Pin It

 

Atât publicitatea cât şi relaţiile publice joacă un rol tot mai important în viaţa socială, fiind indisolubil legate de comunicarea de masă.

            Publicitatea şi relaţiile publice au împrumutat şi adaptat cu succes concepte, teorii şi tehnici din ştiinţele sociale şi în special din sociologia opiniei publice, psihologia aplicată, antropologie, management, retorică şi analiză statistică.

            Dacă la început publicitatea lucra mai mult intuitiv, informativ, bazându-se pe geniul unor creativi de excepţie, tendinţa actuală este de a se baza din ce în ce mai mult pe cercetare. Obiectivul este de a face din publicitate mai degrabă o „investiţie” decât un „joc al întâmplării”, de a aborda consumatorul în lumina unor „tehnologii de comunicare” fundamentate ştiinţific, bazate pe un aparat conceptual solid şi o abordare strategică.

            Deşi la prima vedere publicitatea pare a ţine mai degrabă de marketing, tot mai mulţi specialişti în domeniu apreciază că publicitatea se revendică mai degrabă din sociologia comunicării şi psihologia aplicată.

            Prin efectele pe care publicitatea şi relaţiile publice – datorită faptului că sunt vehiculate de mass media – le au asupra individului şi structurilor sociale, acestea au devenit factori care influenţează semnificativ viaţa socială, inducând chiar schimbări majore.

 

  1. Publicitate (advertising)

 

Advertising-ul  (publicitatea) este definit ca fiind „ştiinţa, afacerea sau profesia creării şi diseminării mesajelor (reclamelor), o instituţie socială care afectează viaţa de zi cu zi a fiecărui individ, o forţă care modelează cultura de masă, o componentă a activităţii de marketing sau o sursă de informare despre produse., servicii, evenimente, indivizi sau instituţii (companii).      

            Dacă definim procesul şi nu conceptul, se poate afirma că „advertising-ul (publicitatea) este procesul plasării unor reclame identificabile, în media bine definite, contra unor costuri cunoscute ale spaţiilor sau timpilor folosiţi pentru aceasta.”

Pornind de la funcţia persuasivă a publicităţii, o putem defini ca fiind ,, forma de comunicare de tip persuasiv, având rolul de a modifica atitudinea receptorilor în sensul achiziţiei unui produs sau serviciu anume, ale cărui calităţi anunţate sunt reale.”

În limba română, temenul de „publicitate”, este folosit pentru a traduce din limba engleză atât termenul de advertising, cât şi cel de publicity, , ceea ce conduce la suprapuneri de sensuri. Deşi de multe ori ambii termeni sunt traduşi tot prin publicitate, publicity are un cu totul alt înţeles decât cel de advertising, iar între cele două domenii există distincţii majore.

 

b.Publicity

 

 Publicity este procesul prin care o organizaţie sau un individ încearcă să se facă cunoscuţi opiniei publice, să ocupe un loc vizibil în spaţiul public. Publicity desemnează informaţiile difuzate de către media fără ca acestea să fi fost plătite şi care au rezultat cel mai adesea în urma unor evenimente. Publicity mai este cunoscut şi ca „ publicitate gratuită”,  concretizată în orice tip de expunere în media a produselor/serviciilor sau factorilor de decizie ai unei companii.

Spre deosebire de advertising ce presupune plasarea unor reclame vizibile în mass media contra unor costuri cunoscute, publicity constă în oferirea gratuită de informaţii către media de informare în speranţa că acestea vor fi apreciate ca având valoare de ştiri (newsworthness). Diferenţa dintre advertising şi publicity  este şi mai clară în ceea ce priveşte costurile şi gradul de control asupra procesului. Cei ce plasează reclame (publicitorii) plătesc pentru spaţiu sau timp media, iar proprietarii acestora au obligaţia de a nu modifica deloc mesajele şi imaginile. În cel de-al doilea caz, atât costurile cât şi controlul asupra mesajelor sunt reduse, proprietarii de media putând modifica mesajele fără a fi acuzaţi de aceasta.

În concluzie,putem reafirma că:

-Advertising=publicitatea contra cost, acea parte a mesajelor publicitare pentru care o companie plăteşte producţia, timpul de emisie sau spaţiul publicitar.

- Publicity= comunicarea neplătită, articolele,reportajele sau chiar discuţia dintre două persoane care amintesc numele unei companii,fără ca cel la care se referă să fi plătit sau să fi dat ceva în schimb.

,, For advertising you pay, for publicity you pray.”

Reprezentanţii Asociaţiei Române a Profesioniştilor în Relaţii Publice , susţin că traducerea corectă a termenului advertising este reclama, iar a termenului publicity este publicitatea (neplătită).

 

  1. Relaţiile publice (public relations)

 

Relaţiile publice au fost definite de IPR (  Institute for Public Relations) -  ca fiind „efortul planificat şi susţinut de a stabili şi menţine o stare de simpatie şi înţelegere între o organizaţie şi mediul ei”.

O altă definiţie larg acceptată (dintre zecile de definiţii existente), cunoscută ca „ Declaraţia Mexicană” oferă şi mai mult credit activităţii de relaţii publice „Practica relaţiilor publice este artă şi ştiinţa socială de a analiza tendinţele, a programa consecinţele acestora, a consilia liderii organizaţiilor şi a implementa programe de acţiune planificate care să slujească în acelaşi timp şi organizaţiile şi interesul public”.

            Relaţiile publice reprezintă o practică de comunicare pentru care sunt suficiente cunoaşterea unor strategii şi tehnici specifice însoţite de formarea unor deprinderi:comunicarea interpersonală,tehnici de negociere, loock - ul personal.

Relaţiile publice pot fi confundate cu publicitatea pentru că cele două activităţi au în comun promovarea imaginii, dar în timp ce RP sunt preocupate de imaginea unei organizaţii şi de explicarea politicii sale, publicitatea are în vedere mai ales un produs în scopul creşterii vânzărilor. RP şi publicitatea sunt complementare.

 

  1. Marketing

 

Dintre nenumăratele definiţii ale domeniului, am ales-o pe aceea care ajută cel mai mult la clarificarea relaţiilor şi distincţiilor dintre Marketing, Relaţii Publice şi Publicitate.

„Marketingul este procesul de creare a unor nevoi în rândul consumatorilor pentru un produs sau serviciu, motivarea vânzării acestuia şi distribuirea lui consumatorilor, în scopul obţinerii unui profit.

Dacă în momentul de  faţă există în rândul specialiştilor opinia unanimă de a considera Publicitatea ca instrument principal al activităţii de marketing, în schimb privind relaţia dintre marketing şi relaţii publice există mai multe modele conceptuale: 1) funcţii separate dar egale; 2) funcţii egale, dar care se suprapun; 3) marketingul ca funcţie dominantă; 4) relaţiile publice ca formă dominantă; 5) marketingul şi relaţiile publice ca funcţii convergente.

Distincţiile dintre marketing şi relaţii publice apar clar din analiza principalelor lor caracteristici: publicurile vizate, media prin care acestea sunt atinse, costurile şi mijloacele de plată şi scopul comunicării.

În concluzie, distincţia majoră dintre aceste domenii reiese din analiza şi obiectivele lor. În timp ce marketingul se ocupă cu promovarea relaţiilor de schimb cu consumatorii şi încercările de a-i atrage şi satisface pentru a atinge obiectivele economice ale unei organizaţii, obiectivul Relaţiilor Publice este de a crea şi menţine sprijinul şi bunăvoinţa grupurilor sociale cu care interacţionează o organizaţie, astfel încât aceasta să-şi atingă obiectivele.

 

 

 

 

  1. Distincţia publicitate – reclamă

 

Între aceşti doi termeni, apar deseori confuzii, întrucât sunt priviţi ca similari. Conceptele sunt însă diferite: în timp ce publicitatea desemnează în special domeniul, procesul, ştiinţa diseminării reclamelor, reclama este produsul efectiv al procesului de advertising (macheta, spotul etc.).

 

  1. Promotion – Promovare – Promoţii

 

Promotions sau Promovarea vânzărilor desemnează un ansamblu divers de tehnici specifice destinate să stimuleze vânzarea mai rapidă ori într-un volum mai mare a unor produse sau servicii. Promovarea vânzărilor presupune o acţiune pe termen scurt, iar tehnicile sale specifice aduc consumatorului avantaje imediate de tip economic şi material.

Promovarea include toate activităţile folosite pentru a aduce produsul în atenţia consumatorului, cât mai aproape de el, incluzând deopotrivă efortul de convingere pentru a-l cumpăra.

În concluzie putem spune că publicitatea oferă un motiv pentru a cumpăra, în timp ce promovarea oferă un stimulent pentru a cumpăra.