1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În cartea “Management Theorz and Practice” (1956) E. Dale delimitează evoluţia managementului în trei etape:

  1. Managementul empiric corespunde perioadei în care activităţile se bazau aproape în exclusivitate pe calităţile personale (intuiţie, imaginaţie, experienţă) ale persoanelor angajate în acest proces. Etapa se referă la exercitarea unor stiluri autocrate (dictatorial-patronale) şi la publicaţiile şi experimentele ce au precedat lucrările lui F.W. Taylor. Teoreticieni reprezentantivi al etapei sunt: Nicolo Machiavelli (1469-1527), socialiştii utopici, Adam Smith (1723-1790), Robert Owen (1771-1858). Etapei managementului empiric, prin comportament şi stil, îi este asimilat tipul managerului dictator-neprofesionist.
  2. Începuturile managementului ştiinţific, (1900-1950) rezultatul intensificării preocupărilor privind utilizarea metodei ştiinţifice în analiza şi interpretarea proceselor economice concrete.                  

     Această etapă a fost marcată de activităţil practice şi lucrările lui F.W.Taylor,Henri Fayol, H.Emerson, Max Weber, E.Mayo. Acestei etape îi este asimilat managerul profesionist tehnocrat.

Din punct de vedere doctrinar în această etapă se înscriu ideile şi principiile şcolii clasice universale şi parţial şcolala relaţiilor umane.

  1. Managementul ştiinţific contemporan începe cu abordările moderne şi interdisciplinare specifice perioadei de relansări economice globale care a urmat după încheierea ostilităţilor celui de al II-lea război mondial.

     Acestei etape îi este asimilat managerul vizionar-organizator, cu educaţie interdisciplinară, conştient de avantajele practicării stilului managerial democratic-participativ.

     Din punc de vedere doctrinar, ăîn această etapă se înscriu ideile şi principiile şcolii relaţiilor umane, a doctrinei cantitaive, a şcolii sistemelor sociale.

     Reprezentativi etapei sunt lucrările lui D.McGregor, W.G.Ouchi, A.Maslow, Peter Drucker, etc.

     Specificul managementului contemporan este că acesta se desfăşoară în echipă, deciziile importante (strategice) elaborându-se participativ, în grupuri.

 

Loading...