1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Capacitatea de cunoaştere a omului este inseparabilă de abilitatea sa de a evalua, care face posibilă selecţia, ierarhizarea şi sistematizarea informaţiilor. Fie că vizează obiective, fenomene sau procese, plasarea pe o anumită poziţie a unei scări valorice determină în mod curent atitudini, decizii şi acţiuni.

Din perspectiva managerială, aprecierea rezultatelor unei activităţi, raportate la obiectivele organizaţiei şi în relaţie cu contextul real în care se desfăşoară, constituie o condiţie a oricărui demers de perfecţionare sau de adaptare. La nivel individual, de organizaţie sau sistem, evaluarea corect efectuată permite înţelegerea clară a deficienţelor şi deschide calea unor posibile îmbunătăţiri.

Performanţele şi competenţele profesionale.

 Tot mai mulţi manageri nu acordă suficientă importanţă măsurării performanţelor profesionale, afirmând că pe primul loc se situează producţia. Acesta este un raţionament fals care nu mai funcţionează într-o economie de piaţă în care competiţia este mare şi competenţa profesională este o calitate peste care nu se poate trece cu uşurinţă, costurile fiind deloc neglijabile. Această problemă a modificării performanţelor profesionale este întâi o problemă de schimbare, legată de cum poate fi modificat în timp sistemul de deprinderi şi priceperi al unei persoane.

La nivelul performanţelor profesionale schimbările au un caracter dinamic. Alte schimbări pot surveni în timp şi se referă la modificarea performanţelor legate de productivitate, atât la nivelul grupului cât şi al individului, schimbarea poziţiei ierarhice a individului în grup. Există studii iniţiate de Hofman, Jacobs şi Gerras care subliniază faptul că, atunci când se investighează dinamica performanţei profesionale, abordarea individuală este superioară celei colective. Este un mod important de a pune problema. Se insistă astfel asupra diferenţelor individuale iar accentul este pus pe individ.

În altă ordine de idei, atunci când se pune problema evaluării competenţei unei persoane într-o anumită activitate profesională, reuşim, cu o precizie mai mare sau mai mică, în funcţie de instrumentul utilizat, să surprindem un anumit stadiu prezent al reuşitei profesionale, care, cu timp în urmă, era fixat la un anumit nivel, şi care, peste un alt timp, va atinge un cu totul alt nivel.

Caracterul dinamic al competenţei profesionale este o realitate care nu poate fi neglijată de către conducerea unei organizaţii. Cunoaşterea fiecărui angajat, sau a resurselor pe care le posedă, înseamnă rezolvarea ştiinţifică a planificării forţei de muncă şi implicit predicţia performanţelor umane, premisă a realizării politicii organizaţiei în cauză. Schematic, dinamica competenţelor profesionale este prezentată în figura urmatoare.

Astfel, pentru fiecare individ în ruta sa profesională se întâlnesc o succesiune de stadii, de transformări legate de evoluţia sa profesională. O simplă probă de lucru la care supunem un candidat pe un post în vederea încadrării în muncă va evidenţia stadiul prezent sau momentan al situaţiei priceperilor şi deprinderilor sale de muncă, adesea denumit şi experienţă profesională. Încadrată în muncă, aceeaşi persoană va fi evaluată periodic din punctul de vedere al eficienţei, astfel fiind determinate nivelurile intermediare ale reuşitei profesionale, adică progresul realizat pe parcursul activităţii.

După un timp oarecare, persoana evaluată va atinge nivelul profesional echivalent „măiestriei”. Acest nivel este diferit, ca valoare cantitativă şi calitativă, de la individ la individ.

Diferit este şi timpul până la obţinerea calificativului profesional maxim. Legat de acest subiect se impun câteva remarci. Una dintre ele ar fi că reuşita profesională constituie un sistem de achiziţii pe planul cunoştinţelor şi deprinderilor în muncă, fiind realizată în timp.

De asemenea, noţiunea de măiestrie profesională are un caracter larg, ea este specifică fiecărui individ, aceasta în sensul că oricine poate atinge un anumit nivel maxim al perfecţiunii sale. O alta remarcă se referă la faptul ca măiestria priveşte totodată şi un anumit standard reglementat, în limitele căruia va trebui să se încadreze orice angajat.

În acest fel, factorul dinamic al reuşitei profesionale rezultă şi din aceea că ceea ce s-a dovedit a fi un grup de factori definitorii ai succesului profesional într-o anumită perioadă, sunt nepotriviţi în altă conjunctură. Reuşita profesională cunoaşte un drum ascendent, dar numai până la un anumit moment. Pe parcursul carierei profesionale a unui individ apar o serie de evenimente neprevăzute sau inerte vârstei: decompensări fizice, fiziologice sau psihice.

Pierderea sau reducerea competenţei profesionale este un fenomen cunoscut şi care nu poate fi neglijat atunci când se propune o evaluare a performanţelor profesionale. Astfel, există trei forme principale de pierdere a competenţei profesionale.

Prima categorie se referă la schimbările tehnologice şi, implicit, la creşterea standardelor de productivitate. Cauza o constituie inaptitudinea individului de a efectua un transfer de competenţă, acest transfer fiind condiţionat de apropierea caracteristicilor noului post de ale celui vechi şi de familiarizarea individului cu transferul de competenţă.

Cea de a doua categorie vizează faptul că pierderea competenţei se poate produce şi în condiţiile prestării aceleiaşi activităţi, în urma introducerii unei noi metode de muncă.

Ultima categorie a pierderii competenţei o constituie declinul facultăţilor psihofizice şi mentale odată cu înaintarea în vârstă. Astfel, pot apărea şi dereglări de ordin emoţional traduse prin mărirea labilităţii afective, toleranţă scăzută la factori care presupun risc sau diminuarea rezistenţei la frustrare.

Deci, rolul major în dinamica competenţelor este jucat de acţiunile de prevenire a pierderii competenţei şi de detectare din timp a debutului acestor manifestări negative. Practica perfecţionării continue, prin participare la cursuri de sensibilizare sau perfecţionare, examinarea psihologică şi medicală periodică sunt măsuri utile în acest domeniu.

Loading...