1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Având în vedere particularităţile prezentate mai sus, se pun în evidenţă următoarele etape de desfăşurare a managementului prin proiecte:

 1. Definirea proiectului

Proiectul foarte complex, de natură inovaţională, se defineşte din mai multe puncte de vedere:

 • precizarea principalelor obiective;
 • determinarea amplorii proiectului;
 • precizarea componentelor structurale implicate în realizarea proiectului (posturi, compartimente funcţionale şi operaţionale etc.);
 • stabilirea criteriilor de apreciere a rezultatelor finale.
 1. Desemnarea managerului de proiect

Managerul de proiect are o misiune extrem de importantă pe intervalul de timp solicitat de realizarea proiectului. De aceea el trebuie să răspundă unor cerinţe de competenţă profesională şi managerială, în sensul posedării de cunoştinţe de specialitate solide, precum şi de cunoştinţe, calităţi şi aptitudini manageriale corespunzătoare.

III. Stabilirea echipei de proiect

Echipa de proiect, alcătuită din specialişti cu pregătire diversă, recrutaţi fie din compartimentele organizaţiei şi fie din afara acesteia, are un rol decisiv în realizarea proiectului, de unde şi necesitatea implicării nemijlocite a managerului de proiect în constituirea sa.

Membrii acesteia trebuie să facă dovada unor cunoştinţe, calităţi şi aptitudini profesionale deosebite. Nu vor lipsi ingineri, economişti, sociologi şi alte tipuri de specialişti necesari, în funcţie de tipul proiectului, tehnicieni, maiştri şi muncitori, insistându-se la începutul proiectului pe aportul specialiştilor în cercetare-proiectare şi pe contribuţia practicienilor spre finalizarea acestuia.

 1. Alegerea variantei organizatorice

Alegerea uneia sau alteia din variantele organizatorice de management prin proiecte se realizează în funcţie de:

 • amploarea proiectului;
 • intensitatea inovaţională a acestuia;
 • durata de realizare;
 • volumul şi complexitatea proceselor de muncă solicitate;
 • volumul, complexitatea şi diversitatea resurselor angajate;
 • competenţa profesională şi managerială a personalului organizaţiei.
 1. Precizarea modalităţilor de control

Pe parcursul realizării proiectului se apelează la următoarele modalităţi de control:

 • controlul încadrării în termenele intermediare şi finale de realizare;
 • controlul economic (încadrarea în costuri);
 • controlul de calitate (exhaustiv sau selectiv).
 1. Realizarea proiectului

Este etapa în care sunt combinate resursele materiale, financiare şi umane alocate implementării proiectului, în contextul organizatoric specific versiunii de management. Sunt derulate activităţile proiectului şi operaţionalizate atât cunoştinţele, calităţile şi aptitudinile managerului de proiect cât şi ale specialiştilor echipei de proiect, respectându-se parametrii tehnico-economici prestabiliţi şi încadrarea în timp.

VII. Finalizarea proiectului şi dizolvarea echipei de proiect

În final se evaluează rezultatele obţinute, se compară cu obiectivele proiectului, iar managerul de proiect adoptă conduita motivaţională ce se impune, în sensul stimulării sau sancţionării celor implicaţi nemijlocit în derularea proiectului. Se trag concluzii pentru desfăşurarea unor activităţi viitoare în cadrul organizaţiei şi în cadrul altor proiecte. După aceasta, de cele mai multe ori, echipa de proiect se dizolvă, specialiştii acestuia reluându-şi locul în structura organizatorică a organizaţiei.

 

Loading...