Pin It

Deşi modul de organizare a departamentelor unei agenţii şi felul în care se desfăşoară activitatea sunt diferite, în cazul unei agenţii full services, nu pot lipsi cinci departamente standard, care corespund celor cinci servicii principale oferite clienţilor :

  1. Servicii de relaţii cu clientul

Acesta presupune că agenţia lucrează cu clientul pentru a stabili modul în care produsul sau serviciul promovat poate beneficia cel mai bine de pe urma expertizei agenţiei şi a campaniei de comunicare. Aceste servicii permit identificarea beneficiilor produsului, a grupurilor-ţintă potenţiale, oferă un plan de comunicare complet, adaptat la specificul pieţei.

  1. Servicii de marketing

Acestea acoperă, de regulă, patru domenii de expertiză : cercetare, promovarea vânzărilor, direct marketing şi relaţii publice.

  1. Servicii de creaţie şi producţie

Constă în determinarea  modalităţilor creative în care va fi prezentat produsul. Serviciul de creaţie propune conceptul care comunică cel mai bine valorile şi beneficiile produsului pentru grupul-ţintă vizat. Cel de producţie transpune conceptul creativ în produse finite - reclame tipărite, afişe, clipuri pentru radio, TV, out-door, alte forme de promovare.

  1. Servicii de media

Se identifică acele suporturi media care sunt cele mai eficiente în raport cu publicul vizat, caracteristicile produsului, precum şi cu bugetul de publicitate existent.

  1. Servicii administrative

Sunt serviciile de vânzare (sales) şi new business , respectiv căutarea clienţilor pentru produse sau servicii oferite de anunţător şi traffic, referitoare la monitorizarea şi coordonarea activităţii interne, astfel încât să fie respectate termenele-limită convenite de agenţie cu clienţii (Petre, Nicola, 2004, p.78)