1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It
 1. Trăsăturile negative a corporaţiilor:
  1. Posibilitatea formării corporaţiilor în calitate de „piramide economice”, când pentru obţinerea unor profituri se formează întreprinderi fără baze financiare.
  2. Societăţile pe acţiuni, din punct de vedere a cheltuielilor necesare pentru înfiinţare şi asigurare a mecanismului intern, este cea mai costisitoare formă de organizare a activităţii.
  3. Gestiunea societăţilor pe acţiuni în comparaţie cu alte tipuri de întreprinderi este mai complicată. Organele de conducere corporative se evidenţiază prin inerţia sa şi nu tot timpul sunt în stare să reacţioneze la modificările ce au loc. Organul executiv a corporaţiei, influenţat de organele sus puse – consiliul societăţii şi adunarea generală a acţionarilor – nu are împuterniciri şi posibilităţi de a efectua schimbări, chiar dacă a reacţionat la timp la modificările ce au avut loc.
  4. Controlul activităţii societăţii pe acţiuni din partea grupurilor mari de proprietari de mici pachete de acţiuni este de obicei neefectiv. Proprietarii numeroşi sunt dispersaţi în diferite regiuni, în aşa mod încât interacţiunea este foarte slabă, ca rezultat participarea lor la conducerea corporaţiei este neefectivă. Astfel proprietarii pachetelor „relativ mici” de acţiuni – 5%-10% - obţin control asupra activităţii corporaţiei.
  5. Dividendele, care sunt plătite la cerinţa acţionarilor, uneori stopează dezvoltarea corporaţiilor.
  6. Există posibilitatea efectuării speculaţiilor cu acţiunile, fenomen ce poate duce la destabilizarea corporaţiei şi la ruinarea acesteea.
  7. Deciziile ce sunt primite parcurg o cale ierarhică destul de complicată pentru a ajunge la executori.
 2. Trăsăturile pozitive ale corporaţiilor:
  1. Corporaţiile favorizează dezvoltarea activităţii de antreprenoriat şi creşterii volumului de capital în afaceri. Populaţia care nici într-un caz nu ar investi în afaceri, deseori utilizează capitalurile pentru procurarea acţiunilor.
  2. Societăţile pe acţiuni permit de a micşora pierderile de capital, deoarece una şi aceeaşi persoană, fiind acţionar în mai multe corporaţii, având pierderi într-o direcţie obţine profituri în alte direcţii.
  3. Activitatea corporaţiilor de obicei nu depinde de soarta proprietarilor, astfel este o activitate de lungă durată.
  4. Societatea pe acţiuni este o formă ideală de activitatea a unui număr mare de persoane în activitatea de afaceri şi, dacă este rentabilă, în avantaj este o cotă considerabilă a societăţii.
  5. Corporaţiile sunt deschise societăţii, adică sunt obligate să publice bilanţurile, vizate de către organele de audit, ceea ce permite de a forma o dependenţă de controlul public.
  6. Structura complicată de organizare şi gestiune are şi trăsături pozitive, deoarece permite de a primi decizii optime.
  7. Corporaţiile de obicei sunt gestionate de organe de conducere mai calitative în comparaţie cu alte tipuri de întreprinderi.
  8. Corporaţiile sunt persoane juridice, deci ca subiect nu sunt acţionarii ci întreprinderea în întregime.
  9. Proprietatea societăţii pe acţiuni nu este proprietatea acţionarilor. Astfel acţionarul investind pierde pe o perioadă de timp dreptul asupra proprietăţii.
  10. De obicei între acţionari nu există legături, dar legăturile se formează între acţionari şi corporaţie.
  11. Acţionari, investind capitalul său au în prealabil doar drepturi şi foarte puţine obligaţii.
  12. Asupra corporaţiei nu influenţează, deseori componenţa acţionarilor, dacă nu este vorba de deţinerea pachetelor de acţiuni mari – 50% şi mai mult.
  13. Proprietarii / acţionarii au posibilitatea să voteze „cu picioarele”, adică să-şi vândă acţiunile, dacă nu este pe plac conducerea corporaţiei.
  14. Existenţa în Republica Moldova doar a hârtiilor de valoare nominative nu permite dezvoltarea speculaţiilor bursiere.
Loading...