Pin It

Comunicarea este prezentă în tot ce facem în viaţă şi este esenţială pentru a putea munci şi trăi. Comunicarea se defineste ca fiind un transfer de informatii de la un emitent (expeditor) la un primitor (destinatar), în conditiile realizarii aceleiasi semnificatii a continutului mesajului la cei doi subiecti. Dacă este prezentă înţelegerea comună a mesajului, comunicarea este efectivă.

Comunicarea este mijlocul, modalitatea concretă de lucru a unui manager, prin care acesta înfăptuieşte coordonarea unui grup uman într-o organizaţie. Succesul în management depinde decisiv de abilitatea de comunicare a managerului. Programele, şcolile, facultăţile, în general sistemele de formare, pregătire şi perfecţionare a managerilor profesionali, pun un accent deosebit pe dezvoltarea şi şlefuirea abilităţilor, dexterităţilor de comunicare ale studenţilor ce vor să practice managementul. "Cel mai important lucru pe care l-am învatat în scoala a fost cum sa comunic", a afirmat Lee Iacocca, unul dintre cei mai faimoşi manageri americani ai ultimelor decenii.

Importanţa dexterităţilor în comunicare, în general şi pentru un manager, în special, este evidenţiată de ponderea acesteia, precum şi de caracteristicile şi consecinţele comunicării pentru performanţele organi­zaţiei. Studii empirice ne oferă următoarele date în acest sens:

== 75% dintr-o zi de muncă vorbim şi ascultăm;

== 75% din ceea ce auzim, auzim imprecis;

== 75% din ce auzim cu acurateţe, uităm în următoarele trei săptămâni.

În medie, 70% din timpul de lucru al unui manager se consumă pentru comunicare, având aproximativ următoarea structură:

  • 9% citeşte;
  • 16% scrie;
  • 30% vorbeşte;
  • 45% ascultă.

Rezultă clar că succesul în poziţia de manager este larg condiţionat de abilitatea de a transmite şi primi mesaje convingătoare şi eficace. Practica a relevat că una dintre cele mai dificile şi importante sarcini ale unui supraveghetor este comunicarea. De asemenea, că avansarea din poziţiile manageriale de mijloc are drept prim criteriu abilitatea de a comunica cu superiorii. Dexteritatea în comunicare poate crea sau întrerupe o carieră.

Majoritatea problemelor în activitatea unei organizaţii şi a managementului ei are drept cauză slaba comunicare, 70% din întreaga comunicare în afaceri eşuează în atingerea scopurilor propuse.

Importanţa comunicării în cadrul unui efort organizat a fost recunoscută de numeroşi autori aparţinând diferitelor curente şi şcoli de management, îndeosebi de relaţionişti şi sistemişti. Relaţioniştii, de exemplu, accentuează problemele umane ce apar în procesul comunicării, concentrându-se asupra identificării barierelor în calea unei bune comunicări, cu deosebire a celor în relaţiile interpersonale.