1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

1. Definiția organizației

Condițiile pentru a forma o organizație sunt:

1.Existenţa unui grup din cel puţin 2 oameni.

2.Un scop comun care este acceptat de acest grup.

3.Un sistem comun de dirijare, control şi stimulare.

 Unind aceste trei cerinţe, vom avea definiţia organizaţiei.

Organizaţia reprezintă un grup de oameni, activitatea cărora este coordonată conştient pentru a atinge un scop sau scopuri comune.Definiţia dată este caracteristică pentru organizaţiile formale.

În afară de organizaţii formale, există şi organizaţii neformale.

 Organizaţiile neformale- grupe care apar spontan, nu pe baza ordinelor şi regulamentelor, dar pe baza relaţiilor umane. Organizaţiile neformale apar în cadrul unor organizaţii formale şi sunt foarte importante

Rol:

Rolul organizațiilor în circuitul economic al unei ţări este exercitat prin îndeplinirea unui dublu rol:

-crearea de valori adăugate şi obţinere de profit (rol economic)

-existenţa unui context social (rol social)

2. Caracteristicile generale ale organizaţiilor:

1.Organizaţia în procesul activităţii transformă resursele în rezultate. Resursele suntnecesare atât organizaţiilor de producere, cât şi celor de servicii şi necomerciale.

2.Dependenţa de mediul extern. Organizaţia nu poate fi analizată separat de mediulextern, care o influenţează atât prin resurse, cât şi prin beneficiarii rezultatelor ei.

3.Diviziunea orizontală a muncii – presupune distribuirea volumelor mari de muncă înmultiple sarcini specializate. Specializarea în producere duce la sporirea volumului ei.

4.Existenţa subdiviziunilor. Diviziunea orizontală a muncii se efectuează pe bazaformării subdiviziunilor, ce execută sarcini concrete specifice şi sunt formate pentruatingerea unor obiective specifice. Deci, organizaţia, în ansamblu, este formată din maimulte organizaţii mici.

5.Diviziunea verticală a muncii – separă activităţile de coordonare de cele operaţionale şi presupune necesitatea coordonării activităţii subdiviziunilor în scopul asigurării succesului lor.

Complexitatea procesului de management, multitudinea obiectivelor, strategiilor,restricţiilor şi criteriilor implicate generează o ierarhie de niveluri ale conducerii.

Dirijarea unei organizaţii este imposibilă, dacă ea se înfăptuieşte pe baza dogmelor, definiţiilor.Conducătorul trebuie să îmbine înţelegerea conceptului general cu mulţimea de variante care le propune piaţa.

 Una din cele mai însemnate caracteristici a organizaţiei este legătura reciprocă cu mediul înconjurător. Organizaţia în activitatea sa depinde de mediul ambiant-consumatori, concurenţe,sindicate etc.

Loading...