Pin It
 1. De felul cum folosiţi ziua de azi depinde cum vă va folosi pe dvs. ziua de mîine, de aceea:
 • investiţi-vă timpul în afacere şi nu-l irosiţi;
 • ţineţi minte: noi dificultăţi deschid noi oportunităţi.
 1. Mulţumiţi-vă cu ceea ce aveţi şi fiţi conştienţi de posibilităţile dvs.
 2. Interesaţi-vă în fiecare zi de aspectele social-economice ale activită­ţii colectivului, ale unor colaboratori în parte. Reacţionaţi primul şi în mod adecvat la toate evenimentele sociale (zi de naştere, jubilee, naşterea unui copil, primirea/cumpărarea unui apartament, boală sau moarte a unor rude etc.) din viaţa unui colectiv.
 3. Mînia nu duce la bine. Dacă nu vă puteţi controla, mai bine tăceţi.
 4. Situaţia poate fi ţinută sub control atîta timp cît se judecă la rece.
 5. Cel mai bun fel de mîndrie este cel care impune omul să lucreze cu entuziasm, chiar şi atunci cînd nu-i supravegheat de nimeni. (Mîn- dria îi este specifică omului. Datorită ei avem respect faţă de sine. Calitatea lucrului nostru vorbeşte despre noi.)
 6. Deciziile care nu sînt orientate spre scopuri concrete nu vor aduce reuşită.
 7. Dacă sînteţi un manager de mijloc, sînteţi la fel de aproape de pozi­ţiile cele mai înalte şi de cele mai joase.
 8. Dicţionarul este singurul loc în care cuvîntul izbîndă precede cuvîn- tul muncă.
 9. Mulţi lucrători se aseamănă norilor care plutesc pe cer, dar niciodată nu dau ploaie pămîntului.
 10. Toate părţile componente ale unui întreg, adunate împreună, lucrea­ză pentru un profit comun, dar nu întotdeauna o parte componentă luată separat este benefică (făina, drojdiile, sarea, ouăle, ciocolata şi zahărul, adunate, pot face o tortă minunată).
 11. Amintirea pe care o va lăsa omul despre sine este adevărata aprecie­re a vieţii sale.
 12. Învăţaţi din greşelile altora - nu vă va ajunge întreaga viaţă pentru a le comite pe toate de unul singur.
 13. Nu încercaţi să posedaţi particularităţile profesiunii fără a poseda însăşi profesia.
 14. Nimeni nu va şti de ce este capabil pînă nu va încerca.
 15. Diferenţa dintre calificativele bun şi excelent - pentru atingerea celui de-al doilea trebuie depus mai mult efort.
 16. Este mai uşor a merge în pas decît a ajunge din urmă.
 17. O a doua posibilitate de a impresiona pozitiv nu va fi.
 18. Niciodată să nu-i cereţi cuiva să facă ceea ce doriţi să faceţi singur.
 19. Urmăriţi ca ceea ce nu puteţi face să nu încurce lucrului pe care-l puteţi realiza.
 20. Persoana care are cu ce se lăuda nu o va face niciodată.
 21. Fiecare om are cap şi aşa-zisul os al şezutului (coccis). Succesul depinde de ceea ce este antrenat mai bine.
 22. Dacă aţi pus punct în procesul de perfecţionare, aţi pus punct pe ca­rieră.
 23. Nimic din ceea ce este măreţ nu a fost creat fără entuziasm.
 24. Talentul este dat de natură - fiţi modest; cuvintele sînt spuse de oa­meni - fiţi recunoscător; orgoliul se naşte în noi - fiţi atent.
 25. Cu cît mai puţin veţi vorbi, cu atît mai atent oamenii vor asculta ceea ce aveţi de spus.
 26. Evitaţi jumătăţile de măsură în ceea ce priveşte adevărul - puteţi primi jumătatea negativă.
 27. Este plăcut să fii om important, dar mai important este să fii plăcut.
 28. Personalităţile puternice discută ideile, cele slabe - oamenii.
 29. Gloata are multe capete, dar puţină minte.
 30. N-ar fi de dorit să nimeriţi în situaţia în care încă nu aţi învăţat să ajungeţi la capătul drumului, dar deja v-aţi învăţat să bateţi pasul în loc.
 31. Cu cît mai insistent lucraţi, cu atît va fi mai greu să vă impună cineva să vă predaţi poziţiile.
 32. Cu cît mai insistent lucraţi, cu atît mai fericit deveniţi.
 33. Pînă cînd mîinile nu s-au lăsat în jos nu sînteţi un ratat.
 34. Alegeţi cu atenţie cuvintele, deoarece încă nu ştiţi pe care din ele veţi fi nevoit să le înghiţiţi.
 35. Esenţa omului este determinată, în general, de ceea ce el face atunci cînd nu are ce face.
 36. Broasca-ţestoasă rămîne pe loc pînă cînd nu scoate capul din cara­pace.
 37. Dacă lucrul dvs. vorbeşte de la sine, nu îl întrerupeţi.
 38. Cel care răcneşte cel mai tare că ştie adevărul, de obicei, se află cel mai departe de acest adevăr.
 39. Nu priviţi în urmă, doar dacă nu există necesitate de a merge în­colo.
 40. Grăbiţi fluxul şi toate navele vor ieşi în larg.
 41. Învăţaţi aşa de parcă veţi trăi veşnic; trăiţi aşa de parcă veţi muri mîine.
 42. Are importanţă doar ceea ce aţi aflat după ce totul era deja ştiut.
 43. Dacă nu aveţi interes faţă de nimic, puteţi fi uşor traşi pe sfoară.
 44. Capacităţile dvs. vă pot duce la cel mai înalt nivel, dar aveţi nevoie de caracter pentru a rămîne sus.
 45. Puteţi urca orice vîrf, dar mai întîi controlaţi ce fel de munte este acel al cărui vîrf doriţi să-l cuceriţi.
 46. Dacă nu ştiţi încotro vă îndreptaţi, puteţi ajunge cu totul în altă parte.
 47. Cînd zîmbiţi, să zîmbească cu voi toată lumea; cînd plîngeţi - faceţi- o de unul singur.
 48. Pînă cînd nu încercaţi să învinuiţi pe altcineva, încă nu aţi suferit în- frîngere.

Cu cît mai mult lucraţi, cu atît mai mult vă merge bine.