile corective nu au efectul scontat, sau s-a reacţionat târziu la abaterile de la plan este importantă revederea scopurilor iniţiale şi prognozelor.

Principalele surse de informare referitoare la schimbările intervenite în activitatea întreprinderii sunt rapoartele financiar-contabile. Bilanţurile intermediare, rapoartele financiare preventive privind circulaţia numerarului, privind rezultatele financiare se analizează şi se compară cu cifrele previzionate. În afară de informaţia internă poate fi utilizată şi informaţia externă din anuarele statistice: evoluţia preţurilor pe piaţă, cererea şi oferta, benchmarking, etc.

Loading...