1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În cadrul cercetării, din punct de vedere al principiului determinismului, paradigma realismului privește problema științifică sub forma unui anumit model științific. Astfel, conduita actorilor internaționali (statele naționale fiind principale) va fi descrisă sub forma unui model științific.

În primul rând, realiștii consideră că anarhia internațională (Variabilă Independentă) produce structura sistemului internațional cu actori și aranjamente (Variabilă de Intervenție), care oferă distribuție de putere (Variabilă Dependentă) prin alocarea unui rol fiecărui stat. Putem menționa că organizațiile internaționale, la fel, fac parte din structura sistemului internațional. Însă Realismul consideră că statele naționale exercită control asupra organizațiilor internaționale.

Ca rezultat, sistemul relațiilor internaționale este predominant tratat prin abordarea Anarhia Internațională - Balanța Puterilor - opțiunea de Aliniere la una dintre puteri. Din acest motiv, conform Realismului, acțiunile statelor naționale sunt foarte previzibile pe arena internațională. În mecanismul cauzativ-determinist, anarhia internațională este contextul sau Condițiile Antecedente, respectiv statele naționale cu o putere oferită de structura sistemului internațional, fiind Variabilă Independentă, promovează o politică externă (Variabilă Dependentă).

Corespunzător, politica externă a statelor (acțiunile pe plan internațional) este o reflecție a puterii oferite și intereselor naționale, care sunt determinate de contextul anarhic al sistemului internațional. Ele sunt bazate pe problema științifică - insecuritatea statului și interesul național, ce este o balanță de interes și nu numai interesul guvernului.

Totodată, este de menționat că paradigma realismului nu consideră drepturile omului, legalismul, moralismul sau politica internă a statelor drept efecte decisive pe arena internațională. Opinia publică și ideologia statului, la fel, nu sunt considerate elemente-cheie în mecanismele cauzative. Cu unele excepții, când statele naționale sunt democratice, opinia publică sau ideologia pot fi manifestate în formă de variabilă de intervenție, dar nu variabilă independentă.

În concluzie, din perspectiva abordării sistemice a fenomenelor politice în cadrul mediului internațional este necesar de determinat natura structurii sistemului internațional și contextul fenomenelor studiate. În cazul în care natura structurii sistemice predominant corespunde prevederilor paradigmei realismului, se poate determina mai precis atât efectele internaționale, cât și mecanismul cauzativ al fenomenului internațional studiat, care cu o mare probabilitate va corespunde explicațiilor și predicțiilor Realismului.

Loading...