Pin It

Şeful mobil (mBoss) este managerul care lucrează în mobilitate totală pentru a conduce un  mBIZ şi m-Workers, folosind modelul 4-O: oricine-oriunde-oricând-orice. În continuare sunt prezentate câteva caracteristici ale şefului mobil fizic şi virtual:

  • utilizează nu doar mijloacele mobile terestre dar mai ales ICT, respectiv terminale mobile inteligente pentru aplicatiile POCC;
  • este independent, autonom şi mereu în mişcare;
  • este cel care pune în mişcare resursele şi pe m-Workers;
  • foloseşte Mobile Knowledge Management pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor companiei şi uneltele platformei virtuale prin reţelele wireless (UMTS, BroadBand);
  • asigură conducerea personalului mobil (activitatea MSM - Mobile Staff Management).

Aplicarea acestui concept de mBOSS,  s-a făcut, cu caracter de pionierat, prin site-ul primului oraş virtual multicultural (multicultural cyber city) http://ClujNapoca.ro, http://Kolozsvar.ro, http://Klausenburg.ro.[1] Aplicaţia s-a numit PRIMARUL VIRTUAL.

Această aplicaţie a fost completată cu un Consiliu Local Virtual, Forum, Vot on-line, WebMail şi alte unelte virtual destinate comunităţii locale şi celei globale, deschizând drumul primelor aplicaţii de e-government.[2]

Angajatii mobili (mStaff) sunt m-workers angajaţi de mBoss pentru a realiza sarcinile de la distanţă în mobilitate totală şi cu respectarea principiului 4-O: oricine-oriunde-oricând-orice. Prin preocuparea lor şi a conducerii firmei sunt transformaţi din e-workers în knowledge workers, pentru a face faţă noilor imperative impuse de schimbările rapide ale mediului de afaceri.

Prin mPartener se înţeleg colaboratorii, clienţii, furnizori, investitorii care lucrează şi colaborează flexibil şi mobil cu  compania ( knowledge based company), după cum urmează:

  • mClientul Fericit este acela care plăteşte pe loc marfa sau serviciul pentru că e convins că a făcut o investiţie bună. Pe cât posibil, el trebuie să fie consumatorul final pentru a nu se încărca preţul cu costurile intermediarilor.
  • mConsumatorul trebuie să se simtă confortabil şi sigur, să aibă tot timpul apetitul de a consuma şi cumpăra.
  • mFurnizorul este partenerul care livrează direct produsele, materiile prime, energia sau serviciile firmei, pe cât posibil fără intermediari.
  • mInvestitorii sunt partenerii care investesc direct în mCompany asigurând creşterea ei rapidă.

 

[1]  A se vedea http://ClujNapoca.ro, http://Kolozsvar.ro, http://Klausenburg.ro, www.e-cat.ro;

[2]  Cu titlu de exemplu a se vedea şi www.sibiu.ro, www.zalau.ro, www.primariadeva.ro;