1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Noul Management Public are o serie de caracteristici reprezentative și complexe, care trasează granițele acestei abordări inovatoare. Dintre acestea, în cele ce urmează vor fi prezentate cele mai importante.

            Astfel, o primă caracteristică este legată de descentralizarea serviciilor publice, care constă în trasferul de capacitate administrativă de la nivel central la nivelurile locale, situație în care autoritățile publice locale vor avea autonomie în procesul a luare a deciziilor în ceea ce privește planificarea bugetului, alocarea resurselor, managementul resurselor umane, cu alte cuvinte se aplică principiul subsidiarității.

            Reducerea aparatului birocratic este de asemenea, o caracteristică importantă a Noului Management Public. Aceasta include schimbări interne în structura departamentelor, comasarea anumitor compartimente din cadrul aceleiași organizații publice, care desfășoară aceași activitate ori activități similare, dar și restructurări de personal.

            Privatizarea și/sau concesionarea unor servicii publice pe care statul nu le mai poate oferi în condiții optime către actori din sectorul privat, care dețin resursele necesare furnizării respectivelor servicii către cetățeni. Prin privatizarea și concesionarea serviciilor publice, administrația publică reușește să-și reducă rolul până la un nivel controlabil.

            Subcontractarea și parteneriatul public – privat sunt o modalitate de întărire a rolului administrației publice în tările în care aceasta nu poate furniza ea însăși anumite servicii, însă prin aceste procese, autoritățile publice își păstrează o parte din autoritate asupra serviciilor subcontractate ori furnizate printr-un parteneriat public – privat. Aceste procese pot supraviețui doar dacă există o piață non-monopolistă, transparență în procesul de selecție al companiilor și un puternic sistem de evaluare și monitorizare a serviciilor oferite.

            O altă caracteristică esențială a Noului Management Public este determinată de viziunea asupra indivizilor, care din simpli cetățeni devin clienți ai administrației publice. Astfel, nevoile și solicitările acestora devin input pentru elaborarea politicilor publice.

            Poate una dinte cele mai importante caracteristici ale acestei reforme este legată de creșterea eficienței administrației publice. Astfel, resursele vor fi folosite rațional în vederea atingerii obiectivelor și scopurilor propuse, iar calitatea serviciilor furnizate este de asemenea în concordanță cu cerințele clienților.

            Recompense și sancțiuni acordate în funcție de performanțele individuale ale angajaților și nu în funcție de apartenență politică, loialități etc. Astfel, gradul de profesionalizare a funcției publice se situează pe un nivel superior, iar motivarea angajaților va deveni intrinsecă.

            Și nu în ultimul rând, promovarea unui puternic spirit antreprenorial modelat pentru a se potrivi mediului public, în rândul organizațiilor publice, fapt care determină o întărire a competiției între organizații. Astfel, organizațiile publice se află în competiție unele cu celelalte, însă apare și competiția între o organizație publică și una privată în furnizarea unui anumit serviciu.

Loading...