Pin It
 1. Data –constituie o descriere (exprimată în formă convenţională) a unui fenomen, fapt, eveniment , acţiune care poate fi din interiorul sau din afara instituţiei. Data este constituită dintr-un grup de simboluri, este înregistrată pe suport material şi poate fi prelucrată manual, electronic sau combinat.
 2. Informaţia reprezintă acea dată care aduce un plus de cunoaştere şi serveşte la luarea deciziilor. Informaţia reprezintă componenta fundamentală a sistemului informaţional.

 In cadrul sistemului administraţiei publice circula o multitudine de,

informaţii, care pot fi clasificate in funcţie de mai multe criterii:

 1. După modul de exprimare, informaţiile pot fi:
 • orale - expuse prin viu grai;
 • scrise- consemnate pe hârtie sau diferiţi suporţi magnetici;    
 • audio-vizuale- cu ajutorul aparaturii speciale, calculatoare si terminale.
 1. După modul de prelucrare, informaţiile pot fi:
 • primare  —   emise   direct,   fără   sa   sufere   prelucrări informa-ţionale anterioare, care circula, in principiu, la nivelul administraţiei publice locale;
 • intermediare - aflate in diferite faze de prelucrare şi care circula atât la nivelul administraţiei publice centrale, cat si a celei locale;
 • finale - care au suferit un anumit număr de prelucrări si se regăsesc în decrete, hotărâri, ordonanţe si legi.
 1. După modul de vehiculare, informaţiile pot fi:
 • descendente - care se transmit de la nivelul administraţiei centrale către cele locale, sub forma de decizii, instrucţiuni, legi, decrete si ordonanţe;
 • ascendente - care se transmit de la nivelul administraţiei publice locale, către cea centrală sub forma de rapoarte privind gradul de realizare al obiectivelor precizate in diferite acte normative;
 • orizontale - care se   transmit   intre  personale   încadrate  in diferite compartimente situate la  acelaşi nivel al sistemului managementului administraţiei publice.
 1. d) După destinaţie, informaţiile pot fi:                                                                                            
 • interne - care circula in interiorul administraţiei publice, fie centrale, fie locale;
 • externe - care circula in afara componentelor acestui sistem.
 1. e) După obligativitatea respectării, de către beneficiarul informaţiilor, acestea sunt:
 • imperative - emise de către Presedentie, Parlament si Guvern;
 • nonimperative - cu   caracter  informativ   si  care  circula  în   cadru sistemului organizatoric al administraţiei publice.
 1. f) După natura proceselor la care se refera informaţiile, acestea pot fi: financiare, comerciale, culturale, turistice si sportive, pentru cercetare-dezvoltare, învăţământ, asistenta sociala etc.
 2. g) După modul de evidenta, informaţiile pot fi: \
 • de evidenta curenta - care reflecta anumite situaţii existente la un moment dat;
 • statistice - care reflecta sintetic modul de realizare a principalele obiective si activităţi economice.                                                                                                                                                                                      

Utilizarea informaţiilor in procesul de elaborare a actelor normative ca si de transmitere a acestora către administraţia locala parcurge un circuit si/sau un flux informaţional. 

Circuitul si/sau fluxul informaţional are anumite caracteristici (fig. 7.1) determinate de  dimensiunea, viteza de deplasare, fiabilitatea, costul si gradul de încărcare a informaţiei.

 1. Circuitul informaţional indica   traiectoria   pe   care   o   parcurge informaţia de la  emitent la beneficiar;
 2. Fluxul informaţional reflecta, cantitatea de informaţie care circula intre emitent si beneficiar.

Circuitele informaţionale pot fi clasificate după doua criterii, astfel:

 1. a) După direcţia de   vehiculare  a   informaţiilor,   caracteristicile emitentului si cele ale beneficiarului, circuitele informaţionale pot fi:          

» verticale - stabilite intre instituţiile administraţiei publice centrale si cele locale, intre care exista raporturi de subordonare;

» orizontale - stabilite intre posturi, compartimente si instituţii situate pe acelaşi nivel ierarhic al sistemului administraţiei publice;

» oblice - stabilite intre instituţii ale administraţiei publice situate la niveluri ierarhice diferite, intre care exista relaţii de subordonare.

 1. b) După frecventa emiterii, circuitele informaţionale pot fi:

» periodice - care au grad de repetabilitate la anumite intervale de timp (an/trimestru, semestru, luna) si care se regăsesc in rapoarte si dări de seama statistice, solicitate de instituţiile ierarhice din cadrul administraţiei] publice;

» ocazionale - cu o frecventa aleatorie si care apar in interiorul sau in afara instituţiilor administraţiei publice.

 1. Procedurile informaţionale se refera la modalităţile de culegere, înregistrare, transmitere si prelucrare a unor categorii de informaţii, inclusiv a operaţiunilor care trebuie efectuate in succesiunea lor, a suporţilor pe care sunt depozitate informaţiile si a mijloacelor de tratare a informaţiilor.

În cadrul managementului administraţiei publice, documentarea are un rol deosebit. O documentare profunda si serioasa asupra problemelor care apar, a modului de rezolvare, constituie baza unui sistem informaţional corect.

 1. Mijloacele deprelucrare, tratare a informaţiilor. Aceste mijloace de tratare a informaţiilor pot fi:
 • manuale - prin utilizarea unor instrumente clasice, cum ar fi maşina de scris, maşina de calcul etc.);
 • mecanizate - prin folosirea unor minicalculatoare;
 • automatizate - când se apelează la sisteme modeme de calcul, cum ar fi computere, terminale, reţele de calculatoare.

Aceste mijloace de tratare a informaţiilor se folosesc pentru culegerea înregistrarea, prelucrarea si transmiterea informaţiilor.