1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

în contextul preocupărilor de implementare a unor sisteme ale calităţii potrivit standardelor ISO 9000, auditul este considerat un instrument esenţial pentru realizarea obiectivelor întreprinderii în acest domeniu.

Scopul auditului calităţii este de a evalua acţiunile corective necesare pentru eliminarea deficientelor şi posibilităţile de îmbunătăţire a sistemului calităţii întreprinderii, a proceselor sale, a produselor şi serviciilor pe care le oferă.

Standardul ISO 8402 defineşte auditul calităţii ca fiind o examinare sistematică şi independentă, efectuată pentru a determina dacă activităţile şi rezultatele lor, referitoare la calitate, corespund dispoziţiilor prestabilite, dacă aceste dispoziţii sunt efectiv implementate şi corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor.

Prin auditul calităţii se evaluează:

  • sistemul de calitate al întreprinderii;
  • procesele întreprinderii;
  • rezultatele proceselor (produse şi servicii).

în funcţie de obiectul lor, auditul de calitate este de trei

feluri:

  • auditul calităţii produsului sau serviciului;
  • auditul calităţii procesului;
  • auditul sistemului de calitate.

Auditul calităţii produsului serveşte pentru evaluarea conformităţii caracteristicilor de calitate a unui produs cu cerinţele clientului sau cele specificate în standarde. Auditul nu se rezumă numai la o simplă examinare a calităţii produsului, ci are în vedere evaluarea eficientei masurilor de asigurare a calităţii produsului. Pe baza rezultatului auditului vor fi stabilite măsurile corective sau de îmbunătăţire necesare, privind produsul auditat.

Auditul calităţii procesului serveşte la evaluarea conformităţii unui process (de proiectare, producţie, administrativ etc.) cu cerinţele clientului sau cu cerinţele specificate în standardele de calitate.

Auditul sistemului de calitate îşi propune atingerea următoarelor obiective:

  • determinarea conformităţii elementelor sistemului calităţii cu cerinţele specificate în standardele de calitate;
  • determinarea eficacităţii sistemului de calitate privind realizarea obiectivelor stabilite;
  • îmbunătăţirea sistemului calităţii întreprinderii.

Auditul sistemului de calitate poate fi realizat în scop intem şi extern. Astfel, o întreprindere poate hotări efectuarea unor audituri pentru evaluarea propriului sistem de calitate, în raport cu un anumit standard, sau pentru a verifica dacă acest sistem este implementat şi satisface în permanenţă cerinţele prescrise. Pe de altă parte beneficiarii pot hotări evaluarea sistemului de calitate al furnizorului, fie înainte de stabilirea unor relaţii contractuale, fie după încheierea contractului.

Loading...