Pin It
  • În 1880, în Statele Unite nu existau laboratoare psihologice; în 1900 numărul lor se ridica la 41 şi erau mai bine echipate decât laboratoarele din Germania;
  • În 1880 nu existau reviste de psihologie americane; în 1900 existau trei;
  • În 1880 americanii trebuiau să plece în Germania pentru a studia psihologia; în 1900 majoritatea optau pentru studii postuniversitare în Statele Unite - existau circa 40 de programe de studii doctorale oferite de instituţiile de învăţământ superior americane;
  • Din 1892 până în 1904 s-au acordat peste 100 de doctorate în psihologie, mai mult decât în orice altă ştiinţă, cu excepţia chimiei, zoologiei şi fizicii.