1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În științele politice nu există o definiție unanim acceptată pentru sintagma actor politic. Aceasta se datorează faptului că în abordarea științelor politice există diverse curente. Însă mai multe cercuri academice consideră că un actor politic este o entitate, care prin acțiunile sale produce efecte asupra dezvoltării vieții politice [46, 43-60]. Conform acestei abordări, o entitate se consideră un actor politic în cazul în care joacă un rol în sistemul politic. Adițional, un actor politic trebuie să aibă un scop, obiective și o funcție într-un sistem politic. Există și alte criterii, care pot fi atribuite actorului politic, cum ar fi aspectul legal, autonomia, independența și pluralismul.

Astfel, conform viziunilor convenționale, actorii politici pot fi individuali și sistemici [46, 43-59]. Considerând aceste criterii, putem deduce că actorii politici individuali sunt personalități care conduc o anumită organizație/entitate. Istoria dezvoltării științelor politice a demonstrat importanța rolului personalităților, care poate fi atât catalizator, cât și degenerator, atât progresiv, cât și distructiv. Astfel, drept exemplu al actorului politic individual poate fi un lider de partid, un președinte al statului, un șef al guvernului, un ministru, un șef al unei organizații neguvernamentale sau obștești, care prin acțiunile lor produc efecte asupra mediului politic.

În același timp, mediul academic susține că viața politică și socială este predominată de aspectele sistemice organizaționale sub forma diferitor actori. Astfel, un actor politic sistemic este considerat o organizație sau birocrație, care este implicată multilateral și multidimensional în viața politică a unui cerc social studiat [60]. Așadar putem trata un partid politic, un guvern, o organizație neguvernamentală, o organizație de sindicate, sau o organizație obștească drept exemple ale unui actor politic sistemic. Aceasta reiese din faptul că un actor singular este organizat sistemic și, respectiv, produce efecte sistemice asupra vieții politice și sociale. În unele cercuri politice, organizații (entități) religioase pot fi catalogate la fel drept actor politic, din motiv că aspectul teologic produce efecte majore și o influență de proporție sistemică asupra mediului politic. Corespunzător, liderii acestor entități religioase sunt actori politici individuali.

Loading...