1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În procesul cercetării obiectului de studiu și elaborării unei teorii științifice este important de a stabili și a evidenția criteriile unei teorii performante. Ultima, poate deveni una importantă și obiectivă în cadrul diferitor abordări și în procesul de progres sau regres al teoriilor într-un anumit domeniu științific. Astfel, o teorie performantă ar trebuie să corespundă mai multor criterii [17, 17-21].

Unul dintre criterii stabilește că teoria trebuie să dețină o explicație semnificativ de puternică din motivul că variabila independentă produce un efect puternic asupra fenomenului cauzat cu diferite condiții analizate, care sunt interdependente cu ambele variabile. O astfel de explicație prezintă teoria fiind:

  1. Importantă. Teoria trebuie să fie importantă pentru mediul academic din punct de vedere a problemei științifice identificate și soluționate corespunzător. Teoria are un impact pentru că identifică multe Variabile Dependente (VD).
  2. Cu o gamă largă de explicații. Teoria trebuie să explice toate fenomenele afectate de Variabila Independentă. În științele politice există regula de aur de ”a micșora tema de investigație” pentru a identifica cauza principală - Variabila Independentă. Însă în dezvoltarea teoriei se prețuiește criteriu opus - ”stabilirea spectrului cât de larg care poate fi afectat de o singură Variabilă Independentă”. Prin urmare, identificarea cât mai multor variabile de intervenție și dependente sunt baza acestui criteriu.
  3. Aplicativă. Acest criteriu depinde de situația când sunt clar evidențiate condițiile/contextul și mecanismul cauzativ al teoriei, având o putere explicativă din evenimentele din trecut, sunt aplicabile și asupra evenimentelor din prezent și posibil din viitor.

Potrivit unui alt criteriu, o teorie trebuie să fie simplă, având la bază principul percepției clare a fenomenelor particulare și a variabilelor cauzative.

Din perspectiva următorului criteriu, o teorie soluționează/rezolvă problema științifică, acoperind toate tezele de susținere inițiale. Teoria răspunde la întrebarea principală deterministă - ”De ce sau din ce cauză?” și corespunzător răspunsul este unul bine argumentat și larg justificat, fără a lăsa flexibilitate de speculare.

Un alt criteriu stabilește că o teorie trebuie să fie clar formulată/încadrată pentru fi predictivă, testabilă și aplicativă: A și B nu sunt suficiente, trebuie să fie clare condițiile antecedente, care provoacă teoria.

Esența următorului criteriu ține de faptul că o teorie buna trebuie să aibă și un principiu de "falsificare” (probabilitatea respingerii). Aceasta înseamnă că datele care pot falsifica teoria încă nu sunt accesibile (posibil este nevoie de timp). Corespunzător, o astfel de teorie are o rază de predicție și condiționalitate. Altfel, teoriile pot fi considerate nedeterministe și bazate pe crez sau utopie cum ar fi teoriile teologice sau unele teorii marxiste, care sunt practic imposibil de a fi testate sau în timpul testării ele pot fi reinterpretate din motivul crezului (ex. evoluția neomarxismului după falimentul teoriilor marxiste în sec. XX).

Potrivit criteriului următor, o teorie bună poate explica un fenomen important, prezentând răspunsul auditoriului larg care investighează acest fenomen. Cu alte cuvinte, teoria trebuie să răspundă la o întrebare importantă, de interes major.

Un alt criteriu se referă la ideea că o teorie buna trebuie să aibă la bază un principiu de prescripție puternică prin identificarea riscului de a nu fi aplicată, prin identificarea condițiilor antecedente și prin identificarea variabilelor care pot fi manipulate de oameni (ex. neasigurarea poliției cu logistică performantă și salarii adecvate duce la scăderea eficacității ordinii publice și corespunzător la creșterea criminalității).

Un ultim criteriu, în viziunea lui T. Kuhn, o teorie bună poate produce o revoluție prin lansarea unei paradigme de gândire nouă.

Loading...