Pin It

1. Problematica generală actuală a fenomenului suicidar

Considerat ca "singura problemă filozofică serioasă" (A. Camus), suicidul constituie cea mai impresionanta enigmă a psihologiei și psihopatologiei, ale cărei implicații, în primul rând medical, sociologic și juridic, vizează ansamblul științelor antropologice.

Cunoscut "în întreaga istorie umană și în toate civilizațiile" (L. Michaux, 1965, p. 77), suicidul iși ilustrează astăzi incidența pe măsura creșterii morbidității psihiatrice, a alienării sociale și a slăbirii legăturilor interpersonale. Într-adevăr, condiții medicale și în primul rând psihiatrice, stări psihice "de limită", precum și cauze sociologice și economice, se înscriu actualmente cu o pondere variabilă în etiologia plurifactorială a suicidului care "apare în lume ca un fapt cvasicotidian, infiltrând literatura, teatrul, cinematografia etc." (M. Quidu, 1964,

p. 1). Desigur, suicidul este "fapt cvasicotidian" pentru un anumit perimetru informațional și nu în ansamblul populațional întrucât, raportând rata morbidității prin suicid la populația întregului glob, experții Organizației Mondiale a Sănătății au calculat că la fiecare minut și jumătate "o persoană sfârșește prin suicid".

2. Definiție. Cadru conceptual

Suicidul (de la sui = de sine și cidium = omorâtor) semnifică "orice caz în care moartea rezultă direct sau indirect dintr-un act pozitiv sau negativ, făcut de victima însăși, care știe că trebuie să producă acest rezultat" (E. Durkheim).

Noțiunea de suicid tinde să fie înlocuită cu cea de conduită suicidară, care înglobează suicidul reușit, tentativele suicidare, ideile de sinucidere, sindromul presuicidar. Substituirea probabilului și posibilului cu neantul, cu nonsemnificativul, demonstrează că sinuciderea nu este o opțiune, ci mai degrabă negarea totală a posibilității de a alege.

Suicidul comportă și o definiție operațional-psihologică în virtutea căreia "suicidul este un act uman de încetare din viață, autoprodus și cu intenție proprie" (E.S.Shneidman, 1980). Problematica suicidului a fost dintotdeauna disputată de filosofie, psihologie, sociologie și medicină. Cel mai important studiu despre suicid este, fără îndoială, "Le Suicid" (1897) al lui Emile Durkheim.

Din perspectiva psihiatricii, A. Delmas face distincția între pseudosinucidere și sinucidere veritabilă. Din prima categorie fac parte: morți1e accidentale, reacțiile suicidare din timpul episoadelor confuzionale (ex., din demență), sinuciderea prin constrângere (ex., sacrificiul impus sclavilor), sinuciderea care scapă individul de durere sau de o postură defavorabilă, sinuciderea "etică" (din rațiuni morale), în care moartea este într-un fel sau altul impusă, fără ca persoana să aibă propriu-zis dorința de a muri, ci de a scăpa de o anumită realitate. În a doua categorie - sinuciderea veritabilă - individul simte dorința de moarte, fără vreo obligație etică sau de altă natură. Deoarece omul este guvernat, din punct de vedere biologic, de instinctul de conservare, rezultă că sinuciderea veritabilă vine în opoziție cu instinctul de conservare, fiind deci o manifestare patologica. Se vorbește în acest caz despre "voința" în alegerea sinuciderii care caracterizează adevărata conduită suicidară.

Concepția psihanalitică (Freud, Friedman, Garman, Szondi) consideră ca factor central în etiologia sinuciderii relația dintre pulsiunea autoagresivă și cea heteroagresivă (se sinucide acea persoană care, inconștient, dorește moartea cuiva). Freud leagă sinuciderea de starea de melancolie, pe care o definește, din punct de vedere psihanalitic, ca fiind o depresie profundă și dureroasă, în care încetează orice interes pentru lumea exterioară, cu pierderea capacității de a iubi, datorită diminuării sentimentului stimei de sine. În concepția lui, această depresie generează autoînvinuiri, autoinjurii, toate cu semnificații autodistructive, mergând până la desființarea persoanei de către ea însăși.

În ceea ce privește epidemiologia suicidului, știm că suicidul ocupă un important loc 4 între cauzele de deces după bolile cardiovasculare, neoplasme, accidente.

În grupa de vârstă 15-19 ani, suicidul reprezintă a doua cauză de deces după accidente. Rata suicidului diferă mult de la țară la țară, de la o cultură la alta. Indiferent însă de regiunea geografică, suicidul constituie o importantă problemă de sănătate publică. Literatura de specialitate vorbește de așa numitele "valuri" sau "epidemii" de suicid. Practic, nu există momente în care rata suicidului să crească elocvent, ci momente în care se vorbește mai mult despre suicid.

3. Instanțe ale fenomenului suicidar

G. Ionescu descrie mai multe instanțe ale fenomenului suicidar:

Ideea de suicid veleitară reprezintă o dorință tranzitorie de autodistrugere, cu proiecția teoretică a actului fără punerea sa în practică, dorința fiind generată numai de încărcătura afectivă de moment.

Șantajul cu suicidul- apare la persoanele cu o structură psihică labilă sau la persoane cu un coeficient scăzut de inteligență cu scopul de a obține mai multe drepturi, un plus de libertate. Îl întâlnim mai frecvent la femei și adolescenți.

Tentativele suicidare sunt sinucideri ratate din motive tehnice (mijloace de sinucidere inadecvate sau fortuite, intervenția unor persoane străine). Datele statistice arată însă că există diferențe semnificative în ceea ce privește vârsta și sexul celor cu tentativă de suicid.

Tentativa suicidară pare a avea cel mai adesea semnificația unei nevoi crescute de afecțiune și atenție din partea anturajului față de care subiectul se simte izolat, subestimat, respins. Tentativa de sinucidere poate fi repetată. Există aproximativ 18 tentative suicidare pentru fiecare suicid. Nu se poate prezice cu certitudine care dintre pacienții cu ideație suicidară vor trece la act. Pentru a facilita însă o intervenție adecvată, trebuie evaluat riscul suicidal analizând factorii de risc pentru suicid și starea psihică a individului. Tentativele suicidare sunt de 8-9 ori mai frecvente la tineri, de 10 ori mai frecvente la adolescenți. 40% dintre

bărbați și 80% dintre femei au avut anterior tentativei o situație conflictuală. Tentativele suicidare se desfășoară mai ales vesperal, spre deosebire de suicidul autentic care este mai frecvent matinal. Tentativa de suicid ar putea fi înscrisă pe o axă cu un pol reprezentând aspectul veleitar, de șantaj, la celălalt pol aflându-se impulsiunea de suicid. Orice tentativă

suicidară trebuie însă privită cu multă atenție, deoarece poate reuși.

Sindromul presuicidar a fost descris de Ringel ca fiind caracterizat prin restrângerea câmpului de conștiință și afectivității și înclinația către fantasmele suicidului. Mulți autori susțin dificultatea punerii în evidență a sindromului presuicidar, unii atribuindu-l unei predispoziții de ordin caracterial.

Suicidul disimulat (travestit) este o acoperire, o disimulare a actului suicidar sub aspectul unui accident. Individul alege această modalitate de a se sinucide pentru a nu-și culpabiliza rudele și prietenii sau pentru a-i proteja de reacția anturajului.

Raptusul suicidar este rezultatul unei tendințe greu reprimabile de dispariție, a unui impuls nestâpănit. Persoana "se aruncă în suicid", folosind orice mijloc are la îndemână.

Suicidul cronic (parasuicidul) constituie de fapt echivalențele suicidare, din care menționăm automutilările, refuzul alimentar, refuzul tratamentului, conduitele de risc și așa-numitele sinucideri cronice (alcoolismul și toxicomaniile), ele asemănându-se prin caracterul simbolic,

prin tendința la autodistrugere cu comportamentul suicidar, dar realizând o deturnare a actului greu explicabil pentru ceilalți și chiar pentru sine.

Termenul de parasuicid a fost introdus de Norman Kreitman în monografia sa "Parasuicide" aparută în 1970. Se presupune că un episod parasuicidar desemnează un individ cu mecanisme reduse de inhibiție a autoagresiunii, fiind astfel capabil să acționeze în sensul oricăror impulsuri suicidare care pot surveni. În 1979, Morgan a sugerat introducerea termenului de autoagresiune deliberată, incluzând aici atât intoxicațiile cu medicamente sau substanțe chimice, cât și automutilarea.

Conduita suicidării presupune organizarea comportamentului în vederea acestui scop, un fel de "regie" a actului suicidar. lndividul își vizitează locurile din copilărie, foștii prieteni, își scrie testamentul după care se sinucide.

Suicidul în doi (suicidul dual)

Poate îmbrăca mai multe aspecte:

 • Poate fi considerat o formă de suicid altruist. Stricto sensa, exprimă situația în care cei doi sunt de acord să se sinucidă împreună.
 • Fiecare partener se poate sinucide separat.
 • Bolnavul reușește să își convingă partenerul/partenera să "îl urmeze în moarte".

Suicidul colectiv

Astfel de cazuri au un grad crescut de sugestibilitate și un inductor persuasiv, carismatic, cu un plus cognitiv. "Contagiunea" suicidară se bazează frecvent pe convingeri religioase sau culturale, conform cărora moartea ar avea un rol eliberator.

Conduitele pseudosuicidare (falsele suiciduri)

Din definiția suicidului, rezultă că se consideră ca atare acest act, atunci când subiectul îi evaluează consecințele. Implicit, nu vor fi cuprinse în această categorie decesele survenite în timpul stărilor confuzionale (care sunt accidentale), sinuciderea halucinatorie imperativă

din stările crepusculare epileptice și cea din stările demențiale.

4. Factorii de risc pentru suicid

Factori socioeconomici

Suicidul apare în situații de criză acută, șomaj, faliment.

Sărăcirea, pierderea unui statut economic și nu sărăcia în sine favorizează suicidul. Se vorbește despre suicidul anomic în societatea modernă, în care dezechilibrul politic, economic, religios și, nu în ultimă instanță, cel moral împing individul spre autoliză. Anomia este un concept sociologic creat de DURKHEIM. Anomia este vazută de el cu două sensuri diferite.

Pe de o parte, el definește anomia ca fiind răul de care suferă o societate în ansamblul ei din lipsa regulilor morale și juridice care îi organizează economia.

Pe de altă parte, în lucrarea sa consacrată suicidului, el insistă asupra unui alt aspect al anomiei: relația individului cu normele societății sale și modul de interiorizare a acestora.

DURKHEIM vorbește de instabilitatea materială și familială care crește în timpul crizelor

economice. Suprasolicitarea individului, competiția exagerată în relațiile sociale, provoacă o stare de neliniște care poate duce la sinucidere. Din punct de vedere social, tendința de marginalizare, de excludere din grup favorizează suicidul.

 • Statutul marital

Rata suicidului la celibatari este dublă față de rata suicidului în populația generală, în timp ce persoanele rămase singure prezintă o rată a suicidului de patru ori mai mare decât la loturile martor. În rândul persoanelor văduve, riscul suicidar este de aproape 4 ori mai mare la bărbați față de femei.

 • Suicidul în funcție de sex

În timp ce femeile au un procent mai ridicat de tentative suicidare (6: 1) față de bărbați, numărul actelor suicidare este mai mare la bărbați (3: 1).

 • Habitatul

Suicidul este mai frecvent în aglomerările urbane.

 • Statutul profesional

Sinuciderile sunt mai frecvente la cei fără statut profesional sau cu statut profesional nesigur. Profesia intervine în măsura în care ea implică un anumit nivel intelectual, precum și un anumit mod de viață.

Există anumite profesii cu un risc suicidar mai crescut. Medicii se înscriu în categoria profesiilor cu risc crescut. La militari rata suicidului este mai ridicată cu cel putin 25% decât în rândul civililor.

Factorii meteorologici și cosmici

Suicidul este mai frecvent primăvara și toamna, corespunzător frecvenței crescute a debutului și recăderilor în psihoze.

Factorii somatici

Riscul suicidar crește în bolile somatice precum durerea cronică, operații chirurgicale recente sau boli în fazele terminale. Infecția cu HIV fără alte complicații nu pare să aibă un risc suicidar crescut.

Ereditatea

Până în urmă cu aproximativ 25 de ani, se spunea că suicidul are un caracter ereditar. Sucidul este însă o manifestare, un simptom apărut fie în cadrul unei depresii majore sau a unei psihoze. Așadar, nu suicidul este ereditar, ci boala care îl ocazionează.

5. Suicidul în funcție de vârstă

 • 0-10 ani. Nu se întâlnește decât extrem de rar, iar atunci este rezultatul imitației, ținând cont de faptul că sub vârsta de 10 ani, nu se poate vorbi de conștiința morții.
 • 11-15 ani. Părerea psihologilor este că la această grupă de vârstă suicidul este reactiv și este foarte frecvent rezultatul unor pedepse exagerate.
 • 16-24 ani. După vârsta de 15 ani, raportarea suicidului crește numeric, statisticile europene declarându-l printre primele 3 cauze de deces la adolescenți, după accidente și cancer.

Adolescenții sunt supuși bombardamentelor continue din partea sferelor fizice, psihice și sociale, care pe rând implică idealuri noi efemere și tiranice și necesită forme noi de rezolvare.

Adolescenții cu risc înalt de sinucidere au de obicei legături de prietenie slab dezvoltate, au o stimă de sine redusă și au avut un eveniment stresant în ultimul an.

Unele evenimente precipitante acționează ca triggeri pentru actul suicidar al unui adolescent: despărțiri, moartea unei rude apropiate, dispute familiale, eșecuri școlare.

Ideile suicidare sunt un factor comun în evoluția depresiei și pot sau nu să fie evidente. Un pacient care suferă și care relatează o adâncă lipsă de speranță este considerat cu un înalt risc suicidar. Lipsa de speranță pe care pacientul o simte nu este oarecare; este lipsa de speranță

a Eu-lui, deoarece nimeni nu poate promova starea de bine a pacientului, plăcerea sau satisfacția. Sentimentul de neajutorare al pacientului este diferit, deoarece trecutul acuza și condamnă pacientul, prezentul este frustrant, iar viitorul este nesigur și chiar mai amenințător.

Alți importanți factori de risc sunt sentimentul durerii existențiale ("vidul narcisismului") și lipsa speranței. Alți câțiva factori minori pot fi anxietatea, insomnia continuă, tendințele impulsive.

Este important pentru profesioniști să nu își relaxeze vigilența atunci când un pacient nu mai vorbește despre sinucidere și pare sa fie calm; pe de altă parte, profesioniștii nu trebuie să fie atât de imprudenți să creadă că, dacă un pacient vorbește despre sinucidere, el nu va comite

sinuciderea, ca în zicala "Câinele care latră nu mușcă". Departe de aceasta: acesta este momentul care trebuie să îl preocupe cel mai mult pe profesionist; este momentul "așteptării calme" de dinaintea actului, un act care apoi tinde să surprindă pe oricine. Acesta este momentul "acumulării". Pacientul ascunde și depozitează pilule cu scopul de a le înghiți toate odata; așteaptă să fie singur pe balcon, sa pună mâna pe o armă sau pe un obiect de bucătărie. Statisticile evidențiază faptul că mai mult de 50% din victimele suicidului au căutat tratament înaintea actului, dar nu au fost diagnosticate corect sau au fost tratate inadecvat. Suicidul mai poate fi o manifestare a debutului unor psihoze.

Până la vârsta de 30 de ani, se mențin aceiași factori de risc și o rată foarte crescută a suicidului.

 • 31-40 ani. Suicidul se datorează în special abuzului de alcool asociat depresiei.
 • 51-60 ani. Depresia este în prim-planul cauzelor de suicid.
 • peste 60 ani. Vârstnicii sunt mai vulnerabili la evenimentele din viață care au acum, deși nu au avut în trecut, caracteristici traumatice.

Pensionarea este, în mod obișnuit, un factor de risc pentru predispoziția persoanelor vârstnice către depresie și suicid, deoarece implică nu numai pierderea statutului social, dar și scăderea venitului obișnuit. Aceste schimbări transformă pensionarii în consumatori de alcool și medicamente și afectează atât sănătatea lor fizică, cât și echilibrul lor narcisistic. Sentimentul constant al incapacității este combinat cu o scădere reală a anumitor abilități. În plus, pierderea ocaziilor de întâlnire mărește sentimentele de singurătate ale vârstnicilor; moartea

rudelor apropiate, prietenilor sau cunoștințelor face ca sentimentul terminării vieții să fie mai acut pentru ei. Teama și izolarea sunt, de asemenea, frecvent observate la persoanele vârstnice.

Evocarea predomină asupra posibilității introspecției, așa încât persoanele vârstnice se ancoreaza în trecut, ceea ce constituie un obstacol pentru psihoterapie. Astfel, orizonturile

vieții devin mai înguste; nu este neobișnuit ca suicidul să constituie o evadare din această situație, prevalent prin otrăvire sau spânzurare.

6. Suicidul în bolile psihice

Suicidul în depresie

Riscul suicidar este prezent la orice pacient cu depresie fără să fie însă corelat cu severitatea depresiei. Cel mai frecvent, poate apărea la începutul și finalul episodului depresiv. Ar putea fi explicat prin faptul că suicidul este expresia unei pulsiuni autolitice care se înscrie în ansamblul sistemului pulsional și se relaxează pe măsură ce pacientul se cufundă în depresie. În consecință, cu cât depresia este mai severă, vigoarea sistemului pulsional e practic anulată, motiv pentru care unii clinicieni ajung să afirme că o depresie foarte severă ar constitui o profilaxie a suicidului. Ulterior, când starea pacientului se ameliorează, sistemul pulsional se revigorează și riscul suicidal revine pe măsura ameliorării depresiei. Insomnia severă din cadrul episodului depresiv este corelată cu un risc suicidal mai crescut.

Bilanțul evaluării riscului suicidar

     Întrucât asocierea suicidului cu depresia este cea mai frecvent întâlnită în psihopatologie, prezentăm bilanțul evaluării riscului suicidar la un pacient cu depresie.

         Gradul de angajament într-o criză suicidară (în ordine crescătoare a gravității)

                  Idei suicidare:

 • Gândul la moarte;
 • Preferința de a fi mort;
 • Gândul la suicid;
 • Gândul de a putea comite suicid.

                 Planificarea unui gest:

 • Proiectarea unei modalități de suicid;
 • Alegerea unei modalități de suicid;
 • Pregătirea suicidului;
 • Dispoziții legale (testament sau scrisori);
 • Dispunerea de mijloc suicidar (stoc de medicamente, arme în casă);
 • Procurarea unei arme.

                 Calitatea relației medic-bolnav și capacitatea pacientului de a se putea confesa.

           Simptomatologia actuală:

 • Durere morală și suferință;
 • Idei de depreciere, lipsă de demnitate, de culpabilitate;
 • Pesimism, disperare;
 • Insomnie persistentă;
 • Tendință la retragere;
 • Agitație, confuzie;
 • Anxietate;
 • Agresivitate și ostilitate;
 • Idei delirante și halucinații;
 • Alterarea capacităților de adaptare;
 • Efectul tratamentului asupra simptomatologiei (dezinhibiție);
 • Comorbiditate.

           Antecedente personale:

                 Conduite suicidare:

 • Ideații suicidare;
 • Tentative de suicid anterioare.

                 Maladie depresivă:

 • Diagnostic;
 • Bipolaritate (succesiune a episoadelor depresive și maniacale);
 • Stări mixte;
 • Episoade cu simptome psihotice;
 • Răspuns slab la tratament sau complianță nesatisfăcătoare.

               Comorbiditate:

 • Alcoolism, toxicomanii;
 • Probleme anxioase;
 • Probleme de conduită (în mod special la adolescent);
 • Alterarea funcțiilor superioare.

               Comportamente violente și impulsive:

 • Temperament violent;
 • Antecedente de agresiune fizică;
 • Relații interpersonale haotice și conflictuale;
 • Antecedente medico-legale;
 • Conduite antisociale.

             Context psihosocial:

 • Evenimente de viață defavorabile, mai ales daca sunt tratați umilitor;
 • Rupturi recente ale relațiilor, divorț, eșec sentimental;
 • șomaj, schimbări sau conflict profesional;
 • Pierderea unei persoane apropiate;
 • Afecțiuni somatice cronice;
 • Abuz de alcool;
 • Izolare socială.

             Personalitate:

 • Impulsivitate;
 • Agresivitate,ostilitate;
 • Disperare, pesimism;
 • Stil cognitiv rigid;
 • Considerație redusă despre sine;
 • Personalitate borderline.

             Antecedente familiale:

 • Conduite suicidare;
 • Probleme psihiatrice (depresii, tulburări bipolare);
 • Alcoolism;
 • Violențe.

             Evaluarea gravității unei tentative suicidare:

 • Caracteristicile evenimentului precipitant;
 • Motivații (în ordinea crescătoare a gravității);
 • A muri (măsurarea gradului de ambivalență și de determinare);
 • Acțiunea asupra anturajului (sensibilizare, pedepsire);
 • Voința de a scăpa de o situație, de o stare, de un sentiment intern insuportabil.

                 Premeditarea:

 • Gest planificat;
 • Achiziție specifică a mijlocului utilizat;
 • Punerea "afacerilor" în ordine;
 • Scrisoare lăsată anturajului;
 • Letabilitatea și violența mijlocului întrebuințat, gradul de informare asupra letalității toxicului;
 • Precauții luate pentru a nu fi descoperit.

Bilanţul evaluării riscului suicidar la un pacient cu depresie

Presupune să se evalueze:

 • Gradul de angajament într-o criză suicidară
 • Simptomatologia actuală,
 • Antecedentele personale,
 • Contextul psihosocial,
 • Personalitatea,
 • Antecedentele familiale,
 • Gravitatea unei tentative suicidare

Suicidul în schizofrenie

Studii recente insistă asupra suicidului ca prim simptom al psihozei, putând fi expresia unei ideații delirante, manifestare în cadrul comportamentului halucinator determinat cel mai frecvent de halucinații auditive imperative, dar de cele mai multe ori este un act incomprehensibil. Dintre bolnavii cu schizofrenie 10% fac tentative de suicid, iar 2% reușesc sa le realizeze. Actul suicidar în schizofrenie are unele particularități: apare mai frecvent în perioada de debut, în cele mai multe cazuri lipsește motivația, iar modul de realizare este prin mijloace atroce, brutale.

Suicidul în epilepsie

Unii clinicieni sunt de părere că suicidul în epilepsie ar fi expresia unui automatism motor epileptic care poate fi comis în virtutea actului automat al crizei. Epilepsia poate însă cuprinde toată gama comportamentelor suicidare, de la impulsiunea suicidară conștientă, până la actul automat confuzo-oniric. Suicidul poate aparea în contextul depresiei reactive a unui bolnav de epilepsie, căruia îi este imposibil să se obișnuiască cu acest statut (dat fiind stigmatul cu care secole de-a rândul societatea a marcat epilepticul). Tulburările psihice intercritice pot avea în

corolarul lor și conduita de șantaj suicidar.

Suicidul în întârzierea mintală

În oligotrenii, suicidul apare rar și nu putem vorbi de un act suicidar propriu-zis, el fiind expresia unei imitații sau a tendinței de a-i sancționa pe cei din jur. Indivizii nu au conștiința reală a morții și în consecință a actului suicidar.

Suicidul în demențe

Este expresia deteriorării. Statistic dupa 65 de ani, numărul actelor suicidare scade. Ca act intențional și deliberat, suicidul apare mai ales în perioada de debut a bolii, când bolnavul mai are încă critica necesară evaluării pantei dezastruoase pe care a început să alunece.

Trecerea la act este favorizată de stările depresive cu idei de culpabilitate, inutilitate și incurabilitate. În perioada de stare, tentativele se răresc considerabil, deoarece bolnavul nu mai are critica de la început, dar și pentru că ideile delirante "se pierd în masa demenței".

Suicidul în alcoolism și toxicomanii

   Justificarea ratei înalte de suicid în alcoolism și toxicomanii apare din următoarele motive:

         - 30% din alcoolici sunt depresivi și aceștia recurg la alcool sau la droguri diverse pentru                          a putea suporta mai ușor supliciul depresiei lor. Există și teoria unor psihologi conform căreia alcoolicul, conștient de continua degradare, recurge deznădăjduit la suicid.

         - Suicidul în abuzul de substanță mai poate fi ocazionat de simptome psihotice (în special halucinații) apărute în timpul stării confuzionale de delirium tremens sau în urma unei

intoxicații cu diferite droguri.

         - Există situații în care înainte de realizarea actului suicidar, individul consumă o cantitate mare de alcool, ceea ce duce la catalogarea lui drept alcoolic.

       Suicidul este citat foarte frecvent în cadrul alcoolismului (aprox. 15% din cei cu dependență), fără a fi neapărat expresia alcoolismului. Asocierea alcoolismului cu o simptomatologie depresivă crește riscul suicidar.

       Consumul de droguri - în special de alcool - joacă un rol important în suicid. Între 5% și 25% din indivizii alcoolici mor prin sinucidere. În diferite studii, incidența alcoolismului printre cei care comit suicid variază între 6% și 30%, în timp ce riscul comiterii suicidului

variază între 7% și 15% pentru indivizii alcoolici.

           Bazat pe nivelele alcoolemiei, 40% din indivizii care au o tentativă de sinucidere au consumat alcool împreună cu medicamente; bărbații și persoanele vârstnice au nivelele cele mai crescute ale alcoolemiei. Alte studii au arătat că indivizii alcoolici depresivi tind să caute tratament mai frecvent decât aceia care nu sunt depresivi. Cu câțiva ani în urmă, se credea că depresia alcoolicilor este o consecință a efectelor directe ale alcoolului. Totuși, investigațiile clinice au indicat că alcoolismul este frecvent complicat de tulburări afective bipolare și

monopolare, deși natura exactă a acestei asocieri nu este încă limpede definită. Exista o considerabilă (60%) comorbiditate între depresie și problemele cu alcoolul în cazurile suicidare. Intoxicația cu medicamente este cauza morții în 90% din cazurile de sinucidere și este mult mai frecventă la alcoolici datorită interacțiunilor letale produse de combinarea

celor două droguri. Drogurile cel mai frecvent folosite sunt antidepresivele (când pacientul a fost tratat cu ele) și tranchilizantele medii.

Este evident că, atunci când medicii prescriu antidepresive, trebuie să ia cele mai mari precauții în ceea ce privește siguranța pacientului, cum ar fi supravegherea continuă a pacientului în timpul tratamentului, prescriind numai cantitatea exactă care trebuie luată între vizite, și selectarea medicației adecvate, cu cele mai mici efecte neurologice și cardiotoxice.

Suicidul în nevroze

Este rar, nu este mai frecvent decât în populația generală. Atunci când apare, suicidul marchează o decompensare a stării nevrotice. Este de remarcat că în ceea ce privește tulburările anxioase, 20% din cei cu tulburări de panică au un istoric de tentative suicidare. Weissman și colab. au ajuns la concluzia că tentativele de sinucidere sunt asociate cu forme complicate sau necomplicate de panică și că riscurile sunt comparabile cu cele asociate cu depresia severă. S-a observat că asocierea crizelor de panică sau a depresiei majore cu abuzul de alcool sau droguri crește riscul tentativelor de sinucidere la femei.

Suicidul în tulburările de personalitate

Cunoaște o rată surprinzător de înaltă. Poate apărea fie în cadrul episoadelor depresive apărute la un moment dat în evoluția tulburării, fie este expresia unei tentative suicidare reușită, dar inițial veleitară, formală, de natură să argumenteze un șantaj.

Din definiția suicidului citată, rezultă că se consideră ca atare acest act, atunci când subiectul îi evaluează consecințele. Implicit, nu vor fi cuprinse în această categorie decesele survenite în timpul stărilor confuzionale (care sunt accidentale), sinuciderea halucinatorie imperativă din stările crepusculare epileptice și cea din stările demențiale.

Nu am inclus în cadrul conduitelor suicidare echivalentele suicidare, din care menționăm automutilările, refuzul alimentar, refuzul tratametului și așa-numitele sinucideri cronice (alcoolismul și toxicomaniile), ele asemănându-se prin caracterul simbolic, prin tendința la autodistrugere cu comportamentul suicidar, dar realizând o deturnare, de ultim moment, de la explicitarea pentru sine și pentru ceilalți a actului.

7. Mituri și false păreri despre suicid

                           MIT

                     REALITATE

Oamenii care vorbesc despre suicid nu comit

suicid

Între 60% şi 80% dintre persoanele care au comis suicid au comunicat intenţia lor din timp.

Suicidul şi tentativa de suicid sunt în aceeaşi

clasă de comportament

Unii oameni încearcă să se sinucidă, în timp ce ceilalţi pot face gesturi suicidare care sunt chemări în ajutor, sau încercări de a comunica cât de adâncă (mare) este disperarea lor. Pot fi diferite motivaţii, dar comportamentul care sugerează suicidul real trebuie privit serios.

Numai persoanele foarte deprimate comit

suicid

Mulţi oameni care comit suicid sunt depresivi, dar foarte mulţi depresivi nu au suficientă energie să comită suicidul şi îl comit când se simt mai bine. Deşi multitudinea deciziilor de comitere a suicidului poate releva stresul sau depresia, mulţi oameni, înainte de a comite actul suicidal par mai puţin depresivi.

Celelalte religii sunt mai predispuse să

comită suicidul decât catolicii

Evidenţa care priveşte această afirmaţie este

mixtă, dar nu apare a fi o diferenţă a ratei în

aceste grupuri religioase

Rata suicidului este mai mare în lunile ploioase decât în cele însorite

Totuşi este evident că rata suicidului poate

creşte când vine primăvara.

Tentativa de suicid este un comportament

familial

Factorul de suicid “aleargă” în familie, este

probabil un factor dual el având ca bază un

factor genetic de depresie, şi depresia este

cauzatoare de suicid.

8. Tipuri particulare de suicid

   Sinuciderea de abandon

Reprezintă un act reacțional la un abandon real, care face viața subiectului insuportabilă fie prin intensitatea suferințelor pe care le va avea de înfruntat, fie prin faptul că va fi silit să ducă o existență ”incompatibilă cu sensul pe care el îl acordă demnității umane". Acest tip de sinucidere apare observatorului ca un act perfect comprehensibil.

Cele trei categorii de subiecți cu risc crescut pentru acest tip de sinucidere sunt:

 • Bătrânii, adesea izolați afectiv, cu dificultăți financiare care se agravează în timp, cu tulburări somatice sau psihice care îi împiedică să-și satisfacă vechile necesități și să-și obțină

micile satisfacții obișnuite. Perspectiva existenței într-un spital de cronici sau într-un azil este considerată ca inacceptabilă de către bătrân, care se va considera o povară pentru societate.

 • Bolnavii foarte grav sau incurabili, la care se descrie un tip de sinucidere "ratională", reacție la boală (bolnavul de cancer, pentru care tratamentele se dovedesc ineficace și care se simte abandonat de medic; bolnavii cu dureri intense care nu sunt amenințați de un pronostic vital nefavorabil, dar nu mai pot suporta durerile) sau reacție la consecințele bolii (schizofrenul, epilepticul, care își dau seama în perioadele intercritice, că sunt definitiv etichetați; marii suferinzi, care sunt în imposibilitatea de a mai lucra și refuză condiția de povară pentru familie și societate).
 • Indivizii total abandonați pe plan afectiv.

     Semnificația adevăratului suicid de abandon este după L. Bonnafe (1955), aceea de unică ieșire posibilă dintr-o situație (,,o sinucidere de situație"). Sinuciderea de abandon ar fi întâlnită, după unii autori, în peste o zecime din tentativele de sinucidere. Importanța factorului afectiv este deosebit de pregnantă; depresia reactivă este constantă și în multe cazuri s-a putut demonstra o insuficiență a tratamentului antidepresiv. În cazul tentativelor nereușite, recidivele sunt frecvente.

Sinuciderea "Samsonică"

Se mai numește și sinuciderea răzbunătoare și ascunde dorința de a pricinui prin aceasta o suferință altcuiva. Din punct de vedere clinic, în perioada presuicidară, subiectul este mai frecvent agitat, iritabil decât depresiv. După unii autori, acest tip de suicid este expresia urii și a furiei pe care subiectul le nutrește față de alte persoane, care nu pot fi însă lezate decat în acest mod. În unele societăți, sinuciderile samsonice (opuse sinuciderilor anomice) au fost descrise ca o modalitate instituționalizată de expresie a unor relații interindividuale.

         Murphy deosebește trei subtipuri de sinucideri samsonice:

 • cea care poate chema spiritele;
 • cea care cere sânge;
 • cea corectivă.

         Fără să îmbrace un aspect psihotic (deoarece și alți membri ai societății respective împărtășeșc credințe asemănătoare), sinuciderea care cheamă spiritele poate fi întâlnită la unele popoare din sudul și din estul Africii, ca și la alte popoare la care există credință în duhurile ce pot răzbuna moartea sinucigașului, pedepsindu-i pe cei care l-au împins la acest act. Sinuciderea care are ca scop producerea sau continuarea unor răzbunări sângeroase a devenit mai puțin frecventă în secolul nostru și se întâlnește numai la grupurile etnice în care "spălarea cu sânge" a unui ultraj este o datorie de onoare.

Sinucigașul urmărește provocarea unei reacții în lanț, moartea sa fiind dovada unui ultraj deosebit de grav pe care l-a suferit de la persoane sau familii adverse.

Sinuciderea corectivă poate fi întâlnită numai la grupurile etnice la care există o puternică credință în justiția socială, precum și convingerea că o persoană sănătoasă mintal nu va comite un suicid decât dacă a fost nedreptățită sau abandonată de ceilalți. Principiile morale care stau la baza acestui tip de sinucidere (încurajat de tradițiile locale) necesită o atenție specială din partea psihiatrului care supraveghează o astfel de comunitate. A fost descrisă la populațiile din vestul Africii, Noua Britanie, ca și în alte societăți, în care acest comportament este

Instituționalizat drept "corectiv" al unor situații. Așa-numitele sinucideri "eroice", în semn de protest, prin autoincendiere publică, întâlnite atât în societățile asiatice, cât și în cele occidentale (în deceniile al VI-lea și al VII-lea ale secolului nostru), pot fi apropiate prin scopurile lor de acest tip de sinucidere: corectarea unor situații sociale sau politice, de a cărei rezolvare victima nu mai poate beneficia. Termenul, creat de Jeffreys (1952), a fost inspirat de legenda biblică a lui Samson care, căzut pradă complotului pus la cale de filisteni, având complicitatea Dalilei, a prăbușit templul în care era judecat peste judecătorii săi,

sinucigându-se, dar răzbunându-se totodată.

Se consideră că suicidul poate constitui o sursă de ușurare pentru pacienții excesiv de preocupați de teama de moarte, prin "sentimentul de control asupra morții, în sensul că ei pot hotărî când și cum să moară" (R. I. Kaplan, B. J. Sadock, 1983, p. 706).

ANEXA 1

Alex Thio (1988) diferențiază trei categorii de suicid și anume: a).Suicidul-amenințare. Persoanele care amenință cu suicidul urmăresc de fapt, atingerea unor scopuri în viață, tendința acestora fiind mai mult să trăiască decât să moară. Atunci când nu reușesc să-și atingă scopurile propuse unele dintre aceste persoane pun în aplicare amenințările lor (șantajul suicidar).
Comportamentele presuicidare sunt adesea avertismente sau forme de amenințare pe care cei din jur nu le recepționează ca atare ori nu le acordă importanța cuvenită și nu realizează starea de pericol în care se află cel ce emite asemenea avertismente. În această situație se impune ajutorul social sau medical. b).Suicidul-tentativă:

EXEMPLU pentru suicidul-tentativă. Persoanele care fac parte din această categorie sunt ușor labile, nehotărâte, neconvingătoare, ambigue în intenția lor. Foarte adesea afirmă că  “nu-mi pasă dacă mor sau trăiesc”. Cele mai multe tentative de suicid se petrec în locuri sau conjuncturi în care salvarea este posibilă, probabilă sau chiar inevitabilă.
Numitul V.T. în vârstă de 25 de ani este un caz edificator, pentru că în cinci ani a avut

16 tentative de sinucideri. A încercat, cam tot ce intră în arsenalul unui sinucigaș “profesionist”. Și-a tăiat venele de la brațe, a înghițit cantități mari de pastile, a vrut să se înece, s-a dat cu capul de pereți, s-a aruncat de la etajul trei și ultima dată și-a tăiat meticulos, cu o bucată de sticlă, tot pieptul, “încercând (spunea el) să ajungă la inimă”. Toate tentativele de sinucidere le-a făcut “teatral”. Nu îl interesează că se automutilează, el știe una și bună: “tot de mâna mea o să mor”. Mama lui a decedat, iar tatăl a “dispărut” în lume. Nu are frați, nici surori, a fost căsătorit și a divorțat. Consumă băuturi alcoolice în mod frecvent și motivul încercărilor sale este că nimeni nu îl ajută. Medicii îl compătimesc, dar de înțeles nu îl înțelege nimeni.

c).Suicidul-reușit. Două treimi din cei care se sinucid sunt cunoscuți a fi având cel puțin o tentativă suicidară în perioada anterioară. Cei mai mulți dintre ei au comunicat, direct sau indirect, ideea lor suicidară altor persoane. Actul suicidar implică existența (reală sau imaginară) a unei probleme care aparent nu are soluție și din care suicidantul nu poate ieși decât prin actul tragic al sinuciderii.

Pornind de la notele scrise de către sinucigașii-reușiti și de la relatările celor care încearcă să se sinucidă, se pot discerne mai multe tipuri de sentimente suicidare, cum ar fi: sentimente de scuză, de remușcare, de vinovăție, de răzbunare, de generozitate și uneori sentimente suprarealiste.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Friedman Carol- ”Psihiatrie”, Editura Ex Ponto, Constanța, 2000
 2. Ionescu George- ”Tratat de psihologie clinică și psihoterapie”, Editura "Asklepios”, București, 1995
 3. Tudose Florin- ”Psihopatologie și orientări terapeutice în psihiatrie”, Editura Fundației România de Mâine, București, 2007