1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Din punct de vedere aplicativ, în științele politice, teoria are o compoziție tehnică, pe care cercetătorii trebuie să o ia în considerare înainte de a identifica sau de a formula o teorie științifică. Următoarele elemente reprezintă baza compoziției tehnice a unei teorii în științele politice - variabila și tipul de ipoteză. În această ordine de idei, tratăm variabila ca fiind un concept care are valori diferite (ex. procentajul înarmării în state, consecințele alegerilor democratice). Astfel, variabilele sunt elemente de bază ale mecanismului cauzativ cu condiții antecedente:

  1. Condiții antecedente - fenomen care activează sau sporește acțiunea legii cauzate sau ipotezei. De exemplu, A cauzează B pentru că există fenomenul C. Condițiile antecedente sunt numite și catalizator, precondiție, condiție inițială, condiție de activare.
  2. Variabila Independentă (VI) - o abstracție conceptuală ce reprezentă un fenomen de cauzalitate din cadrul teoriei generale sau ipotezei. De exemplu, formarea necontrolată a statului național pe principiul etnic poate cauza naționalism care, cu probabilitate, va contribui la crime etnice. Formarea necontrolată a statului național pe principiul etnic - Variabila Independentă (VI).
  3. Variabila Dependentă (VD) - fenomenul cauzat din cadrul teoriei cauzative generale sau ipotezei: A (VI) produce B (VD). De exemplu, formarea necontrolată a statului național pe principiul etnic poate cauza naționalism care, cu probabilitate, va contribui la crime etnice. Crime etnice -Variabila Dependentă (VD).
  4. Variabila de Intervenție (VInt) - conține un fenomen de intervenție în explicația teoriei cauzative: A (VI), cu mare probabilitate, prin intermediul C (VInt) va cauza B (VD). De exemplu, formarea necontrolată a statului național pe principiul etnic poate cauza naționalism care, cu probabilitate, va contribui la crime etnice. Naționalism - Variabila de Intervenție (VInt). Astfel, dacă acest fenomen nu apare, respectiv legătura cauzativă nu poate fi completată.
  5. Variabila de Condiție (VC) - conține o condiție de catalizare care, de

fapt, activează mecanismul (lanțul) cauzativ din teoria științifică. Fără această variabilă nu poate fi activat mecanismul cauzativ. Diferența condițiilor antecedente și a variabilei condiționale constă în faptul că Variabila are o singură valoare contrar condițiilor antecedente, care pot fi multiple. De exemplu, în cazul existenței democrației consolidate în stat, justiția națională asigură obiectiv regula legii, care asigură drepturile omului, permite dezvoltarea personalităților individuale, produce creativitate, care contribuie la invenții și progres în dezvoltarea societății. În cazul existenței democrației consolidate în stat - Variabila de Condiție.

Astfel, o teorie științifică, având mai multe elemente tehnice la baza, poate să conțină două tipuri de ipoteze - ipoteza principală (generală) și ipoteza explicativă:

  • ipoteza principală - o ipoteză generală, care redă sensul și legătura între variabila independentă și variabila dependentă;
  • ipoteza explicativă - o ipoteză (e) intermediară (e), care stă la baza explicației teoriei (toate variabilele din lanțul cauzativ) [17, 11-12].

Demonstrăm aceste tipuri de ipoteze pe următorul exemplu. În cazul existenței democrației consolidate în stat - VC (C), justiția națională independentă - VI (A) asigură obiectiv regula legii - VInt (q), care asigură drepturile omului - VInt (r), care permit dezvoltarea personalităților individuale libere - VInt (s), ce produce creativitate - VInt (t), ce respectiv contribuie la dezvoltarea progresivă a societății - VD (B). Din punct de vedere abstract, lanțul teoriei în formă de diagramă este următorul:

C x A—> q —> r —> s —>t —>B, unde C x A —> B este ipoteza principală, iar

A —> q, q —> r, r —> s, s —> t, t —> B sunt lanțurile intermediare - ipoteze explicative.

Loading...