Tipărire
Categorie: Management
Accesări: 672
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

O caracteristica esentiala a relatiilor manageriale consta in manifestarea lor prin intermediul relatiilor interpersonale. De fapt munca manageriala este munca cu oamenii. Cel mai direct si frecvent se manifestă această latura a managementului in cadrul grupurilor de munca. Cadrele de conducere trebuie sa aibă o serie de calitati, cunostinte, si comportamente specifice, cum ar fi:capacitatea de a intelege natura umana, sesizarea simtamintelor subordonatilor, aptitudinea de a comunica, recunoasterea inevitabilitatii erorilor umane, entuziasm si energie Concomitent si subordonatii treb sa intruneasca anumite calitati: cunostinte,deprindeeri, aptitudini si comportamente profesionale. Personalitatea managerului poate influenţa asupra caracterului interpretării rolului, dar nu a conţinutului.

 Ştiinţa managerială evidenţiază 10 roluri.

  1. DE REPREZENTARE

 -reprezinta compania în relatiile cu furnizorii

 -reprezinta interesele personalului оn relatia cu conducerea firmei;

 -reprezinta interesele firmei оn relatiile cu personalul angajat.

  1. LIDER

- stabileste rolurile personalului

- coordoneaza activitatile

  1. CONTACTOR DE PERSOANE

- se ocupa de adaptarea si integrarea noilor angajati la locul de munca;

- contacteaza si dezvolta relatii cu furnizorii

  1. MONITOR

- monitorizeaza activitatea personalului

- monitorizeaza sistemul de relatii de munca.

  1. DISEMINATOR DE INFORMATII

- ofera informatii de specialitate tuturor celorlalti manageri ai companiei;

- pregateste echipa manageriala a companieiinformeaza echipa manageriala cu privire la stadiul de derulare aactivitatilor

  1. PURTATOR DE CUVINT

-în relatiile cu conducerea companiei formuleaza siexprima opinii оn numele tuturor angajatilor

  1. ÎNTREPRINZATOR

- stabileste obiective

- stabileste modalitatile de atingere a obiectivelor;

- elaboreaza planul strategic

  1. MÂNUITOR DE DISFUNCTIONALITATI

 -identifica principalele disfunctionalitati aparute si propune solutii оn vederea remedierii

acestora;

  1. ALOCATOR DE RESURSE

- elaboreaza proiectul de buget;

- analizeaza executia bugetului.

  1. NEGOCIATOR

- identifica si solutioneaza eventualele situatii conflictuale

Intr-o organizatie managerii sunt situati pe diferite pozitii ale piramidei ierarhice si pot fi grupati in trei categorii:

-         manageri superiori (top manageri sau seniori manageri).

-         manageri medii

-         manageri inferiori (supervizori).

Caracteristica acestei ierarhii – raporturile şi deciziile se fac cu o frecvenţă invers proporţională superiorităţii nivelului de conducere.

 Nivelul strategic

– defineşte obiectivele şi mijloacele de realizare a lor pentruîntreaga organizaţie pe o durată lungă de timp.

 Nivelul tactic

– realizarea obiectivelor derivate din obiectivul global, urmărirearealizării sarcinilor specifice, se iau decizii de corecţie a abaterilor.

Nivelul operativ

– conducerea nemijlocită a proceselor şi activităţilor – poartă un caracter curent.