1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Din punct de vedere metodologic, o teorie științifică poate fi compusă din legi cauzative, ipoteze și explicații. Astfel, conform opiniei lui S. V. Evera, putem trata:

  1. Legea - o relație regulară între două (mai multe) fenomene observate empiric. Legile pot fi deterministe sau probabilistice și cauzative sau non- cauzative:
  2. Legea deterministă - situația când este determinată o legătură cauzativă directă. De exemplu, ”în cazul când se activează fenomenul A, atunci drept efect direct se produce fenomenul B”. Însă aceasta nu este o predestinație, ci numai o legătură de cauzalitate. Altfel spus, potrivit determinismului, cauza fenomenului B este numai fenomenul A și, viceversa, fenomenul A produce numai fenomenul B.
  3. Legea probabilistă - producerea efectelor multiple posibile, fiind și indirecte, de un singur fenomen. Spre exemplu, în cazul producerii fenomenului A, el posibil va activa fenomenul B și ulterior, probabil, și fenomenul C.
  4. Legea cauzativă - existența legăturii directe de cauzalitate: A cauzează B.
  5. Legea non-cauzativă - existența unei cauzalități paralele, care nu intersectează fenomenele studiate prin mecanismul cauzativ: fenomenele corelate (studiate și având anumite legături) A și B sunt cauzate de fenomenul C. Altfel spus, A și B sunt în strânsă legătură, însă nu au mecanism cauzativ.
  6. Ipoteza - relație de conectare între două fenomene studiate. Având drept legături cu legile, ipotezele, la fel, sunt cauzative și non-cauzative.
  7. Explicația - legi cauzative sau ipoteze, care conectează cauza și efectul fenomenului studiat, și demonstrează modul desfășurării mecanismului de cauzalitate [17, 8-12]. Conform opiniei lui K. Waltz, explicația constă din două parți fundamentale: descriptivă și teoretică [61]. Descripția prezintă factologia cazului particular încorporat în teorie, iar partea teoretică prezintă elementele nefactologice din teorie, plus abstracte sau idealizări

Astfel, noțiunile sus-descrise reprezintă elemente metodologice de bază pentru identificarea sau formularea unei teorii științifice. Din punct de vedere conceptual al acestui suport de curs, o teorie științifică generală este o explicație argumentată a unei legi cauzative sau a unei ipoteze cauzative, care reprezintă fundamentul interacțiunii dependente (regulate) între două fenomene. În mod cauzativ, teoria științifică generală explică în ce mod fenomenul A cauzează fenomenul B.

Loading...