1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În contextul relațiilor internaționale, definirea actorilor politici este legată de epistemologia paradigmelor relațiilor internaționale, dezvoltate și dezbătute în sec. XX. Astfel, din motiv că relațiile internaționale studiază interacțiunile actorilor politici la nivel internațional, curentul paradigmatic Realism consideră că actorii politici sunt statele naționale, care determină agenda politicii internaționale. Considerând viziunile altor curente academice ale relațiilor internaționale, unele dintre ele fiind - Liberalismul și Constructivismul Social, evidențiem și alți actori politici ai relațiilor internaționale. Adepții acestor paradigme susțin că o entitate politică, care joacă un rol în relațiile internaționale, poate fi considerată drept actor politic. Așadar, organizațiile internaționale, masiv dezvoltate în sec. XX, sunt considerate actori politici în mediul internațional. La rândul lor, organizațiile internaționale sunt catalogate drept organizații internaționale interguvernamentale (ex. ONU, OSCE; NATO, UE, CIS, OTSC, IMF) și organizații internaționale neguvernamentale (ex. Comitetul Internațional al Crucii Roșie, Greenpeace, Amnesty International, Medici fără Frontiere).

Continuând firul raționamentului, din perspectiva conceptului Globalizării, promovat în sec. XX, actori politici pot fi considerate și corporațiile, și companiile transnaționale cu caracter politic, economic și social, care produc efecte în mediul internațional și exercită influență asupra statelor naționale. Drept exemplu putem nominaliza asociațiile diferitor partide la nivel internațional. Însă, este de menționat că acești actori primesc resurse financiare prin colectare (fundraising) de la statele naționale sau din efectul economic transnațional, unde se generează masiv producția în afara statului național.

În acest context, trebuie menționat și conceptul legitimității actorului politic în relațiile internaționale. Majoritatea actorilor sus-nominalizați sunt considerați actori legitimi, recunoscuți de alți actori politici. Însă tratarea grupărilor criminale transnaționale sau organizațiilor teroriste (Al-Qaida, ISIS sau FARC) în calitate de actor politic legitim este una dificilă sub aspectul moralității. Cu toate acestea, entitățile în cauză nu sunt neglijate în cadrul analizei mediului internațional.

În analiza actorilor relațiilor internaționale sunt considerate importante două abordări: critic-normativă și abstract-sistemică. Din punct de vedere critic- normativ, entitățile sus-menționate pot fi catalogate în calitate de actori, în cazul în care produc efecte la nivel internațional (global și regional), la nivelul statului, precum și asupra politicii interne a statului. Din punct de vedere abstract-sistemic, mediul internațional este definit drept Ordine Mondială, cu actori mondiali, care gestionează sistemul internațional în măsura capacităților de a exercita o influență asupra acestuia. Prin această abordare, actorii politici internaționali sunt catalogați ca supraputere, putere mare, un actor cu o capacitate medie și actori cu capacitate modestă (mică). Conform postulatelor Realismului, entitățile supraputernice formează diferite organizații internaționale sau alianțe, iar celorlalți actori le revine un rol de aliat, neutru, nealiniat sau izolat (marginalizat), sau membru al unei organizații. Astfel, analiza actorilor politici internaționali reprezintă o procedură mai complexă, implicând mai multe abordări și viziuni.

Loading...