Pin It

În literatura de specialitate există un număr relativ mare de definiţii date “MRU”.

       Numeroşi specialişti în domeniu au definit managementul resurselor umane astfel :

 • funcţiunea care permite organizaţiilor să-şi atingă obiectivele lor prin obţinerea şi menţinerea unei forţe de muncă eficiente;
 • abordarea strategică a asigurării, motivării, antrenării şi dezvoltării resursei-cheie a unei organizaţii;
 • fixarea obiectivelor în raport cu oamenii, realizarea şi controlul acestora într-o logică a sistemului;
 • ansamblul activităţilor de ordin operaţional (planificarea, recrutarea, menţinerea personalului) şi de ordin energetic (crearea unui climat organizaţional corespunzător), care permit asigurarea organizaţiei cu resursele umane necesare;
 • punerea la dispoziţia întreprinderii a resurselor umane necesare, cu dubla constrângere a funcţionării armonioase şi eficiente a ansamblului uman, precum şi a respectării dorinţei de dreptate, securitate şi dezvoltare a fiecărui angajat.

Dintre definiţiile date managementului resurselor umane şi publicate în literatura de specialitate amintim :    

 • cuprinde toate activităţile orientale spre factorul uman, având drept obiective : conceperea, proiectarea, utilizarea optimă, întreţinerea şi dezvoltarea socio-umană;
 • ansamblul activităţilor referitoare la asigurarea utilizării optime a resurselor umane, în beneficiul organizaţiei, al fiecărui individ şi al comunităţii în general;
 • complexul de activităţi orientate către utilizarea eficientă a “capitalului uman”, în scopul realizării obiectivelor organizaţionale, simultan cu asigurarea condiţiilor ce garantează satisfacerea nevoilor angajaţilor;
 • ansamblul deciziilor care afectează relaţiile dintre principalii parteneri sociali- patronul şi angajaţii – menite să asigure sporirea productivităţii şi a eficienţei activităţii economice ;

       Se mai poate constata că definiţiile menţionate nu conţin elemente contradictorii, că se completează reciproc, fiecare definiţie contribuind la circumscrierea conţinutului managementului resurselor umane.

     trei caracteristici importante ale acestei activitati.

 1. Managementul resurselor umane este orientat înspre actiune. Nu se centreaza pe îndosariere, descriere sau reguli. Managementul resurselor umane subliniaza si cauta solutiile la problemele angajatilor pentru a ajuta la atingerea scopurilor organizationale si pentru a facilita dezvoltarea si satisfactia individuala.
 2. Managementul resurselor umane este orientat spre individ. De câte ori este posibil, managementul resurselor umane trateaza fiecare angajat ca pe un individ distinct si ofera servicii si programe destinate sa-i satisfaca nevoile individuale.
 3. Managementul resurselor umane este orientat înspre viitor. Este procupat de obiectivele organizatiei si ajuta la îndeplinirea lor viitoare prin “oferirea” de angajati competenti, bine motivati.

      Obiectivele urmarite de managementul resurselor umane în încercarea sa de a ajuta organizatia sa devina eficace includ urmatoarele:

 1. Sa ajute organizatia sa îsi atinga scopurile
 2. Sa foloseasca eficient abilitatile si deprinderile fortei de munca
 3. Sa ofere organizatiei angajati bine pregatiti si motivati
 4. Sa sporeasca nivelul de satisfactie al angajatului fata de locul de munca
 5. Sa dezvolte si sa mentina o calitate a mediului de munca ce transforma statutul de angajat într-o organizatie într-o situatie personala si sociala satisfacatoare
 6. Sa comunice politicile de personal tuturor angajatilor
 7. Sa ajute la mentinerea eticii profesionale
 8. Sa ajute introducerea schimbarilor benefice pentru indivizi, grupuri, organizatie si pentru public.