Pin It

Factorii care influnteaza infiintarea intreprinderilor mici si mijlocii sunt:

 • fluctuatiile macroeconomice;
 • caracteristicile ramurilor economice – in cazul ramurilor in dezvoltare, rezulta ca apar firme noi, iar in cazul in care acestea stagneaza, numarul firmelor care apar este mai mic; cresterile semnificative apar in ramurile inovative, purtatoare de progres tehnic (informatica, telecomunicatii, etc);
 • costul capitalului – exprimat prin marimea dobinzilor la credite si prin procentele solicitate pe investitori pentru sumele plasate; cind costul capitalului scade, creste numarul firmelor infiintate;
 • rata somajului – cand rata somajului creste, se infiinteaza multe firme;
 • raportul dintre marimea veniturilor personale, posibil de obtinut ca angajat prin infiintarea unei firme, si nivelul salariului obtenabil de catre potentialul intreprinzator;cind venitul realizat dintr-o afacere poate fi mai mare decit cel realizat din salariul lunar obtinut ca angajat, creste motivatia economica de a deveni intreprinzator; salariile mici duc la un impuls pentru crearea unei firme.

Potrivit legii 31 / 1990, republicata, se pot infiinta 5 tipuri de societati comerciale:

 1. societate in nume colectiv –ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul societatii si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor;
 2. societate in comandita simpla – ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul societatii si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor comanditati; comanditarii raspund normal pana la concurenta aportului lor;
 3. societatea in comandita pe actiuni – al carei capital social este impartit in actiuni iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati; comanditarii sunt obligati numai la plata actiunilor lor;
 4. societatea pe actiuni (SA) – ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; actionarii sunt obligati numai la plata actiunilor lor;
 5. societatea cu raspundere limitata (SRL) – ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; actionarii sunt obligati numai la plata partilor sociale.

In fundamentarea deciziei de alegere a uneia din cele 5 tipuri de societati comerciale, trebuie avute in vedere mai multe criterii:

 1. marimea capitalului disponibil pentru a fi plasat in firma;
 2. sfera diferita de responsabilitate materiala si personala a intreprinzatorilor;
 3. complexitatea si durata diferita a infiintarii diferitelor tipuri de societati;
 4. variatia costurilor manageriale si de functionare in functie de tipul firmei;
 5. structurile manageriale obligatorii;
 6. variatia rolului si puterii reale a intreprinzatorului in functie de tipul de societate;
 7. gradul de acceptabilitate si prestigiul diferit in cadrul comunitatii de afaceri nationale si / sau locale;
 8. cutumele sau uzantele privitoare la tipurile de societati predominante in sectorul de activitate al viitoarei firme;
 9. variatia usurintei obtinerii si a amplorii viitoarelor finantari;
 10. gradul diferit de dificultate a transferarii cotelor de piata, de proprietate detinute in firma, urmasilor;
 11. avantajele si dezavantajele fiscale ale fiecarui tip de societate comerciala;
 12. diferentele apreciabile intre tipurile de societati comerciale, privitoare la viteza de adoptare a deciziilor si flexibilitate manageriala;
 13. compatibilitatea dintre intentiile si perspectivele de dezvoltare ale afacerii;
 14. cerintele exprese ale eventualilor parteneri privind forma juridica de societate.

Urmatorul pas in infiintarea unei societati comerciale este stabilirea denumirii si in acest sens se recomanda:

 • sa fie usor de retinut de catre clienti;
 • sa sugereze domeniul de activitate si / sau sa induca perceptia de calitate, de performanta, importanta pentru domeniul respectiv;
 • sa sune frumos;
 • sa nu se suprapuna cu denumirea altor societati.

Etapele urmate pentru infiintarea unei societati comerciale:

 1. verificarea si rezervarea denumirii firmei si a emblemei;
 2. redactarea actului constitutiv;
 3. deschiderea contului bancar – se face pe baza contractului de societate;
 4. depunerea unei cereri de autorizare la care se anexeaza:
  • actul constitutiv;
  • copie act identitate;
  • un extras de CF in cazul in care suntem proprietari, contract de inchiriere sau de comodat;
  • cazierul judiciar sau declaratie pe proprie raspundere ca nu are cazier;
  • cazier fiscal – de obtinerea lui se ocupa Registrul Comertului; toate aceste documente sunt prezentate unui judecator care da incheierea judecatoreasca prin care se dispune autorizare si inmatricularea societatii in Registrul Comertului. R C se ocupa de obtinerea codului unic de inregistrare – CUI – care este dat tot de ministerul finantelor;
 5. se listeaza certificatul de inregistrare al firmei.

Ulterior, in cazul in care mai apar alte puncte de lucru, se declara la registrul comertului, pe baza unor formulare tipizate.

Declaratie pe proprie raspundere ca sunt indeplinite conditiile legale de functionare la punctul de lucru. Aceste declaratii se transmit prin format electronic la institutiile abilitate sa aautorizeze functionarea unui punct de lucru (mediu, pompieri, Directia Sanitar Veterinara, Institutul teritorial de munca, etc.). In baza acestor comunicari, institutiile au obligatia de a verifica daca sunt intrunite conditiile legale.

In cazul in care punctul de lucru nu corespunde din punct de vedere legal, unitatea care constata acest lucru dispune inchiderea punctului de lucru si in acelasi timp comunica tot in format electronic la Registrul Comertului ca punctul de lucru nu corespunde.

Activitatile pe care le poate desfasura o firma sunt prevazute intr-un cod numit codul CAEN, adoptat prin ordonanta 337 / 20.04.2007 si este in conformitate cu normele europene.