Pin It

Desfăşurarea activităţii în instituţiile publice presupune utilizarea unui ansamblu de metode şi tehnici, care sa permita realizarea obiectivelor stabilite la toate nivelurile administraţiei. în procesul de exercitare a functiilor managementului public, functionarii publici cu functii de conducere şi reprezentantii alesi sau numiti se confrunta cu o larga varietate de nevoi sociale generale si/sau specifice pentru satisfacerea carora este necesara folosirea unor metode şi tehnici de management public generale şi specifice.

            Metoda administrativa reprezintă o modalitate sau un ansamblu de modalitati care faciliteaza realizarea unor obiective ale institutiilor din administratia publică.

Metoda administrativa mai poate fi definita şi ca un instrument utilizat de functionarii publici pentru a realiza sistemul de obiective al institutiei în care isi desfasoara activitatea.

Metoda administrativa presupune un mod organizat de gandire şi actiune în vederea obtinerii

unor rezultate maxime cu eforturi minime.

Metodele din categoria celor de executare  sunt de fapt diverse forme de exercitare a functiei de motivare a managementului public, se face distinctie intre metodele aplicate în sistemul administratiei publice din diferite tipuri de state.

In categoria metodelor de executare sunt cuprinse:

- Metoda constrangerii;

- Metoda convingerii;

- Metoda cointeresarii.

 

  1. Metoda constrangerii

Se aplica în mod expres în statele totalitare, care au fost transformate în instrumente de dominare de catre o minoritate sociala privilegiata asupra majoritatii societatii, lipsita de drepturi şi asuprita. în statele nedemocratice, metoda constrangerii este principala metoda de asigurare a executarii deciziilor administrative, a actelor organelor statului, în general.

  1. Metoda convingerii

In tarile democratice în care organele de stat apara şi promoveaza interesele cetatenilor şi actioneaza cu consecventa pentru cresterea bunastarii materiale şi spirituale a membrilor societatii este folosita metoda convingerii.

In statele în care se foloseste cu precădere metoda convingerii, deciziile administrative, actele organelor statului sunt respectate şi executate de bunăvoie de către functionarii publici şi de membrii societatii, constienti fiind ca prin aceasta actionează în propriul lor interes.

Consecinţa fireasca a unei astfel de situatii o constituie faptul ca, în statele democratice, principala şi cea mai frecvent folosita metoda de executare a actelor organelor de stat este metoda convingerii.

  1. Metoda cointeresarii

Statul poate sa utilizeze şi alte metode pentru a determina functionarii publici şi cetatenii sa-si indeplineasca obligatiile ce le revin, iar personalul implicat în sistemul administratiei sa fie eficace.

Astfel, se pot acorda recompense materiale pentru realizari deosebite în propria activitate.

Stimulentele folosite amplifica gradul de cointeresare a functionarilor publici, în special. Metoda cointeresarii presupune elaborarea unor sisteme de indicatori pentru sensibilizarea angajatilor institutiilor publice faţă de realizarea intereselor publice generale.