Pin It

Elemente de gândire psihologică pot fi găsite în numeroase lucrări din spaţiul românesc, în care apar caracterizări psihologice ale unor personalităţi sau trăsături ale unor popoare. Printre cele mai vechi informaţii ce pot fi circumscrise preocupărilor psihologice se înscriu cele transmise de Nicolae Milescu Spătarul şi Dimitrie Cantemir. Primul publică o lucrare întitulată Jurnal de călătorie în China, în care face observaţii extrem de subtile privitoare la obiceiurile, moravurile şi gândirea orientală. Lucrarea poate fi considerată un curs de etnopsihologie sau psihologie transculturală. Dimitrie Cantemir este cel dintâi care scrie o lucrare cu pondere pedagogică, în care un întreg capitol este dedicat aspectelor psihologice ale vârstelor omului. În Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea, Cantemir realizează o stadializare a vârstelor omului care o anticipează pe aceea a lui J.J. Rousseau. După Cantemir, omul parcurge în evoluţia sa următoarele etape: pruncia, copilăria, catarigia, voinicia, bărbăţia, cărunteţea şi bătrâneţea. Fiecărei etape i se realiza un portret psihologic - informaţii ce pot fi utilizate şi de psihologia contemporană.