Pin It

Evoluţia economiei mondiale evidenţiază că în toate ţările lumii comerţul a devenit în mod progresiv un sector economic foarte dinamic, domeniul comercial cunoscând profunde mutaţii pe toate planurile: metodele de aprovizionare cu mărfuri, sistemele logistice, formele de distribuţie, modalităţile de amplasare geografică, managementul firmelor.

În acelaşi timp comerţul este foarte sensibil, receptiv, dar şi vulnerabil faţă de mediul ambiant, dovedind totodată şi o mare capacitate de adaptare la noile condiţii ale pieţei.

Pe lângă mutaţiile intervenite la nivelul pieţei mondiale şi cele cauzate de revoluţia  tehnico-ştiinţifică,  comerţul  este  influenţat  de  o  multitudine  de  alte fenomene care pot fi încadrate în două categorii: unele care ţin de cumpărători şi altele generate de însăşi activitatea comercială.

Influenţe care vin din partea cumpărătorilor: modificarea structurii pe vârste a populaţiei,  sporirea  puterii  de  cumpărare,  transformările  intervenite  în  modul  de viaţă, solicitările care vin din partea consumatorilor-investitori pe piaţa afacerilor.

Înfluenţele generate de activitatea comercială pot fi grupate în trei categorii:

  1. 1. De ordin managerial: au în vedere adoptarea unor metode moderne de gestiunea stocurilor, a noi sisteme de aprovizionare, influenţele tehnologiei informaţiei e
  2. 2. De ordin  material:  au  în  vedere  la  mecanizarea  şi  automatizarea manipulării mărfuri
  3. 3. De ordin comercial: au în vedere adoptării pe scară largă a tehnicilor de marketing, a studiilor de piaţă în scopul atragerii şi fidelizării clienţilor, merchandisingului, pefecţionării designu

Pentru stabilirea coordonatelor managementului comercial, trebuie avute în

vedere următoarele aspecte legate de conţinutul, funcţiile şi utilităţile comerţului:

  Prin  obiectul  său,  comerţul  îşi  propune  să  pună  produseloe  şi serviciiloe la dispoziţia celor care au nevoie de ele.

  Rolul său constă în asigurarea procesului de distribuţie a bunurilor, precum      şi a serviciilor aferente.

Utilitatea  se referă la dezvoltarea schimburilor de mărfuri, căutând în permenenţă noi debuşee, creând abundenţa de produse, prin orientarea acestora către zonele în care au o valoare deosebită şi evitând zonele de nonconsum.

  În ceea ce priveşte condiţiile de desfăşurare, este nevoie de existenţa unor agenţi de înaltă profesionalitate, de un sistem logistic complex, liberatate  de  acţiune  şi  de  deplasare,  asigurarea  din  partea  puterii publice a unui  cadru legislativ-instituţional specific mediului de afaceri, şi a unei monede comune, sigure şi abundente şi a unui sitem de schimb monetar facil şi sigur, precum şi a unei pieţe corespunzătoare.