1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

FUNDAMENTAREA DECIZIILOR:

  • ÎN FUNCŢIE DE UN CRITERIU DECIZIONAL SAU MAI MULTE CRITERII DECIZIONALE

 

 

 

            CERINŢE:

  • să fie fundamentată ştiinţific, în sensul că trebuie să se ia în considerare condiţiile concrete din întreprindere şi să se utilizeze metode adecvate de fundamentare şi valorificare a experienţei decidenţilor;
  • să fie adoptată de compartimentele sau persoanele care au împuternicirea legală în acest sens;
  • să fie luată şi transmisă în timp util;
  • să fie formulată clar şi concis pentru a putea fi bine recepţionată;
  • să fie completă, să cuprindă toate elementele necesare înţelegerii şi aplicării corecte;
  • să fie eficientă, în sensul că în urma aplicării deciziei să se obţină un efect sporit.

CLASIFICARE

 

1) După sfera de cuprindere a decidentului, sunt:

decizii participative

decizii individuale

2) După orizontul de timp şi implicaţii, pot fi:

decizii strategice

decizii tactice

decizii curente

3) După frecvenţa cu care se adoptă, sunt:

decizii periodice

decizii unice

4) După eşalonul managerial la care se adoptă:

decizii adoptate la nivel superior

decizii adoptate la nivel mediu

decizii adoptate la nivel inferior

5) După natura variabilelor ce influenţează rezultatele potenţiale, sunt:

decizii fundamentate în condiţii de certitudine

decizii fundamentate în condiţii de risc

decizii fundamentate în condiţii de incertitudine

6) După posibilitatea anticipării lor, pot fi:

decizii anticipate

decizii imprevizibile

7) După numărul persoanelor care participă la adoptarea deciziei, avem:

decizii individuale

decizii de grup

8) După numărul criteriilor decizionale, sunt:

decizii unicriteriale

decizii multicriteriale

Loading...