Pin It

Grupuri formale şi neformale.

Grup formal - creat de către organizaţie şi are conturate anumite scopuri.

Dezvoltarea grupului – etape:

 • formarea,
 • răbufnirea,
 • normarea,
 • funcţionarea,
 • destrămarea.

Caracteristicile grupului:

 • mărimea şi structura grupului,
 • normele de grup – aşteptările colective pe care membrii unităţilor sociale le au cu privire la comportamentul lor, unii faţă de alţii,
 • rolurile – poziţii în cadrul grupurilor cărora le este ataşat un set de comportamente aşteptate,
 • statutul – poziţia socială sau prestigiul acordat membrilor grupului.

Avantajele grupelor mari, create în baza sarcinilor aditivesarcini în care performanţa grupului este determinată de suma performanţelor membrilor individuali ai grupului:

 • micşorarea cheltuielilor administrative,
 • aplatizarea structurilor organizatorice.

Avantajele grupelor mici, create în baza sarcinilor disjunctivesarcini în care performanţa grupului este determinată de performanţa celui mai bun membru al grupului:

 • satisfacţia în muncă;
 • eficienţa sporită,
 • transfer mai intens de experienţă,
 • influenţa sporită a grupului.

Coeziunea grupului – gradul în care un grup este deosebit de atractiv pentru membrii săi.

Factorii care influenţează coeziunea:

 • ameninţarea şi competiţia,
 • succesul,
 • diversitatea membrilor,
 • mărimea,
 • duritatea iniţierii.

Consecinţele coeziunii:

 • o mai mare participare la activităţile grupului,
 • mai multă conformare,
 • mai mult succes.

Orientări contemporane în formarea echipelor:

 • echipe autoconduse – grupuri de lucru care pot realiza sarcini stimulatoare sub o supraveghere redusă,
 • echipe multifuncţionale – oameni cu specialităţi funcţionale diferite pentru a inventa, proiecta sau livra mai bine un produs sau un serviciu.

Grup neformal — apare spontan în baza intereselor comune.

Cauzele apariţiei grupurilor neformale:

 • hoby-uri comune,
 • relaţii de rudenie,
 • diferite categorii de vârstă,
 • absolvenţii aceleaşi instituţii,
 • aspecte religioase etc.

Avantajele grupelor neformale:

 • comunicare mai eficientă,
 • o deschidere mai mare pentru cooperare,
 • relaţii directe,
 • coeziunea grupului etc.

Dezavantajul principal – activitatea lor poate face dificilă realizarea obiectivelor grupului formal.

Schimbare organizaţională – modificarea caracteristicilor organizaţiei în scopul sporirii eficienţei ei.

Etapele procesului schimbării:

 • dezgheţarea – perceperea stării de lucruri existente ca fiind nesatisfăcătoare,
 • schimbarea – implementarea unui program sau plan pentru a deplasa o organizaţie şi/sau membrii ei spre o stare performantă,
 • reîngheţarea – situaţia care apare când nou-formatele comportamente, atitudini sau structuri devin aspecte permanente ale organizaţiei.

Aspecte ale procesului de schimbare:

 • diagnosticarea – colecţia informaţiilor relevante pentru abordarea schimbării,
 • agenţii de schimbare – experţi în aplicarea cunoştinţelor ştiinţei comportamentale la diagnosticarea şi schimbarea organizaţiei,
 • rezistenţa – absenţa sprijinului acordat de membrii organizaţiei eforturilor în vederea schimbării.

Cauzele rezistenţei personalului:

 • interesul propriu,
 • slabă toleranţă individuală la schimbări,
 • neînţelegerea,
 • lipsa de încredere,
 • evaluarea diferită a situaţiei,
 • cultura organizaţională rezistentă.

Dezvoltare organizaţională – efort planificat şi continuu pentru a schimba organizaţiile spre a fi mai eficiente şi mai umane.

Strategii specifice ale DO:

 • formarea spiritului de echipă – sporirea eficienţe echipelor profesionale prin îmbunătăţirea proceselor interpersonale şi prin clarificarea obiectivelor şi a rolurilor,
 • feedback-ul sondajelor – colectarea datelor de la membrii organizaţiilor cu stipularea feedback-ului rezultatelor,
 • managementul calităţii totale – eforturi sistematice de a obţine îmbunătăţiri continue în calitatea produselor şi/sau serviciilor unei organizaţii,
 • reengineering – reproiectarea radicală a proceselor organizaţionale pentru a obţine îmbunătăţiri majore în aspect de timp, costuri, calitate sau servicii.