1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Societatea contemporană se caracterizează, printre altele, şi prin amploarea dezvoltării activităţii executive. Volumul acestei activităţi cât şi numărul mare de organe şi de persoane care o înfăptuiesc conferă o anumită poziţie specifică administraţiei de stat în cadrul general al autorităţilor statului. Factorul principal care contribuie la amplificarea şi specializarea organelor administrative este diviziunea socială a muncii care se accentuează şi în cadrul activităţii executive.

Activitatea de conducere realizată de administraţie se compune din acţiuni decizionale (deliberative), de coordonare, de îndrumare şi de control.

Sistemul decizional are rolul de a asigura conducerea activităţii organului şi funcţionarea acestuia prin întreg ansamblul centrelor de decizie determinate, la rândul lor, de modul de alcătuire a organului (departamente, direcţii, servicii, birouri - adică de structurile funcţionale şi structurile de specialitate) ca şi de modul de constituire şi funcţionare a organului de conducere. Centrele de decizie reprezintă totalitatea nivelurilor ierarhice de la care se emit decizii, inclusiv cele cu atribuţii decizionale delegate.

Sistemul decizional se compune din „intrări” şi din „ieşiri”.

"Intrările" sunt stările exterioare care pătrund în sistem sub forma datelor sau informaţiilor furnizate direct de mediul social sau prin intermediul sistemului operaţional sau informaţional şi la care acesta reacţionează.

"Ieşirile" sistemului decizional sunt constituite din informaţiile rezultate din prelucrarea datelor intrate şi care, în cazul nostru, sunt tocmai deciziile juridice adoptate. Ele provoacă anumite schimbări în mediul social prin conduita pe care o prescriu subiectelor de drept.

Sistemul operaţional (de execuţie) are rolul de a asigura îndeplinirea deciziilor adoptate de factorii de conducere şi de factorii de decizie. El asigură transformarea deciziilor în acţiune şi se compune din persoanele şi din mijloacelor (materiale, financiare, etc.) necesare executării deciziilor.

Sistemul informaţional, interpus între cel decizional şi cel operaţional, este alcătuit din fluxul informaţional (cantitatea de informaţii) şi circuitul informaţional (drumul parcurs de informaţii).

O asemenea abordare a organelor administraţiei de stat, a organizării şi funcţionării lor reliefează caracterul tehnic al acestora. Cu toate acestea, aspectele tehnice sunt strâns legate de natura socială a statului şi a activităţii executive pe care el o realizează. Relaţia "politic-organizatoric" se materializează, în cadrul conducerii executive, în relaţia "conţinut - formă".

Loading...