1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Resursele umane reprezintã una dintre cele mai importante investitii ale unei organizatii.Organizatiile cheltuiesc sume importante cu angajatii lor, iar datoritã costurilor antrenate, acestea reprezintã unele dintre cele mai evidente investitii în resurse umane. Investitia în oameni s-a dovedit a fi calea cea mai sigurã de a garanta supravietuirea unei firme sau de a asigura competitivitate. Resurele umane sunt unice în ceea ce priveste potentialul lor de crestere si dezvoltare.Resursele umane sunt singurele capabile sã producã si sã reproducã toate celelalte resurse aflate la dipozitia unei organizatii. Oamenii sunt resursele active ale organizatiei, deoarece potentialul lor contribuie activ la cresterea eficientei si eficacitãtii organizationale.

Noţiunea de resursă umană (la nivel macro) se referă la persoana ce poatedesfăşura activităţile respective prin creativitate, capacitate de iniţiativă,mentalităţi, tradiţii, deprinderi etc.

Noţiunea de resursă umană (la nivel micro, la nivel de întreprindere) reprezintătotalitatea salariaţilor unei organizaţii, exprimată prin aceeaşi indicatoricantitativ şi calitativi. Astfel, putem spune că resursa umană este o resursă cutotul specială, alcătuită din persoane – salariaţi, care generează factorul de producţie – munca.

Categorii de personal : structura personalului unei intreprinderi.
Resursele umane , ca obiect al pietii muncii, sunt o categorie a resurselor economice ce sintetiteaza potentialul de munca al societatii, intreprinderii.Totalitatea resurselor umane care isi desfasoara activitatea in cadrul unei intreprinderi reprezinta personalul intreprinderii.Personalul intreprinderii cuprinde salariatii incadrati permanent sau temporar, prezenti la lucru, aflati in concediu de odihna , concediu de boala sau de studii,salariatii absenti motivat sau nemotivat ,cei aflati in ziua lor libera, cei trimisi sa lucreze in afara intreprinderii , cei aflati in deplasare, elevii si studentii aflati in practica daca sunt salariati ai intreprinderii.Structura personalului intreprinderii, pe categorii de salariati , cuprinde:muncitori; personal operativ, personal cu functie de executie si conducere.

 1. A) Muncitorii sunt cei mai numerosi. In functie de rolul pe care il indeplinescin activitatea intreprinderii , muncitorii sunt grupati in :

-muncitori direct producatori si muncitori indirect producatori ( auxiliari).

- Muncitorii direct productivi sunt cei care actioneaza direct asupraobiectelor muncii, cu ajutorul uneltelor , masinilor, instalatiilor de care dispun.

- Muncitori indirect producatori actioneaza indirect asupra obiectelor muncii, deplasandu-le pentru conservare, prelucrare sau livrare.( cei care deplaseaza materialele inafara masinilor sau depozitelor).

 1. B) Personal operativ exista in transporturi, telecomunicatii, comert. (impiegati,conducatori, controlori bilete, casieri, ofiteri de bord, piloti, factori postali,telefonisti, vanzatori).
 2. C) Personal cu functii de executie si conducere cuprinde trei categorii desalariati grupati dupa nivelul de pregatire si locul de munca, astfel :
  personal cu functii de executie :
  a) personal cu pregatire liceala sau post-liceala pentru:
  - activitati administrative( dactilografa,functionara);
  - activitati de specialitate( tehnician, contabil cu studii medii).
  b)maistri;
  c) personal cu pregatire superioara( ingineri, economisti,chimisti);
  d) personal cu functiie in activitatile de intretinere, paza,si pompieri.
 3. Personal cu functii de conducere a compartimentelor functionale, de productie, cercetare, proiectare( sefi de birouri, de servicii, sefi de sectie, sefi delaborator)
  3. Personal cu functii in conducerea intreprinderii ( director general, director adjunct, director economic, inginer-sef).
  Angajatii sunt persoanele incadrate pe un loc de munca in cadrul uneiorganizatii, firme , intreprinderi.Modelul de gestiune flexibila a fortei de munca cuprinde urmatoarele categorii de angajati:
  - specialistii, tehnicienii, inginerii si alti profesionisti la nivel inalt
  - acestiasunt recrutati in numar tot mai mare pentru a indeplini functii cum ar fi decercetare-dezvoltare, informatica, marketing, comunicare etc.
  - salariati generalisti - sunt atat la nivelul managerilor, cat si de angajatii relativ polivalenti ( policalificati in mai multe meserii). Aceste doua categorii :angajatii specilisti si generalisti sunt cele mai importante datorita statutului inalt in societate.
  - angajati cu timp partial - angajati care nu au perspectiva in cariera;aceasta categorie este principala zona de gestiune flexibila a fortei de muncainterne.
  - lucratorii temporari- reaspund unor nevoi specifice , fiind angajati pentru obiective sau perioade specifice limitate.
  -angajatii prin sub-contractare
  - cuprind angajati prin sub-contracte cu intreprinderi specializate pentru a raspunde unor nevoi permanenete( paza,intretinere, informatica) sau ocazionale (consultanta, publicitate).
Loading...