1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Multidimensionalitatea managementului public atrage, în mod evident, o serie de caracteristici, care contribuie la o buna înţelegere a conţinutului acestuia (vezi figura nr. 1. Caracteristici ale managementului public).

  1. Caracterul integrator. Managementul public studiază procesele şi relaţiile de management din administraţia publică, cu scopul fundamentării soluţiilor de perfecţionare şi raţionalizare a sistemului administrativ.

Managementul public studiază, în esenţă, modul de conducere a instituţiilor publice dintr-o societate, în sensul larg al termenului, integrând elemente din toate domeniile vieţii sociale: învăţământ, administraţie, asistenţă socială etc.

  1. Caracterul politic. Managementul public este un domeniu al managementului influenţat de factorul politic. Acest aspect este evident, deoarece nu pot fi identice scopurile urmărite de reprezentanţii administraţiei publice în state cu regimuri politice diferite.
  1. Caracterul de diversitate. Managementul public are un caracter de diversitate, întrucât există instituţii cu competenţă materială generală şi instituţii cu competenţă socială, instituţii centrale şi locale. Acesta face ca şi managementul să comporte diferenţieri, în funcţie de nivelul administrativ la care se referă.
  2. Caracterul complex. Managementul public are un caracter complex întrucât reuneşte elemente specifice managementului în diferite domenii aparţinând sectorului public: învăţământ, cultură, asistenţă socială, sănătate etc. Simpla enumerare a acestor domenii ne face să înţelegem dificultăţi în abordarea problematicii managementului public, în general, şi a managementului în aceste domenii distincte, în special.
  3. Caracterul de sinteză. Managementul public preia din alte domenii concepte, metode, teorii, care sunt folosite cu succes de funcţionarii publici. Este necesară o adaptare a cunoştinţelor din sociologie, psihologie, statistică, ergonomie, drept, economie etc., la particularităţile sectorului public.
Loading...