1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

În România şi Moldova primele date referitoare la activitatea societăţilor comerciale le întâlnim la:

  • Calimah – Codul civil al Principatului Moldovei, Iaşi, 1816; şi
  • Caragea – Legiunea, Bucureşti, 1818.

Primele corporaţii şi reglementări corporative în principatele române:

Informaţii despre primele societăţi pe acţiuni pe teritoriul principatelor române le găsim la N.N.Constantinescu în lucrarea „Acumularea primitivă a capitalului în România”:

  1. 1825 – la Sibiu funcţionează societatea pe acţiuni pentru producerea lumânărilor, unde erau angajaţi 25 lucrători, care primeau 50 creiţari zilnic.[1]
  2. 1841 – în Moldova o societatea pe acţiuni a înfiinţat la Iaşi o moară cu valţuri şi sistem de site aduse din Franţa.[2]
  3. 1839 – funcţionează societatea comercială pe acţiuni Condamina&Co pentru exploatarea pădurii, producerea şi exportul doagelor.[3]
  4. 1860 – existau 4025 întreprinderi industriale unde lucrau aproximativ 18 680 lucrători.[4]

Începând cu anul 1840, în Muntenia şi Moldova au fost puse în aplicare Regulamente comerciale, care erau de altfel o reproducere a unor instituţii din Codul comercial francez.

Din 1859, după Unificarea politică a principalelor române, a fost pus m aplicare un nou act normativ cu caracter comercial denumit "Condica de comerţ a principalelor unite române", care de asemenea era de inspiraţie franceza.

Codul comercial roman a fost adoptat în 1887, având ca izvor de inspiraţie Codul comercial italian din 1882, însă conţinea şi prevederi din legislaţia germana şi cea belgiană.

Codul comercial român cuprindea 971 articole grupate în patru cărţi: Cartea I — Despre comerţ în general, Cartea II — Despre comerţul maritim şi despre navigaţie, Cartea III — Despre faliment, Cartea IV — Despre exerciţiul acţiunilor comerciale şi despre durata lor. (tabelul 2)

Începând cu anul 1947, România a încetat să folosească normele Codului comercial pentru comerţul intern, acestea fiind utilizate doar în raporturile dintre agenţii economici naţionali şi cei străini.

După revoluţia din decembrie 1989 Codul comercial a fost redescoperit şi repus în aplicare, reglementând acele raporturi pentru care era destinat. În 1990 din Cod a fost exclus titlul VIII, care se referea la societăţile comerciale. Pentru acestea a fost adoptată Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, îmbogăţită cu realizările în domeniu ale statelor dezvoltate. În 1995 a fost adoptată Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare, care a dus la abrogarea Cărţii a II din Codul comercial "despre faliment". În România au fost adoptate şi multe alte legi cu caracter economic, printre care Legea nr. 15/1990 privind regiile autonome, Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, Legea nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine, Legea nr. 1 1/1991 privind combaterea concurenţei neloiale etc.

Republica Moldova. Pe teritoriul actualei Republici Moldova au existat reglementări juridice ale relaţiilor economice. Până la Unirea din 1918 se aplicau actele normative ale Rusiei ţariste. După 1 decembrie 1918 Codul comercial roman din 1887 a Fost extins şi pe teritoriul Basarabiei prin Decretul-lege nr. 1731 din 4 mai 1919, care a funcţionat până în 1944.

După cel de-al doilea război mondial în republică ca şi în toate ţările cu regim comunist a funcţionat economia planificată.

Societatea pe acţiuni în Republica Moldova. Despre punerea în aplicare a Codului Comercial Român în perioada interbelică s-a menţionat deja. Suplimentar am adăuga că, începând cu anul 1896, la Chişinău a început să funcţioneze Societatea anonimă (pe acţiuni) belgiană, care avea în proprietate tramvaiele şi liniile de tramvaie din Chişinău. Capitalul social al Societăţii anonime belgiene era de 11 milioane franci, divizat în 11 mii acţiuni. Principalii deţinători de acţiuni erau două corporaţii belgiene: Compania generală de căi ferate şi electricitate — 5120 acţiuni şi Compania căilor ferate din Belgia — 5020 acţiuni; iar celelalte 860 acţiuni erau deţinute de şapte persoane fizice.[5]

La 3 ianuarie 1992, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la societăţile pe acţiuni. Lipsa propriei experienţe şi alte cauze obiective şi subiective nu au permis ca această lege să-şi ocupe locul binemeritat în sistemul juridic al Republicii Moldova. Pe parcursul anilor 1995-1997 s-a dus o muncă asupra unei noi legi privind societatea pe acţiuni, care a fost aprobată de Parlament abia la 2 aprilie 1997[6].

 

[1] N. N. Constantinescu. „Acumularea primitivă a capitalului în România”, Chişinău, Ştiinţa, 1992, pag.162.

[2] N. N. Constantinescu. „Acumularea primitivă a capitalului în România”, Chişinău, Ştiinţa, 1992, pag.159.

[3] N.N.Constantinescu „Acumularea primitivă a capitalului în România”, Chişinău, Ştiinţa, 1992, pag.159.

[4] N.N.Constantinescu „Acumularea primitivă a capitalului în România”, Chişinău, Ştiinţa, 1992, pag.170.

[5] "Curierul de scara" din 24 august 1993: "Societatea belgiana — posesoare a tramvaielor din Chişinău".

[6] În Republica Moldova pe parcursul primei jumătăţi a anului 2002 au fost efectuate peste 50 de modificări în Legea privind SA

Loading...